Diaconie

Bijzondere collectes mei 2018 (06-2018)
Op 17 juni zal de opbrengst van de diaconale collecte bestemd zijn voor het binnenlands diaconaat en dan speciaal voor inloophuizen. In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inkoophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk en Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor mensen die even op adem willen komen.

24 Juni wordt er door de diaconie weer gecollecteerd voor het Diaconale Eilandelijke Project: Elvira’s Children Home  in Nepal. Een klein kindertehuis in Nepal, waar zo’n 20 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De kinderen gaan naar school, worden gekleed en gevoed, maar krijgen bovenal aandacht en genegenheid om ze een goede start in het leven te geven. Ook na het behalen van hun schooldiploma worden de kinderen begeleid en niet aan hun lot overgelaten. De meesten blijven dicht in de buurt wonen en komen nog vaak in het tehuis om te helpen, advies te vragen of gewoon voor een praatje. Het geld is hard nodig voor het kopen van eten, schoolspullen, kleding en personeelskosten.

Tenslotte is de diaconale collecte van 1 juli bestemd voor de bloemengroet Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Jaarverslag diaconie over het jaar 2017 (04-2018)   lees verder.....

Paasgroetenactie 2018 (3-2018)
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

 
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen 4 en 11 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen in de hal van De Poort. Ze kosten, net als vorig jaar, 1 euro per stuk. Het adres en de postzegel zitten er al op. U hoeft er alleen uw naam op te zetten (geen adres) en op de bus te doen. Het zijn dubbele kaarten, waarvan de gedetineerde zelf er ook een van kan versturen: ook de postzegel op de tweede kaart zit er al op.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u, vanwege de privacy, niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen – een uit elke diaconie – dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. We willen hiermee beginnen op 30 september, dat is de eerste zondag na de startzondag. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vóór 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.