Welkom bij het Tessels kerkblad

     Hier vindt u maandelijks een nieuwe uitgave van het blad.
                                   

          november:      http://www.kerkpleintexel.nl/kerkbladen/2017-10 kerkblad.pdf

         december:      http://www.kerkpleintexel.nl/kerkbladen/2017-11 kerkblad.pdf

               januari:      http://www.kerkpleintexel.nl/kerkbladen/2018-01 kerkblad.pdf

 

Data kerkblad 2018

maand

Inleveren artikelen

Vergadering
centrale
redactie 19.30

verschijning  (=vroegste afleverdatum)

meditatie

januari 26-01-18 29-01-18 5-02-18  
         
         
         
         
         

Tessels kerkblad (05-2017)
Voor de abonnees van de Prot. Gem. Den Burg komt met het kerkblad van juni het jaarlijkse betaalverzoek mee van het Tessels kerkblad voor het seizoen 2016/2017. Ondanks dat veel vrijwilligers ervoor zorgen dat u maandelijks een kerkblad ontvangt, zijn we helaas genoodzaakt om de abonnementsprijs te verhogen naar 7,50. Een van de oorzaken is dat het aantal abonnementen geleidelijk afneemt door dat mensen het blad opzeggen of verhuizen enz. Als de onkosten gelijk blijven dan moeten minder mensen iets meer opbrengen. We gaan er van uit dat u evengoed met veel plezier het kerkblad zult lezen. D.K.