Diaconie

Bijzondere collectes in januari 2019 (01-2019)

 

Op 20 januari is het Wereldlepradag en zal de diaconie in de 1e rondgang collecteren voor de Lepra zending. 3 februari vieren we het Heilig Avondmaal en zal de opbrengst van de collecte tijdens de dienst, bestemd zijn voor het Werelddiaconaat en dit keer is dat voor een project in Bangladesh: Water staat Bengalen aan de lippen! In Nederland weten we, dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen.

Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Help mee om Bengalen veilig te laten wonen. In samenwerking met lokale kerken zullen mensen worden voorbereid op rampen. Er zullen schuilplaatsen gebouwd worden, per dorp zullen er evacuatieplannen opgesteld worden, mensen worden getraind om gewassen te verbouwen, die goed tegen storm en zware regens kunnen en er zal direct noodhulp worden geboden na overstromingen. 

Namens de Diaconie, Mary Veltkamp


 

Jaarverslag diaconie over het jaar 2017 (04-2018)   lees verder.....

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen een uit elke diaconie dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. We willen hiermee beginnen op 30 september, dat is de eerste zondag na de startzondag. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vr 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.