Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie voor zondag 17 februari in 'de Poort' aanvang 9.30 uur
 

Dienst zondag 17 februari 2019  Esther 3

Lied vooraf aan de dienst 868 Lof zij de HeerÖ.

Welkom
Zingen  lied 276, geheel

Votum en groet
Drempelgebed

Zingen Psalm 67 geheel
KyriŽgebed

Glorialied  869; 1,2, 6 Lof zij de Heer ons hoogste goed..

Met de kinderenÖ

schriftlied 326: 1, 2 en 3

Lezing Esther 7: 1-10
korte overdenking

Zingen Psalm 1: 1 en 2

lezing Esther 8: 1-8

Korte overdenking

Zingen Psalm 1: 3

Lezing Esther 9: 18-22 Instelling Purimfeest.

Korte overdenking
Orgelspel

Herdenking dhr. Piet Drijver
Zingen lied 413: 3      Gebeden Collecten

Zingen 912: 1, 2 , 3 en 6 Neem mijn leven. Laat het, Heer

Zegenbede
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        Zondag 17 februari 2019

Voorganger:   Da. W. Huizing                         Collecte: 1e rondgang: Kerk in Actie EthiopiŽ
Ouderling van dienst:   mevr. R.Struick                           2e rondgang: Kerk
Organist:   de heer J.Kruithof                          Uitgangscollecte: voor verwarming kerk

                                   Er is nevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

                                                             Zondag 24 februari 2019

Voorganger:   Dhr.Kuiper van de Waddengemeente          Collecte: 1e rondgang: Eilandelijk Diaconaal Project
Ouderling van dienst:   mevr.M.Druif.                                               2e rondgang: Kerk  
Organist:   de heer J. Kruithof
                                           Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Agenda:
maandag   18 februari 19:30 uur: Cantorij in De Poort

woensdag 20 februari 19:30 uur: Vergadering Moderamen in De Poort

vrijdag  23 februari voor 17.00 uur  copij inleveren kerkblad bij MarjanNicolay, e-mail: scriba.pkn.denburg@texel.com

 Pastoraat:
Voor allen en hen die hen omringen  maar ook hen die hier nu niet worden genoemd wensen wij veel sterkte toe en de nabijheid van God en mensen!  

Bloemengroet: De bloemen gingen de vorige week als groet van de gemeente naar een gemeentelid.

De eerste collecte van vandaag:
Extreme droogte heerst er in EthiopiŽ. De klimaatverandering zorgt er voor dat de overstromingen in Bangladesh talrijker,heftiger en onberekenbaarder worden. Kerk in Actie helpt hierbij met goede rampenpreventie.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom in de Poortzaal om, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief van 17 februari graag inleveren tot vrijdag 15 februari 12.00 uur bij  Tineke Ramaker, Vloedlijn 34, tel. 313866, e-mail tinekeramaker@texel.com

 ****************************************************************************
                
      Zondag 10 februari 2019

Voorganger:     Ds. W. Huizing                              Collecte: 1e rondgang: diaconie
Ouderling van dienst:    mevr. F. Vlaming                              2e rondgang: kerk         
Organist:    de heer D. Wassink                              Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen
                                     

Agenda:

maandag 11 februari 15.00 uur: bijeenkomst voor  de deelnemers van de koffiedienst in de Poort

maandag 11 februari 19:30 uur: cantorij in De Poort

woensdag  13 februari 19:30 uur: Vergadering kerkenraad in de Poort

woensdag  13 februari 13:30 uur: Wandelen vanaf De Burght

donderdag 14  februari 16:00 uur: Classis Alkmaar bijeenkomst en Breezand

donderdag 14  februari 19:30 uur: Geloofsgespreksavond in de Poort

Bedankt!
Roel Klaassen is weer thuis en wil alle vrienden en bekenden hartelijk bedanken voor de vele, vele kaarten die hij heeft ontvangen tijdens zijn verblijf te Heiloo. Ook namens zijn vrouw Liny, hartelijk dank.

Bloemengroet:
De bloemen van zondag 3 februari zijn gegaan naar een gemeentelid in De Gollards.

Diaconie collecte 17 februari.  
De diaconale collecte van de 1e rondgang is dan bestemd  voor noodhulp EthiopiŽ. Men is droogte wel gewend, maar klimaatverandering maakt dit vaker, langer en extremer. Gezinnen komen in nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. In het Kerkblad, pag. 9 staat een nog uitgebreider verhaal.

