Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie voor zondag 21 in 'de Burght' aanvang 9.30 uur.

De liturgie kunt u hier inzien

---------------------------------------------------------------------------------------------

                        Zondag: 21 oktober  thema “Vaar naar diep water…”

Voorganger: ds. Hille Vlasman uit Roodkerk en Da. Wikke Huizing.  Collectes: 1e Stichting-Hulp Oost Europa
Ouderling van dienst:  mevr.M.Nicolay                                                              2e rondgang: Kerk
Organist: de heer J.Kruithof                                                               Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

                                                     Zondag : 28 oktober

Voorganger:   Da .T.J.Braam uit Dwingeloo                             Collectes: 1e rondgang: Kerk in Actie Oekraïne
Ouderling van dienst:  mevr. K.Keijser                                                      2e rondgang: Kerk.
Organist: de heer D. Wassink.                                                        Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.  

Bloemengroet.
De bloemen uit de kerk van zondag  30 september zijn gegaan naar als groet van de gemeente naar een gemeentelid gegaan.

Pastoraat.

Agenda. - maandag  22 oktober   19.30 uur: Cantorij in De Burght.

               - maandag  22 oktober 20.30 uur Liturgiecommissie

               -woensdag 24 oktober Wandelen vanaf .Den Burght

              - vrijdag  26 oktober voor 5 uur kopij Kerkblad inleveren bij Marjan Nicolay E-mail saumon@texel.com
 

Vandaag is de collecte van de 1e rondgang bestemd voor de St. Hulp Oost-Europa Texel. Ditmaal voor een project in het armste gebied van de Europese Unie, namelijk Vaslui in Roemenië. Hier is dringend hulp nodig: er zijn hier dit jaar zelfs mensen gestorven van de honger! Er is behoefte aan gereedschap om het land te kunnen verbouwen en omdat er zo weinig water is, zou een kas een uitkomst zijn om groenten te kweken. Er is al een  kleine kas, die goed functioneert en waar tomaten en paprika’s gekweekt worden. Er is een stuk grond beschikbaar voor 800 mtr kas. Het moet toch mogelijk zijn dat wij vanaf Texel deze mensen helpen met de realisatie van een grote groentekas

Bazaar2018
Op 9 november hebben we onze gezamenlijke bazaar .Als u loten wilt kopen of verkopen kunt u bellen naar Margreet van Heerwaarden. We hebben er dit jaar 3500, dus we kunnen wel wat hulp gebruiken. Ook waarde zegels van bijv. Douwe Egberts en AH kunt u bij haar kwijt. Wilt u afgedankte spulletjes of prijsjes voor ons bewaren? U kunt bellen naar 315040 Nico Blonk of 312350 Sjaak Sipsma en we komen het in de week voor de bazaar spullen bij u ophalen.  Alvast bedankt, groetvandebazaarcommissie.
 

Actie4kids.
De eerste dozen komen al binnen U/jij doet toch ook weer mee? De folders, informatie en dozen kunt u meenemen na de dienst. Tot en met 11 november kunnen we aan de slag. Samen willen wij tenminste 45.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Er mag geen shampoo en douchegel meer in de doos. Wel een stuk zeep. Losse spullen ook welkom. Dit jaar gaan de schoenendozen naar Zambia, Sierra Leone,Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en naar kinderen in de vluchtelingenkampen in Lesbos . Daar zijn veel kinderen die het moeilijk hebben.  jaar isActie4kids  Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede. Vorig jaar zijn alle dozen op de bestemming aangekomen. Zie het filmpje Het uitdelen van de dozen op
www.actie4kids.org.
Verdere informatie in het komende kerkblad en op onze eigen website
www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg. Bij Anneke,  Maricoweg 17, tel. 310802, Alide, Vloedlijn 20, tel. 313355 en Tineke, Vloedlijn 34 , tel. 313866 kunt u ook u de dozen inleveren. 

Koffiedrinken
 
Na afloop van de dienst is er koffie in de Kerk. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief van 28 oktober  kunt u inleveren tot  vrijdag 26 oktober  12.00 uur bij  Tineke Ramaker, Vloedlijn 34, tel. 313866 tinekeramaker@texel.com

**************************************************************************** 

                          Zondag 14 oktober, viering Heilig Avondmaal.

Voorganger:            ds. W. Huizing.                  Collecte: Werelddiaconaat.
Ouderling van dienst:    mevr. M. Druif. 
Organist:                 de  heer D. Wassink.         Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.       

**************************************************************************** 

                           Zondag 7 oktober 2018, Israëlzondag.

