Van de predikant

 Van de predikant  (05-2018)

“Kiezen met uw volle verstand en uw volle geloof.”
Deze maand moet er een belangrijke beslissing worden genomen over de richting die onze gemeente inslaat voor de komende jaren. Dit moment van beslissen zit er al heel lang aan te komen en is om bekende redenen steeds van alle kanten bekeken maar niet echt genomen.

Op de gemeenteavond van 23 mei zullen zes mogelijkheden rond een keuze voor onze (kerk)gebouwen worden gepresenteerd. Deze mogelijkheden zijn deels bekend en deels nieuw. Ook nieuw is dat deze mogelijkheden voorzien zijn van (financiële) onderbouwing , zodat we een zo verantwoord mogelijke keuze kunnen maken.

Met de keuze voor de gebouwen zeggen we impliciet ook wat voor soort gemeente we willen zijn. Op eerdere gemeenteavonden is o.a. gebleken dat we een zo gastvrij mogelijke gemeente willen zijn, met behoud van identiteit en gewoonten. In welke (combinatie) van de gebouwen komt die wens het meest tot zijn recht? En wat is financieel en reëel haalbaar? Daarover gaat het op 23 mei. Ik wil u oproepen te komen en vooral met uw verstand naar de argumenten en keuzemogelijkheden te kijken. Welke keuze ook gemaakt gaat worden, er zal op één of andere manier pijn worden geleden. Omdat een keuze in eerste instantie een verlies lijkt. Wees u daarvan bewust, zoals ook de kerkenraad zich daar zeer van bewust is. Maar laten we een verstandige beslissing nemen, waarbij we oog hebben voor elkaars gevoelens en die erkennen maar die niet leidend zijn.

Voor de duidelijkheid: als predikant zal ik u niet tot een bepaalde keuze oproepen. Geen van de zes zal ik verdedigen. Ik wil u alleen oproepen een keuze te máken. Waarom? 

Twee redenen: 1. Een predikant is een (betrokken!) voorbijganger. U blijft, de predikant gáát weer een keer. Dus het moet úw keuze zijn wáár en hoe u de komende jaren gaat kerken.

2. Niet-kiezen, de beslissing steeds maar uitstellen, belemmert de voortgang van het gemeenteleven. Telkens moeten andere beleidsbeslissingen wachten op die ene keuze. Dat doet de gemeente stilstaan terwijl er heel veel is wat onze gelovige aandacht vraagt. En dat gaat me als voorganger aan het professionele hart.

“Alles in het werk voor de voortgang van de kerk”
Naast bovenstaande loopt er rond de gebouwen nog een traject. U weet dat we als gemeente bureau VIND hebben ingeschakeld om ons te adviseren hoe we de gebouwen met behulp van fondswerving optimaler kunnen gebruiken. Zij hebben een uitstekend rapport geschreven en er een helder vervolg aan gegeven.  Om kort te gaan; er is gekozen om De Burght als uitgangspunt te nemen. Er gaat verbouwd worden (keukentje en toiletten) en er komt een permanente tentoonstelling over het kerkelijke leven op Texel door de eeuwen heen, voorzien van een audiotour. Ook zal er een jaarkalender komen met culturele activiteiten die in De Burght, met partners buiten de kerkgemeenschap, plaats gaan vinden. Dit alles met behoud van de diensten op zon-en feestdagen en de mogelijkheid voor begrafenissen. Dit is het begin van een veel langer traject waarin toegewerkt wordt naar een Stichting Texels Religieus Erfgoed. Op de gemeenteavond zal u hierover meer geïnformeerd worden. Maar ook voor dit traject is het belangrijk te weten wat voor keuze de gemeente over haar gebouwen maakt!

Geloofsgesprekavond nieuwe donorwet (04-2018)
Vorige maand kon u al lezen over de geloofsgespreksvond op woensdag 18 april a.s.in de Poort

Hopelijk heeft u die datum genoteerd en komt u meepraten over de gevolgen van de nieuwe donorwet en over orgaandonatie. Het is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Een aantal jaren terug heeft iedereen boven de 18 jaar een brief gekregen met de vraag óf en hoe u geregistreerd wilde staan; als donor of juist niet. Ook werd er gevraagd wie over uw organen mocht beslissen, mocht dit aan de orde komen. Meer dan 60% van de mensen heeft niets ingevuld. In de nieuwe wet is vastgelegd dat in dat geval ‘geen bezwaar’ genoteerd wordt. Al blijven nabestaanden altijd het laatste woord houden.
In kleine groepen gaan we in gesprek met als leidraad een aantal citaten uit artikelen over orgaandonatie. Ook zal er o.a. een laptop aanwezig zijn om informatie via internet te zoeken, mocht dat het gesprek helpen. We nodigen nl. geen deskundige uit die een voordracht geeft maar gaan ervan uit dat we allemaal ervaringen, kennis en een mening hebben. En dat ons geloof daarin een leidende rol speelt. In de gemeente kunnen we dat alles delen met elkaar. Zodat we bij de invoering van de nieuwe wet in 2020 met ons volle geloof en ons volle verstand een goede , eigen, keuze kunnen maken.
Aanvang 19.30 uur, Plaats: De Poort.     Wikke Huizing, Janneke Tolsma, Froukje Vlaming, Roelie Struick.