Geloofsgesprek over democratie en verkiezingen, 14 februari:
We mogen naar de stembus. In maart stemmen voor Waterschap en Provinciale Staten (waaruit de Eerste Kamer wordt gekozen) en in mei voor het Europees Parlement. En hoe staat het met de democratie bij ons en in Europa? Gaan we stemmen? Waarom wel/niet? Ongetwijfeld heeft u dit al gelezen (Kerkblad, pag 12) en geldt dit als herinnering. Wees van harte welkom in De Poort, om half acht.Wikke Huizing, Froukje Vlaming, Janneke Tolsma en Roelie Struick
.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom in de Poortzaal om, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 ****************************************************************************

     Zondag 3 februari 2019, Viering Heilig Avondmaal en m.m.v. de Cantorij

Voorganger: Ds.  W. Huizing                       Collecte: 1e rondgang: Werelddiaconaat
Ouderling van dienst: mevr. H. van Noort 
Organist: de heer D. Wassink                        Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

Agenda:

maandag 4 februari 19:30 uur: cantorij in De Poort

woensdag  6 februari 19:30 uur: Vergadering moderamen in De Poort

donderdag 7  februari 10:30 uur: Praatcafť in de Gollards

Uitnodiging aan de deelnemers van de koffiedienst:
Komt u maandag 11 februari 15.00 uur naar de Poort om gezellig bij te praten? We kunnen dan ideeŽn en suggesties uitwisselen om eventueel dingen aan te passen.
Namens de kerkenraad: Arjen Kop en Eef Eelman

Pastoraat:
Laten we gedenken ieder die onze aandacht en ons gebed behoeft. Oud en jong, ziek of gezond. Binnen en buiten onze gemeenschap; binnen en buiten de kerk.

Bloemengroet:
De bloemen van zondag 20 januari zijn naar een gemeentelid gegaan.

De opbrengst van de collecte van vandaag is bestemd voor het Werelddiaconaat /Bangladesh.

Bijna jaarlijks, tijdens de moesson, treden de rivieren in de Bengaalse Gangesdelta buiten hun oevers. De klimaatverandering zorgt ervoor dat de overstromingen in Bangladesh talrijker, heftiger en onberekenbaarder worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat je jezelf en je vee op tijd in veiligheid kunt brengen. KiA helpt daarbij. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving kun je niet voorkomen, maar met een goede rampenpreventie kunnen boeren de gevolgen wel beperken.  Helpt u ook mee? Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom in de Poortzaal om, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 ****************************************************************************

                                        Zondag 20 januari 2019.

Voorganger:    dra. Krista Mirjam Dijkerman.           Collectes:  1e rondgang: Wereldlepradag. 
Ouderling van dienst:        mevr. K. Keijser.                              2e rondgang: Kerk. 
Organist:          de heer  D. Wassink.                       Uitgangscollecte: Verwarming 
  

Bloemengroet.
De bloemen uit de dienst van  13  januari 2019  zijn,  als bemoediging en groet van de gemeente,  gegaan naar een gemeentelid

Agenda. Maandag  21 januari, 19.30 uur: Cantorij in de Poort.

               Vrijdag    25 januari, vůůr 17.00 uur: Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay.

              Woensdag 30 januari, 19.30 uur: Zin in Film in De Schakel.

Gemeentemiddag zaterdag 2 februari  in De  Burght. Van 15.00 uur tot ca. 18.00 uur.  Op deze gemeentemiddag wordt u ingelicht over de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarna gaan we met vier onderwerpen uiteen die met ons gemeenteleven hebben te maken: liturgie, zomerwerk, kerk in het dorp en beeld/tekst. Ondertussen is er thee, koffie, etc. en we besluiten de middag met een maaltijd van soep en brood. U hoeft zich niet op te geven, maar als u gehaald wilt worden, kunt u dit doorgeven aan Marjan Nicolay.

Foutje. In het kerkblad staat dat de Oecumenische dienst van de Eenheid van zondag 27 januari begint om 9.30 uur, dit moet zijn 10.00 uur in de Doopsgezinde kerk. Voorganger: Aalmoezenier G. Martens.

Kerkbalans 2019.
Misschien heeft u het wel gehoord: de kerkklok heeft gisteren om 13.00 uur geluid. Net zoals in Den Hoorn en op nog ruim 200 plaatsen in Nederland. Dat is HET startschot van de actie Kerkbalans. Deze week gaan de lopers weer op pad en zullen bij u aanbellen en de bekende envelop overhandigen. De week daarna komt men weer bij u om uw antwoord op te halen. U doet de lopers een groot plezier als u de ingevulde antwoordenvelop zo kunt pakken als ze langskomen. Het motto dit jaar is: ďGeef voor de kerkĒ en dat mag u natuurlijk figuurlijk maar zeker ook letterlijk opvatten. Alvast hartelijk dank!  De kerkrentmeesters.

