Diaconie

Bijzondere diaconale collecten in mei. (05-2019)
Op 19 mei collecteert de Diaconie voor Stichting Oost-Europa voor de hoge transportkosten voor de hulpgoederen die regelmatig naar Oost-Europa worden gebracht. Kleding, speelgoed, schoolmateriaal, bedden, voedsel, gereedschap en nog veel meer,  wordt door de stichting ingezameld, uitgezocht, eventueel gerepareerd en ingepakt. Regelmatig vertrekt er weer een vrachtauto afgeladen vol naar Oost-Europa. 
Op 30 mei tenslotte, is de diaconale collecte bestemd voor het Eilandelijke Diaconaal Project: een kleinschalig weeshuis in Kathmandu, Nepal, waar momenteel 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar verblijven. De kinderen worden gevoed, gekleed, gaan naar school, maar krijgen bovenal veel aandacht en genegenheid om ze een goede start in het leven te geven. Ook na het behalen van hun diploma, worden ze niet aan hun lot overgelaten. De meesten blijven dicht in de buurt wonen om naast hun vervolgstudie of werk, in het tehuis te helpen. Door hun onbetaalde -  hulp, zal het in de toekomst makkelijker zijn om de kosten van het kindertehuis te dragen.  Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Jaarverslag diaconie over het jaar 2018 (04-2019)   lees verder.....

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen een uit elke diaconie dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. We willen hiermee beginnen op 30 september, dat is de eerste zondag na de startzondag. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vr 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.