Startzondag  van  de  gezamenlijke PKN-kerken Texel  in de  Maartenskerk  te  Oosterend.
Thema:‘De Grote Verandering’. Collecte: Vluchtelingenwerk op Texel.
Dienst: 10.00 uur tot 13.00 uur.

 *************************************************************************** 

                            Zondag 30 september 2018.

Voorganger:    ds P.F. Goedendorp/Leersum.      Collecte: 1e rondgang: diaconie.
Ouderling van dienst:    mevr. M. Blommers.                       2e rondgang: kerk.
Organist:                 de heer J. Kruithof.               Uitgangscollecte: Kerk en Israël.   

Bloemengroet.  
De  bloemen uit de dienst van 23 september  zijn,  als bemoediging en groet van de gemeente,  naar  een gemeentelid gebracht.

Agenda.     
-  maandag 1 oktober, 19.30 uur: Cantorij in De Burghtkerk.

-donderdag 4 oktober, 10.30 uur: praatcafé in De Gollards.

Elke maandag, woensdag en zaterdag is de tentoonstelling  “Vaar naar diep water”  van Hille Vlasman te bezichtigen in de Burghtkerk. 
U kunt dan ook de toren beklimmen.

Bevestiging ambtsdrager.
We hebben nog een gemeentelid bereid gevonden om voor de komende jaren ambtsdrager te worden, n.l. als ouderling mevr. Roelie Struick-Harms.
We zijn zeer blij met deze versterking.  De kerkenraad is voornemens de voorgedragen persoon te laten bevestigen in de dienst van 4 november aanstaande, gelijk met mevr. Froukje Vlaming. Bezwaren tegen de voordracht van mevr. Roelie Struick-Harms kunnen vanaf  30 september t/m  6 oktober 2018 kenbaar worden gemaakt bij de kerkenraad ter attentie van mevr. Marjan Nicolay, Keesomlaan 17 te Den Burg.

Pastoraat.

 Bazaar 2018.
Op 9 november hebben we onze gezamenlijke bazaar. Als u loten wilt kopen of verkopen, kunt u bellen naar Magreet van Heerwaarden: 313087. We hebben er dit jaar 3500, dus we kunnen wel wat hulp gebruiken. Ook waardenzegels van b.v. Douwe Egberts of koffiepunten van AH, kunt u bij haar kwijt (Lieuwstraat 33).

Wilt u misschien afgedankte spulletjes of prijsjes voor ons bewaren? U kunt bellen naar Nico Blonk (315040) of Sjaak Sipsma (312350) en we komen het in de week voor de bazaar, bij u ophalen.

Als er nog mensen zijn die ons willen helpen, GRAAG!       Alvast bedankt, een groet van de bazaarcommissie.

Actie4kids schoenendoos 2018 – 2019 gaat weer van start, u/jij doet toch ook weer mee?

De folders met informatie en dozen kunt u weer meenemen na de dienst.

Tot en met 11 november kunnen we weer aan de slag. Samen willen tenminste 45.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel.

Dit jaar gaan de schoenendozen naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en naar kinderen in de vluchtelingenkampen in Lesbos. Daar zijn veel kinderen die het moeilijk hebben.

Na meer dan 20 jaar is Actie4kids nog steeds nodig. Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede.

Er mag geen shampoo en douchegel meer in de doos, wel een stuk zeep.

Vorig jaar zijn alle dozen op de bestemming aangekomen. Zie het filmpje “Het uitdelen van de dozen” op www.actie4kids.org  en verdere informatie in het komende kerkblad en op onze eigen webside  www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg 

U kunt de volle dozen elke zondagmorgen in de kerk inleveren. Losse spullen zijn ook welkom.

Bij Anneke,  Maricoweg 17, tel.  310802,  Alide, Vloedlijn 33, tel.  313355  en  Tineke, Vloedlijn 34, tel.  313866,  kunt u ook dozen inleveren.

Koffiedrinken.  
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 *************************************************************************** 

Definitief besluit gebouwenkeuze PG Den Burg 25 september 2018

De afgelopen vier jaren is er nadrukkelijk aandacht geweest over wat voor gemeente wij willen zijn en wat voor gebouwen PG Den Burg daarbij nodig heeft. Wat willen of moeten we behouden om als kerk te kunnen functioneren zoals wij dat willen?

Op 23 mei 2018 heeft de kerkenraad de gemeente acht opties voorgelegd waarover is gediscussieerd. Tevens is aan de gemeente voorgelegd of er een reservelocatie voor erediensten en een pastorie aanwezig moet zijn.

Gehoord de gemeente tijdens de gemeenteavond van 23 mei 2018 en op andere (schriftelijk)  wijze ontvangen reacties, heeft de kerkenraad op 13 juni 2018 een voorgenomen besluit genomen dat op 25 september 2018 kenbaar is gemaakt aan de gemeente. Aansluitend was er een extra kerkenraadsvergadering op 25 september 2018. 

