Van de predikant

Van de predikant (03-2019)

Hoewel februari een verstilde sfeer heeft op het eiland was het in de gemeente bepaald niet rustig. Veel uitvaarten, veel huisbezoeken, veel overleg, veel bijeenkomsten. Kortom: veel afwisseling en samenwerking met allerlei mensen. Daarnaast drie diensten over het bijbelboek Esther. Al zal vast niet iedereen zo’n serie waarderen, ik kreeg zelden zoveel positieve en leuke reacties op de diensten. Waarvoor dank!

Komende maand wordt de 40-dagen-tijd voorbereid met kindernevendienst, liturgiecommissie en anderen. Altijd een bijzondere tijd van het jaar. In deze tijd valt ook een bijzondere geloofsgespreksavond met ds. Dick Van Arkel uit Castricum over Chagall en de bijbel. Van harte aanbevolen!

Als consulent ben ik nog steeds betrokken in de gemeente Waal-Koog- Den Hoorn. De beroepingscommissie moet helaas opnieuw aan de slag. We houden de moed er in, eens zal het allemaal goed komen!    Wikke Huizing

 (02-2019)   Maandag 7 januari was een bijzondere dag. (zie verslag Kerkasiel hieronder)
We vulden met een groep Texelse kerkmensen twee uur van de doorgaande dienst in de Bethelkapel in Den Haag, vanwege het kerkasiel dat daar wordt verleend aan de Armeense familie Tamrayzan. Ik was er behoorlijk van onder de indruk: de goede organisatie ter plekke door veel vrijwilligers, de ontmoeting met dochter Hayarpi, het overgeven van de dienst door middel van een kaarsje door de voorgaande collega, en het zelf weer doorgeven aan de volgende, de verhalen van de deelnemers die we ingebouwd hadden in de liturgie, het aangename reisgezelschap (helaas bleef er één auto op Texel staan met drie leuke mensen! Enorme pech!), het weer verlaten van de kapel en beseffen dat de mensen erboven al vier maanden die deur niet uit kunnen. Politiek lijkt er enige beweging te komen nu ook het CDA zich achter aanpassing van het Kinderpardon heeft gesteld, na hevige druk vanuit de achterban. We wachten in spanning af. Het heeft de mensen in Den Haag weer hoop en moed gegeven voorlopig door te gaan met het kerkasiel. Gesteund door enorm veel voorgangers, kerkleiders en kerkgangers in heel Nederland.

Kerkasiel.
Maandagmorgen, 7 januari vertrokken we met 7 mensen naar Den Haag.
Ds.Wikke Huizing had zich   ingeschreven voor de doorgaande kerkdienst in de Bethelkerk.
Daar wordt kerkasiel geboden aan de Armeense familie Tamrayzan.Zie ook www.protestantsekerkdenhaag.nl, of het kerkblad van januari.
We belden aan en schreven onze namen in het boek.
Na een kop koffie en wat eten, was het tijd om de kerkruimte in te gaan.
Als thema kozen we Epifanie. Na de begroeting en inleiding, geen votum en groet, lazen we uit Lucas 1. Liederen, stiltes en gebeden wisselden af. Wikke las een meditatie uit het boek van Hille Vlasman.
Na het aansteken van kaarsjes door allemaal, deelden we de vredeswens.
Vertelden over de ervaringen in jaren 90 met de vluchtelingen op Texel.
Wikke gaf uitleg bij het schilderij de "Madonna del Mare Nostrum", aan de hand van een meditatie die Erik Borgman op 1 januari heeft gehouden.
We ontmoetten de oudste dochter van de familie, Hayarpi. Ze schrijft gedichten over geloof als enige houvast, één ervan is voor gelezen. (gedichtenvanhayarpi.wordpress.com). Ze vertelde steun te hebben aan haar geloof en speciaal de tekst uit Habakuk 3. We hebben het met elkaar gelezen en gezongen.
Ontroerend te weten dat de familie, die boven je hoofd leeft, de dienst kan horen. Dag en nacht, 7 dagen van de week!
Wij checkten weer uit, zij bleven daar binnen.


Er waren nog meer bijzondere dagen in januari. Zo namen we afscheid van twee gemeenteleden. Ook waren er diverse ontmoetingen en gesprekken die de dagen kleurden. Terwijl het buiten afwisselend grijs en wit is.
Wie weet wat februari ons brengt….we zullen het zien! Een hartelijke groet van Wikke Huizing.


Zin in Film (03-2019)        Donderdag 21 maart, 19.30 uur , De Schakel.De titel van de film is nog niet bekend.
Met koffie en nagesprek!   Wikke Huizing

  (12-2018)
In één week van november was ik twee keer aan de overkant vanwege een bijeenkomst van de kerk. Collega Kees de Jong en ik bezochten een middag over ‘pionieren’. Een zogenaamde verken-middag, om te kijken of deze vorm van geloofsgemeenschap-vormen ook iets voor gemeenten in Noord-Holland is. De Protestantse Kerk stimuleert actief het zoeken naar, en uitproberen van, nieuwe vormen van gemeente-zijn. Passend bij de situatie van mensen en plaats, zonder de ballast van oude vormen en tradities. Zoals verwoord in het document Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg ; “In een seculiere cultuur wordt de kerk uitgedaagd tot een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het gaat om geloof en het spreken over God. Terugverlangen naar vroegere ‘christelijker’ tijden helpt niet.” Ik vind het een hele boeiende en ook moedige beweging in de kerk, die al vruchten afwerpt.
De donderdag erna gingen we met alle ouderlingen naar een middag in Broek op Langedijk, georganiseerd door de Ring. De nieuwe classis Noord-Holland richt zich volledig op het bestuur en de Ringen (in ons geval het gebied van de oude classis Alkmaar) organiseren ontmoetingen rond bepaalde thema’s. Dit keer ging het over ‘Troost in het pastoraat’. Na een boeiende inleiding over ‘geborgenheid en uitzicht’ werd in groepen verder gepraat. We ontmoetten ouderlingen uit andere gemeenten en deelden ervaringen. En het was gezellig om zo met elkaar op pad te zijn.

