Van de predikant

 Van de predikant (03-2018)

Sinds mijn bevestiging in het ambt van predikant val ik onder het (verplichte) nascholingsprogramma van de PKN. Zo reis ik de komende tijd één keer in de drie weken af naar Friesland voor een supervisiegesprek met een collega. Deze is extra opgeleid en gecertificeerd als supervisor. Concreet betekent supervisie dat er iemand methodisch met je meekijkt in een situatie uit je werk. Die situatie heb ik vooraf op schrift gesteld , zonder namen van mensen te noemen (!). Achteraf schrijf ik een verslagje van het gesprek. Tot nu toe is het heel boeiend om met andere ogen te kijken hoe je zaken aanpakt in je werk en dingen beleeft. Echte problemen zijn we nog niet tegengekomen, gelukkig.

De veertigdagentijd krijgt liturgisch vorm in de avondgebeden op de woensdagavond en door het project van de Kindernevendienst op zondag. Bij de avondgebeden zitten we in een kring rond de avondmaalstafel en zijn zang en stilte belangrijk. De kindernevendienst gaat uit van het thema “Ik zorg voor jou”. De bijbelverhalen vertellen hoe God zorgt voor Jezus en hoe Jezus zorgt voor de mensen om hem heen. In de kindervertellingen gaat het over hoe we voor elkaar kunnen zorgen.

Daarnaast zijn we met een groepje bezig een overzicht en planning te maken voor dit voorjaar en komend seizoen. Een hele klus, die moet uitkomen in een soort brochure. Concreet eerste resultaat is een gespreksavond op 18 april a.s. over de nieuwe donorwet. Zie verderop in het blad.

Tussendoor gaat het ‘gewone’ bezoek-en vergaderwerk z’n gang en ook thuis is het levendig met toenemende schaats- en verkiezingskoorts en een ouderlijk huis dat leeg moet. Dit alles overigens in beste stemming en samenwerking.   Goede weken gewenst!   Wikke Huizing

Zin in Film (03-2018)
Dinsdag 20 maart zal er weer een film worden vertoond in De Schakel.
De titel is nog niet bekend maar zal t.z.t. op de zondagsbrief vermeld worden. De beamer met laptop zal nagekeken worden voor een helderder beeld. De afgelopen keer zat er een hinderlijke donkere rand over het geheel. Waarvoor excuses!  Aanvang 19.30 uur, zegt het voort!  Wikke Huizing

Geloofsgesprekavond nieuwe donorwet (03-2018)
Woensdag 18 april is er een geloofsgesprekavond over orgaandonatie. Dit heeft twee aanleidingen. De eerste is het gesprek over de ‘kernwaarden’ van gemeente-zijn op de laatste ledenvergadering. Een kleiner groepje mensen heeft hier verder over doorgesproken en een concreet vervolg uitgedacht.

De tweede aanleiding is het debat, de afgelopen weken, in de Tweede- en Eerste Kamer over de nieuwe donorwet. Waarover gaat die en wat vinden we daar als gelovige gemeenteleden van? De scriba van de Synode (ds. René de Reuver) heeft er een column over geschreven op de website van de PKN. Deze column en citaten van anderen zullen de leidraad zijn voor onderling gesprek. We nodigen geen deskundige uit voor een lezing maar gaan met elkaar praten, in kleinere groepen. Zonder verdere plenaire terugkoppeling of verslaglegging. Gewoon een eerlijk en echt gesprek; ervarings-kennis-en meningsuitwisseling onder het genot van een kopje koffie. Iedereen kan meepraten en meeluisteren. Over een onderwerp dat ons allen aangaat. Ook introducés zijn van harte welkom.

Aanvang 19.30 uur, in De Poort.  Wikke Huizing, Janneke Tolsma , Froukje Vlaming, Roelie Struick

Wandelen met de predikant (02-2018)
Iedere woensdag kan er gewandeld worden. Onderweg hebben we het over van alles.
Start om half twee, bij de ingang van De Burght.

Van de predikant (02-2017)
En toen was het zover…. bevestiging en intrede in de Protestantse Gemeente. De vorige maand schreef ik dat ik ertegenop zag én ernaar uit keek. De middag zelf was, in mijn beleving, een mooie mix van serieus ritueel en verkondiging, aandacht en humor, spanning en ontspanning. En wat zag de kerk er mooi uit! Nog niet eerder had ik haar in zo’n smaakvolle bloemenhulde gezien. Ook de overige organisatie was dik in orde. Van vrienden, familie en gemeenteleden heb ik alle lof gehoord voor de ontvangst en de receptie. Bij deze geef ik die pluim graag door.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ook heel veel dank aan allen die meewerkten aan de dienst! Mooi om de zegen mee te krijgen van gewaardeerde collega’s en toegesproken te worden door kerkenraad en kindernevendienst. Voor mezelf was het overhandigen van de attestatie uit de Doopsgezinde Gemeente een bijzonder moment. Vanaf nu ben ik echt lid van de Protestantse Gemeente Den Burg.
Dank voor alle felicitaties en cadeautjes tijdens de receptie! Nog steeds staan in onze woonkamer bloemen en er ligt een hele stapel interessante boeken te wachten.
’s Avonds hebben we gegeten met familie en vrienden in Paal 9 en daar ook nog mijn 50e verjaardag gevierd. Ik had een topdag. En ik hoop dat het ook vooral voor de gemeente een feestelijke middag was.
Intussen gaat het (gemeente)leven verder en is er o.a. een gemeenteavond geweest over de gebouwen. Zo’n 50 gemeenteleden discussieerden in groepen aan de hand van vragen. Wat daar gezegd is, wordt verzameld in een advies van bureau VIND. Ook op Texel Plaza is er aandacht voor de toekomst van de kerkgebouwen. Ik ben bezig met een werkplan voor de komende maanden, bezoek mensen en doe verder allerlei voorkomende zaken (diensten, vergaderingen etc.).
De werkkamer aan de Elemert wordt opgeknapt en ingericht. De sleutel heb ik al gekregen.
In het colofon op de eerste pagina van onze gemeente in dit blad is een extra (mobiel) telefoonnummer
(06-1087 2089) achter mijn naam geplaatst. Zo ben ik nog makkelijker te benaderen. We hebben afgesproken dat de maandag mijn vrije dag is.  Wikke Huizing

In de Doopsgezinde traditie, waar ik toe behoor,
 wordt door predikanten geen toga gedragen.
 Dit heeft te maken met het ontbreken van een
 strikte ambtsopvatting. Bij Doopsgezinden
 zijn alle gelovigen in principe “priesters”.
 Dat heet het “priesterschap aller gelovigen”. 
 In de praktijk is het echter handig als je een
 zuster of broeder “vrijstelt” om het vak van
 predikant te leren en uit te oefenen.
 Daar horen echter geen uiterlijke tekens bij.
 Het niet dragen van een toga heeft voordelen en
 nadelen.
 Het voordeel is dat je jezelf af en toe op een nieuw
 jurkje mag trakteren.
 Afgelopen Pinkster vond ik het daarvoor wel weer tijd.
 Nadeel is dat dit aandacht en geld kost.
 Met een toga ben je in één keer klaar en als het
 koud is trek je gewoon een extra kledingstuk
 eronder aan.  Maar het is wel een saai gezicht,
 zelfs met een gekleurde stola.
 Een zomerse jurk, dus, voor de komende maanden. 
 Wikke Huizing

 Pinksteren met de kinderen

 

 

 

 

 

 

Paaswake gezien via een avondmaalkelk