Diaconale collecten van vandaag en 3 februari.
Vanmorgen is de opbrengst van de diaconiecollecte -   1e rondgang  - bestemd voor Wereldlepradag.  Wereldlepradag is de overkoepelende organisatie van 14 zelfstandige organisaties die Lepra bestrijden. Ze zijn actief in bijna alle landen waar lepra heerst. Naast het ontdekken en behandelen  van nieuwe patiŽnten, revalideren ze ook gehandicapte ex-leprapatiŽnten.

Op 3 februari vieren we het Heilig Avondmaal en is de opbrengst van de collecte tijdens de dienst bestemd voor het Werelddiaconaat /Bangladesh. Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren in de Bengaalse Gangesdelta buiten hun oevers. De klimaatverandering zorgt ervoor dat de overstromingen in Bangladesh talrijker, heftiger en onberekenbaarder worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat je jezelf en je vee op tijd in veiligheid kunt brengen. KiA helpt daarbij. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving kun je niet voorkomen, maar met een goede rampenpreventie kunnen boeren de gevolgen wel beperken.  Helpt u ook mee?   Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de Poortzaal, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even samen te zijn.

 ****************************************************************************
                                        Zondag 13 januari 2019.

Voorganger:         ds. W. Huizing.                      Collectes: 1e rondgang: St. Hulp Oost-Europa.
Ouderling van dienst:   mevr. R. Struick.                             2e rondgang: Kerk.
Organist:        de heer D. Wassink.                    Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.
De bloemen uit de dienst van  6  januari  zijn,  als bemoediging en groet van de gemeente,  gegaan naar een gemeentelid in Oudeschild.

Agenda. Maandag  14 januari, 19.30 uur: Cantorij in de Poort.

Foutje. In het kerkblad staat dat de Oecumenische dienst van zondag 27 januari begint om 9.30 uur, dit moet zijn 10.00 uur.

Diaconiecollecten van vandaag en volgende week. Vanmorgen is de opbrengst van de diaconiecollecte - 1e rondgang  - bestemd voor St. Hulp Oost-Europa.

Deze Texelse stichting zendt regelmatig hulpgoederen en voedsel naar Oost-Europa, waar in de armste landen in de Europese Unie, de nood erg hoog is: Er zijn vorig jaar zelfs mensen gestorven van kou en honger! De transportkosten hiervan kosten veel geld. We bevelen deze collecte dan ook van harte aan!

Volgende week zal de collecte in de 1e rondgang bestemd zijn voor Wereldlepradag. Het initiatief voor Wereldlepradag werd in 1954 genomen door Raoul Follereau. Het is overgenomen door de Internationale Federatie voor Leprabestrijding en is nu de overkoepelende organisatie van 14 zelfstandige organisaties die lepra bestrijden. Ze zijn actief in bijna alle landen waar lepra heerst. Naast het ontdekken en behandelen  van nieuwe patiŽnten, revalideren ze ook gehandicapte ex-leprapatiŽnten.

We hopen op mooie bedragen voor de beide goede doelen.  Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de Poortzaal, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even samen te zijn.

 ****************************************************************************
                                                    Zondag 6 januari 2019.

Voorganger:  ds. H. Hoekstra, Emmen.         Collectes:    1e rondgang: Diaconie.
Ouderling van dienst:  mevr. M. Druif.                               2e rondgang: Kerk.
Organist:                de heer J. Kruithof.           Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.
De bloemen uit de dienst van  30 december 2018 zijn,  als bemoediging en groet van de gemeente,  naar een gemeentelid gegaan in De Gollards.

Agenda.

Maandag    7 januari, 19.00 uur: Cantorij in de Poort.

Woensdag  9 januari, 13.30 uur: Wandelen vanaf De Burght.

Diaconiecollecte volgende week.
Aanstaande zondag, 13 januari, collecteert de diaconie voor St. Hulp Oost-Europa.
Zoals u  waarschijnlijk wel weet, zendt deze stichting regelmatig transporten met hulpgoederen en voedsel naar Oost-Europa en dat transport kost veel geld.
We hopen op een mooi bedrag voor dit goede doel. Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de Poort, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even samen te zijn.

****************************************************************************

     In het portaal van 'de Burght' en 'de Poort'

     staat altijd een bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

*************************************************************************** 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.