Diaconie

Bijzondere diaconale collecten in oktober 2019. (10-2019)

https://yt3.ggpht.com/a/AGF-l7-FeFTMXDaJ62hzV2MR-4AUtQxnXOwf2Jt6EQ=s900-c-k-c0xffffffff-no-rj-moOp 13 oktober is het Wereldvoedseldag en zal er door de diaconie worden gecollecteerd voor een project dat Kerk in Actie heeft in Colombia. In de sloppenwijken van Bogot houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In n van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn ze een kookschool annex restaurant gestart. 60 Kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden ze in totaal 180 jongeren op. Met uw gift, geeft u kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken.

Zondag 27 oktober zal de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Hulp Oost-Europa. In oktober  zal er weer een transport met hulpgoederen gaan naar Oost-Europa. De transportkosten zijn, zoals u weet, zeer hoog en we hopen dan ook om weer een flinke bijdrage hieraan te kunnen leveren.

Tenslotte zal de diaconie, in het kader van de najaarszending, op 3 november collecteren voor een project van Kerk in Actie in Zambia, waar de kerk groeit en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

Mocht u een keer niet naar de kerk gaan en zo een collecte missen, dan kunt u uw gift voor een diaconale collecte ook altijd overmaken op bankrekening NL50 RABO 0137 1957 61 onder vermelding van het doel.

Namens de Diaconie, Mary Veltkamp

Jaarverslag diaconie over het jaar 2018 (04-2019)   lees verder.....

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen een uit elke diaconie dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. We willen hiermee beginnen op 30 september, dat is de eerste zondag na de startzondag. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vr 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.