Wat het pastoraat in onze eigen gemeente betreft zijn er twee ontwikkelingen. Ik heb Wil van Heerwaarden bereid gevonden om voor mij huisbezoeken in te plannen. Samen bekijken we welke dagdelen in een maand ik hiervoor gelegenheid heb. En dan belt Wil misschien u wel. Zo zorgen we voor meer lijn in het bezoekwerk. Dat is mede nodig omdat de sollicitatie voor een Pastoraal Werker tot nog toe op niets is uitgelopen.
Als consulent van de gemeente Waal, Koog, Den Hoorn ben ik op verzoek een maandelijkse gesprekskring gestart. Aan de hand van een thema wisselen we ervaringen en kennis uit. De komst van een nieuwe predikant duurt nog even, vandaar.
Nu wordt het december; tijd van inkeer en feest. Alles is in voorbereiding en ik hoop samen met u goede dagen te beleven.    Wikke Huizing

 


(10-2018)  
 Voor het komende seizoen is er een gemeentegidsje gemaakt. Dit is de voorkant :

             Gemeentegids Protestantse Gemeente Den Burg  

                                 seizoen 2018/2019
 
                       

Twee gemeenten (rode vlakken) vormen een nieuw geheel rond het kruis.

Hierin staan alle actuele adressen en relevante telefoonnummers. Ook worden er een aantal activiteiten in beschreven en aangekondigd.   Dank aan Froukje, Roelie en Janneke voor het denk- en typewerk!

Van de predikant (02-2017)
En toen was het zover…. bevestiging en intrede in de Protestantse Gemeente. De vorige maand schreef ik dat ik ertegenop zag én ernaar uit keek. De middag zelf was, in mijn beleving, een mooie mix van serieus ritueel en verkondiging, aandacht en humor, spanning en ontspanning. En wat zag de kerk er mooi uit! Nog niet eerder had ik haar in zo’n smaakvolle bloemenhulde gezien. Ook de overige organisatie was dik in orde. Van vrienden, familie en gemeenteleden heb ik alle lof gehoord voor de ontvangst en de receptie. Bij deze geef ik die pluim graag door.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ook heel veel dank aan allen die meewerkten aan de dienst! Mooi om de zegen mee te krijgen van gewaardeerde collega’s en toegesproken te worden door kerkenraad en kindernevendienst. Voor mezelf was het overhandigen van de attestatie uit de Doopsgezinde Gemeente een bijzonder moment. Vanaf nu ben ik echt lid van de Protestantse Gemeente Den Burg.
Dank voor alle felicitaties en cadeautjes tijdens de receptie! Nog steeds staan in onze woonkamer bloemen en er ligt een hele stapel interessante boeken te wachten.
’s Avonds hebben we gegeten met familie en vrienden in Paal 9 en daar ook nog mijn 50e verjaardag gevierd. Ik had een topdag. En ik hoop dat het ook vooral voor de gemeente een feestelijke middag was.
Intussen gaat het (gemeente)leven verder en is er o.a. een gemeenteavond geweest over de gebouwen. Zo’n 50 gemeenteleden discussieerden in groepen aan de hand van vragen. Wat daar gezegd is, wordt verzameld in een advies van bureau VIND. Ook op Texel Plaza is er aandacht voor de toekomst van de kerkgebouwen. Ik ben bezig met een werkplan voor de komende maanden, bezoek mensen en doe verder allerlei voorkomende zaken (diensten, vergaderingen etc.).
De werkkamer aan de Elemert wordt opgeknapt en ingericht. De sleutel heb ik al gekregen.
In het colofon op de eerste pagina van onze gemeente in dit blad is een extra (mobiel) telefoonnummer
(06-1087 2089) achter mijn naam geplaatst. Zo ben ik nog makkelijker te benaderen. We hebben afgesproken dat de maandag mijn vrije dag is.  Wikke Huizing

In de Doopsgezinde traditie, waar ik toe behoor,
 wordt door predikanten geen toga gedragen.
 Dit heeft te maken met het ontbreken van een
 strikte ambtsopvatting. Bij Doopsgezinden
 zijn alle gelovigen in principe “priesters”.
 Dat heet het “priesterschap aller gelovigen”. 
 In de praktijk is het echter handig als je een
 zuster of broeder “vrijstelt” om het vak van
 predikant te leren en uit te oefenen.
 Daar horen echter geen uiterlijke tekens bij.
 Het niet dragen van een toga heeft voordelen en
 nadelen.
 Het voordeel is dat je jezelf af en toe op een nieuw
 jurkje mag trakteren.
 Afgelopen Pinkster vond ik het daarvoor wel weer tijd.
 Nadeel is dat dit aandacht en geld kost.
 Met een toga ben je in één keer klaar en als het
 koud is trek je gewoon een extra kledingstuk
 eronder aan.  Maar het is wel een saai gezicht,
 zelfs met een gekleurde stola.
 Een zomerse jurk, dus, voor de komende maanden. 
 Wikke Huizing

 Pinksteren met de kinderen

 

 

 

 

 

 

Paaswake gezien via een avondmaalkelk