De kerkenraad heeft alle reacties die vooraf aan en tijdens de gemeenteavond zijn ingebracht tot zich genomen en overwogen. Het zijn allemaal reacties die reëel qua standpunten zijn. Toch leidt dit niet tot een ander besluit dan het voorgenomen besluit. De kerkenraad heeft besloten het voorgenomen besluit om te zetten naar definitief besluit. 

Dat we De Burght en De Schakel behouden en het Poortcomplex kunnen afstoten.
Er hoeft geen eigen pastorie te zijn. Er hoeft geen vervangende ruimte voor erediensten te zijn. De Burght moet zo authentiek mogelijk blijven. De Schakel moet aan het Programma van Eisen voldoen, hetzij via verbouwing hetzij via nieuwbouw. Het blijft een nadrukkelijke wens De Schakel aan De Burght te verbinden.

De argumenten voor dit besluit zijn:

·         Eerder in het beleidsplan is de keuze gemaakt om als gemeente naar buiten te willen treden en daar is later aan toegevoegd dat wij er voor kiezen om behoud van het religieus erfgoed mogelijk te maken en daaraan mee te werken. We willen meer midden in de maatschappij staan. De gebouwenkeuze is dus niet in de eerste plaats vanuit de financiën benaderd. Maar vanuit kansen om de kerk in de benen te houden via de eerder gekozen wegen; ook als daar investeringen voor nodig zijn.
Het wel of niet kerkgemeenschap kunnen blijven, heeft eerder te maken met het aantal gemeenteleden en vrijwilligers dan met de financiën.

·         We kiezen voor een toekomstbestendig gebruik.

·         Zowel in de optie ‘De Burght-De Schakel’ als in het ‘Poortcomplex’ kunnen alle wensen uit het Programma van Eisen worden ingevuld. In beide opties zijn verbouwingen noodzakelijk.

·         De meerwaarde van De Burght ten opzichte van het Poortcomplex:

o    De Burght heeft meer mogelijkheden om multifunctioneel gebruikt te worden (zoals naast de eredienst, concerten, tentoonstellingen, uitvoeringen want de akoestiek is prachtig en er is voldoende ruimte voor deze gecombineerde activiteiten).

o    Met De Burght staan we letterlijk midden in de maatschappij en gebruiken we voor onze erediensten religieus erfgoed.

o    Als kerkgemeente hebben we in De Burght meer uitstraling, levendigheid en mogelijkheden dan in De Poort.

o    Op hoogtijdagen biedt De Burght meer sfeer dan De Poort.

o    De Burght blijft beschikbaar voor grote rouw- en trouw- en herdenkingsdiensten;
in De Burght kunnen meer personen dan in het Poortcomplex.

o    Met De Burght behoudt de gemeente haar kerkhof.

·         In De Schakel wordt  een werkkamer voor de predikant gerealiseerd.
 

 *************************************************************************** 

                            Zondag 23 september 2018.

Voorganger:      ds. W. Huizing.                 Collecte:   1e rondgang: diaconie.
Ouderling van dienst:  mevr. M. Blommers.                 2e rondgang: kerk.
Organist:         de heer H. de Goede.         Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.  
De  bloemen uit de dienst van 9 september  zijn,  als bemoediging en groet van de gemeente,  naar naar een gemeentelid gebracht.

Agenda.

    -  maandag   24 september, 19.30 uur: Cantorij in De Burghtkerk.

    -   dinsdag    25 september, 19.30 uur: Gemeenteavond in De Poort.

Elke maandag, woensdag en zaterdag is de tentoonstelling “Vaar naar diep water” van Hille Vlasman te bezichtigen in de Burghtkerk.    U kunt dan ook de toren beklimmen.

Zomeravondconcert.  
Dinsdag 25 september 20.15 uur: Zomeravondconcert in Den Hoorn in de Hoornderkerk.   Voor u spelen:  Jussi Paananen – viool, Jeanny Beerkens – cello en Yumi Toyama – piano.  Toegang is gratis: na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Koffiedrinken.  
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 *************************************************************************** 

                                                  Zondag 16 september 2018.

Oecumenische Vredesdienst in de R.K.-kerk aan de Molenstraat, aanvang 10.00 uur.

Voorganger:  ds. H. Marseille; de collecte is bestemd voor Eilandelijk Diaconaal Project:
                           
Elviras Children Home in Kathmandu -  Nepal.

 *************************************************************************** 

     In het portaal van 'de Burght' en 'de Poort'

     staat altijd een bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

*************************************************************************** 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.