Van de predikant

Van de predikant (01-2019)

Ondanks dat we ze zelf niet verstuurd hebben, kregen we toch van velen van u een Kerst-of Nieuwjaarskaart. Met prachtige afbeeldingen en teksten. Heel hartelijk dank daarvoor! Ze hangen aan een lint tot aan het einde van de maand. Ook dank voor het mooie kerststuk uit de dienst op kerstmorgen!

Rond Kerst zijn er veel vieringen waarin met vele mensen wordt samengewerkt: Vier avondgebeden in de Advent, een dienst met de kinderen van De Fontein, de ouderen, met het Artex kamerkoor, in de Kerstnacht met JOY! en kerstochtend met drie musici…allemaal heel sfeervol. Ook een dienst op Oudjaarsavond heeft iets speciaals. Dat samenwerken máákt voor mij Kerst; hartelijk dank voor het goede samenspel!

Oudjaar geeft altijd aanleiding om terug te kijken op het afgelopen kalenderjaar. In mijn agenda heb ik eens teruggekeken wat er allemaal is gebeurd. Ik moet namelijk ook nog een jaarverslagje schrijven voor de kerkenraad. Zonder hier een opsomming te geven, kan ik rustig stellen dat het een boeiend jaar was, waarin ik met plezier en met aandacht heb gewerkt in de gemeente.

Maandag 7 januari gaan we met een klein groepje naar Den Haag om daar twee uur een dienst te verzorgen in de Bethelkapel. Daar wordt sinds 21 oktober kerkasiel geboden aan de Armeense familie Tamrayzan. Vlak voor Kerst werd het verzoek tot het gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid inzake het Kinderpardon door staatssecretaris Harbers afgewezen. De familie moet worden uitgezet, ondanks twee uitspraken van de rechter dat ze mogen blijven. Deze uitspraak is tweemaal door de landsadvocaat aangevochten. Wie het laatste nieuws erover wil lezen kan kijken op de website www.protestantsekerkdenhaag.nl.
Zo gaan we het nieuwe kalenderjaar in. Ik wens u veel heil en zegen!  Wikke Huizing.

Zin in Film (01-2019)        woensdag 30 januari, 19.30 uur , De Schakel. Deze keer een film met twee Nederlandse hoofdrolspelers en Nederlandse regisseuse. Dat hebben we nog niet eerder gehad. Ook nieuw is het autobiografische verhaal. Ik mag geen titel geven maar het verhaal gaat over een dichteres in het Zuid-Afrika van de jaren ’60. We zien haar strijd met haar vader, minister van censuur, en met het leven zelf. Aangrijpende maar prachtig geacteerde film.
Met koffie en nagesprek!   Wikke Huizing

  (12-2018)
In één week van november was ik twee keer aan de overkant vanwege een bijeenkomst van de kerk. Collega Kees de Jong en ik bezochten een middag over ‘pionieren’. Een zogenaamde verken-middag, om te kijken of deze vorm van geloofsgemeenschap-vormen ook iets voor gemeenten in Noord-Holland is. De Protestantse Kerk stimuleert actief het zoeken naar, en uitproberen van, nieuwe vormen van gemeente-zijn. Passend bij de situatie van mensen en plaats, zonder de ballast van oude vormen en tradities. Zoals verwoord in het document Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg ; “In een seculiere cultuur wordt de kerk uitgedaagd tot een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het gaat om geloof en het spreken over God. Terugverlangen naar vroegere ‘christelijker’ tijden helpt niet.” Ik vind het een hele boeiende en ook moedige beweging in de kerk, die al vruchten afwerpt.
De donderdag erna gingen we met alle ouderlingen naar een middag in Broek op Langedijk, georganiseerd door de Ring. De nieuwe classis Noord-Holland richt zich volledig op het bestuur en de Ringen (in ons geval het gebied van de oude classis Alkmaar) organiseren ontmoetingen rond bepaalde thema’s. Dit keer ging het over ‘Troost in het pastoraat’. Na een boeiende inleiding over ‘geborgenheid en uitzicht’ werd in groepen verder gepraat. We ontmoetten ouderlingen uit andere gemeenten en deelden ervaringen. En het was gezellig om zo met elkaar op pad te zijn.

