Gespreksgroep(en) 

Praatcafé (05-2018)
De afgelopen keer ging over stenen. De steen die voor het graf van Jezus lag en met Pasen was weggerold. Stenen in de akker. Stenen die we van vakantie hebben meegenomen. Stenen die een verhaal vertellen. Veel mensen houden van mooie stenen. Ze verbinden ons met de eeuwenoude aarde. Ze geven zonnewarmte af of juist kou. Maar je kunt je er ook aan stoten. En mensen met een stenen hart zijn onmogelijk om mee samen te leven. Er waren weer velen gekomen om mee te praten.
In de maand mei zijn Froukje en ikzelf met vakantie. Uitstellen gaat niet i.v.m. Hemelvaart dus we hebben besloten dat we weer op donderdag 7 juni samenkomen.    Wikke Huizing

Bijbelvertaalkring (02-2018)
In de huiskamer van de familie van Noort kwam de bijbelvertaalgroep samen. Na de zorgen om het verbod op de pulsvisserij te hebben gedeeld, bogen we ons over het verhaal over het dochtertje van Jaïrus. Van dit verhaal bestaan verschillende versies in de evangeliën.
We lazen het kortste uit Mattheüs. De overste van de synagoge komt Jezus vragen zijn dochtertje, dat gestorven is, terug te roepen in het leven door haar de hand op te leggen.  Midden in de vertelling over het dochtertje staat een verhaal over een andere vrouw. Zij leidt al twaalf jaar aan bloedvloeiingen en raakt de zoom van Jezus ’mantel aan. En wordt genezen. Ook deze vrouw wordt, door Jezus, ‘dochter’ genoemd. Vervolgens gaat Jezus naar het huis van de overste en vat het meisje bij de hand. Zij staat op.
Het gaat niet om zomaar vrouwen. Zij staan voor ‘de dochter van Sion’, oftewel Israël zelf. Wat is er met haar aan de hand? De ene jonge vrouw staat aan het begin van haar volwassen leven en lijkt dit niet aan te durven. De angst van haar vader is op haar overgeslagen. Uit de andere vrouw vloeit het leven weg. Ze is verzwakt. En meer nog: onrein. Ze valt buiten de gemeenschap.
Jezus herstelt het leven van beide dochters. Neemt angst en onreinheid weg. Daarvoor is hij blijkbaar gekomen. Prachtig verhaal dat in de oecumenische Gebedsdienst voor de eenheid werd gelezen. Maar in de aangegeven lezing was het stukje over de oudere vrouw eruit geknipt! Merkwaardig!
Tijdens het bespreken van het verhaal kwam er weer van alles aan (levens)ervaringen aan de orde.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 15 februari ten huize van Nannie de Haas, Wilsterstraat 46.  Wikke Huizing.

Profeten voorspellen niet de toekomst maar geven aan wat er moet gebeuren om onheil te voorkomen. Ze spreken namens God, om het volk van God weer bij het verbond te betrekken. En daar zetten ze alle creatieve en opvallende middelen voor in.

Op de uitnodiging stond een beker afgebeeld met daarop “Elijah cup” (de beker voor Elia)

 Dit is een versierde beker die, gevuld met wijn, bij de Pesachmaaltijd klaar staat. Aan de Sedermaaltijd staat een lege stoel klaar voor de profeet Elijah, waarvan men hoopt dat hij ooit zal terugkeren om de komst van de Messias aan te kondigen.

Bijbelvertaalkring (04-2017)
Een lastig stukje uit het evangelie van Lucas lazen we in de kring. Het ging over demonen en hoe Jezus die verdreef en uit welke macht hij dat deed (Luca 11: 14-28). Tussen Farizeeën en Jezus ontspint zich een discussie die voor 21e -eeuwse mensen eigenlijk niet meer te volgen is. Maar het leverde, zoals altijd, genoeg levendige gespreksstof op. In de dienst van 19 maart kwam de tekst terug. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 11 mei, op de Vloedlijn 17.