Zin in Film (04-2018)
De film Les Choristes draaide afgelopen dinsdag 20 maart in De Schakel. Een verhaal dat speelt in het jaar 1949, in een internaat in Frankrijk met de omineuze naam Fond de l’Etang ( bodem van de vijver). Een gedesillusioneerde muziekleraar arriveert in het internaat voor een baantje als surveillant. Hij ontmoet daar een harde sfeer; willekeur en geweld zijn aan de orde van de dag. De directeur is een arrogante man die nooit leraar had willen worden en niets om de kinderen geeft. De jongens zijn om verschillende redenen in het internaat terecht gekomen, vaak vanuit een moeilijke thuissituatie. Maar daar is geen oog voor. ‘Actie-reactie’ is de leus, in de vorm van zero-tolerance. De surveillant reageert echter heel anders op de acties van de jongens. Hij ‘ziet’ de kinderen staan, ziet hun onmacht. En gaat (met humor) in op hun vragen en non-verbale gedrag, helpt ze waar hij kan, doet niet mee aan verraad en neemt ze waar mogelijk in bescherming. Hij kiest partij. En hij gaat met ze zingen nadat ze hem met een spotliedje belachelijk wilden maken. In de groep zit een teruggetrokken jongen die omschreven wordt als een duivel in engelengedaante. Hij blijkt een prachtige sopraanstem te hebben en zeer muzikaal te zijn. Thematisch wordt er gespeeld met de tegenstelling duivel-engel. Degene die anderen tot duivel verklaart, blijkt zelf duivels. De surveillant brengt de ‘engel’ , de goede kant van de jongens, naar boven door ze aandacht en vertrouwen te geven. Theologisch zou je zijn personage als ‘de rechtvaardige’ kunnen omschrijven. De rechtvaardige brengt het leven terug waar de dood heerst. Staat voor menselijkheid. En wint er zelf niks bij. De surveillant wordt nooit een beroemde componist maar brengt zijn hele verdere leven overal muziek. En stimuleert anderen hun talenten te ontwikkelen. De ‘duivelse’ jongen wordt zelfs een beroemd dirigent.
In mei zullen we nog een film draaien. Datum en tijd worden in het volgende Kerkblad bekend gemaakt. Wikke Huizing

Wandelen met de predikant (02-2018)
Iedere woensdag kan er gewandeld worden. Onderweg hebben we het over van alles.
Start om half twee, bij de ingang van De Burght.

Van de predikant (02-2017)
En toen was het zover…. bevestiging en intrede in de Protestantse Gemeente. De vorige maand schreef ik dat ik ertegenop zag én ernaar uit keek. De middag zelf was, in mijn beleving, een mooie mix van serieus ritueel en verkondiging, aandacht en humor, spanning en ontspanning. En wat zag de kerk er mooi uit! Nog niet eerder had ik haar in zo’n smaakvolle bloemenhulde gezien. Ook de overige organisatie was dik in orde. Van vrienden, familie en gemeenteleden heb ik alle lof gehoord voor de ontvangst en de receptie. Bij deze geef ik die pluim graag door.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ook heel veel dank aan allen die meewerkten aan de dienst! Mooi om de zegen mee te krijgen van gewaardeerde collega’s en toegesproken te worden door kerkenraad en kindernevendienst. Voor mezelf was het overhandigen van de attestatie uit de Doopsgezinde Gemeente een bijzonder moment. Vanaf nu ben ik echt lid van de Protestantse Gemeente Den Burg.
Dank voor alle felicitaties en cadeautjes tijdens de receptie! Nog steeds staan in onze woonkamer bloemen en er ligt een hele stapel interessante boeken te wachten.
’s Avonds hebben we gegeten met familie en vrienden in Paal 9 en daar ook nog mijn 50e verjaardag gevierd. Ik had een topdag. En ik hoop dat het ook vooral voor de gemeente een feestelijke middag was.
Intussen gaat het (gemeente)leven verder en is er o.a. een gemeenteavond geweest over de gebouwen. Zo’n 50 gemeenteleden discussieerden in groepen aan de hand van vragen. Wat daar gezegd is, wordt verzameld in een advies van bureau VIND. Ook op Texel Plaza is er aandacht voor de toekomst van de kerkgebouwen. Ik ben bezig met een werkplan voor de komende maanden, bezoek mensen en doe verder allerlei voorkomende zaken (diensten, vergaderingen etc.).
De werkkamer aan de Elemert wordt opgeknapt en ingericht. De sleutel heb ik al gekregen.
In het colofon op de eerste pagina van onze gemeente in dit blad is een extra (mobiel) telefoonnummer
(06-1087 2089) achter mijn naam geplaatst. Zo ben ik nog makkelijker te benaderen. We hebben afgesproken dat de maandag mijn vrije dag is.  Wikke Huizing

In de Doopsgezinde traditie, waar ik toe behoor,
 wordt door predikanten geen toga gedragen.
 Dit heeft te maken met het ontbreken van een
 strikte ambtsopvatting. Bij Doopsgezinden
 zijn alle gelovigen in principe “priesters”.
 Dat heet het “priesterschap aller gelovigen”. 
 In de praktijk is het echter handig als je een
 zuster of broeder “vrijstelt” om het vak van
 predikant te leren en uit te oefenen.
 Daar horen echter geen uiterlijke tekens bij.
 Het niet dragen van een toga heeft voordelen en
 nadelen.
 Het voordeel is dat je jezelf af en toe op een nieuw
 jurkje mag trakteren.
 Afgelopen Pinkster vond ik het daarvoor wel weer tijd.
 Nadeel is dat dit aandacht en geld kost.
 Met een toga ben je in één keer klaar en als het
 koud is trek je gewoon een extra kledingstuk
 eronder aan.  Maar het is wel een saai gezicht,
 zelfs met een gekleurde stola.
 Een zomerse jurk, dus, voor de komende maanden. 
 Wikke Huizing

 Pinksteren met de kinderen

 

 

 

 

 

 

Paaswake gezien via een avondmaalkelk