Wat het pastoraat in onze eigen gemeente betreft zijn er twee ontwikkelingen. Ik heb Wil van Heerwaarden bereid gevonden om voor mij huisbezoeken in te plannen. Samen bekijken we welke dagdelen in een maand ik hiervoor gelegenheid heb. En dan belt Wil misschien u wel. Zo zorgen we voor meer lijn in het bezoekwerk. Dat is mede nodig omdat de sollicitatie voor een Pastoraal Werker tot nog toe op niets is uitgelopen.
Als consulent van de gemeente Waal, Koog, Den Hoorn ben ik op verzoek een maandelijkse gesprekskring gestart. Aan de hand van een thema wisselen we ervaringen en kennis uit. De komst van een nieuwe predikant duurt nog even, vandaar.
Nu wordt het december; tijd van inkeer en feest. Alles is in voorbereiding en ik hoop samen met u goede dagen te beleven.    Wikke Huizing

 


(10-2018)  
 Voor het komende seizoen is er een gemeentegidsje gemaakt. Dit is de voorkant :

             Gemeentegids Protestantse Gemeente Den Burg  

                                 seizoen 2018/2019
 
                       

Twee gemeenten (rode vlakken) vormen een nieuw geheel rond het kruis.

Hierin staan alle actuele adressen en relevante telefoonnummers. Ook worden er een aantal activiteiten in beschreven en aangekondigd.   Dank aan Froukje, Roelie en Janneke voor het denk- en typewerk!

Van de predikant (02-2017)
En toen was het zover…. bevestiging en intrede in de Protestantse Gemeente. De vorige maand schreef ik dat ik ertegenop zag én ernaar uit keek. De middag zelf was, in mijn beleving, een mooie mix van serieus ritueel en verkondiging, aandacht en humor, spanning en ontspanning. En wat zag de kerk er mooi uit! Nog niet eerder had ik haar in zo’n smaakvolle bloemenhulde gezien. Ook de overige organisatie was dik in orde. Van vrienden, familie en gemeenteleden heb ik alle lof gehoord voor de ontvangst en de receptie. Bij deze geef ik die pluim graag door.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ook heel veel dank aan allen die meewerkten aan de dienst! Mooi om de zegen mee te krijgen van gewaardeerde collega’s en toegesproken te worden door kerkenraad en kindernevendienst. Voor mezelf was het overhandigen van de attestatie uit de Doopsgezinde Gemeente een bijzonder moment. Vanaf nu ben ik echt lid van de Protestantse Gemeente Den Burg.
Dank voor alle felicitaties en cadeautjes tijdens de receptie! Nog steeds staan in onze woonkamer bloemen en er ligt een hele stapel interessante boeken te wachten.
’s Avonds hebben we gegeten met familie en vrienden in Paal 9 en daar ook nog mijn 50e verjaardag gevierd. Ik had een topdag. En ik hoop dat het ook vooral voor de gemeente een feestelijke middag was.
Intussen gaat het (gemeente)leven verder en is er o.a. een gemeenteavond geweest over de gebouwen. Zo’n 50 gemeenteleden discussieerden in groepen aan de hand van vragen. Wat daar gezegd is, wordt verzameld in een advies van bureau VIND. Ook op Texel Plaza is er aandacht voor de toekomst van de kerkgebouwen. Ik ben bezig met een werkplan voor de komende maanden, bezoek mensen en doe verder allerlei voorkomende zaken (diensten, vergaderingen etc.).
De werkkamer aan de Elemert wordt opgeknapt en ingericht. De sleutel heb ik al gekregen.
In het colofon op de eerste pagina van onze gemeente in dit blad is een extra (mobiel) telefoonnummer
(06-1087 2089) achter mijn naam geplaatst. Zo ben ik nog makkelijker te benaderen. We hebben afgesproken dat de maandag mijn vrije dag is.  Wikke Huizing

In de Doopsgezinde traditie, waar ik toe behoor,
 wordt door predikanten geen toga gedragen.
 Dit heeft te maken met het ontbreken van een
 strikte ambtsopvatting. Bij Doopsgezinden
 zijn alle gelovigen in principe “priesters”.
 Dat heet het “priesterschap aller gelovigen”. 
 In de praktijk is het echter handig als je een
 zuster of broeder “vrijstelt” om het vak van
 predikant te leren en uit te oefenen.
 Daar horen echter geen uiterlijke tekens bij.
 Het niet dragen van een toga heeft voordelen en
 nadelen.
 Het voordeel is dat je jezelf af en toe op een nieuw
 jurkje mag trakteren.
 Afgelopen Pinkster vond ik het daarvoor wel weer tijd.
 Nadeel is dat dit aandacht en geld kost.
 Met een toga ben je in één keer klaar en als het
 koud is trek je gewoon een extra kledingstuk
 eronder aan.  Maar het is wel een saai gezicht,
 zelfs met een gekleurde stola.
 Een zomerse jurk, dus, voor de komende maanden. 
 Wikke Huizing

 Pinksteren met de kinderen

 

 

 

 

 

 

Paaswake gezien via een avondmaalkelk