Aktiviteiten

Kerstvoorstelling van De Zandtovenaar (01-2020)
In de kranten heeft u wel gelezen dat de voor stellingen van de Zandtovenaar op 21 december een succes waren. Twee keer uitverkocht en we moesten helaas nog mensen teleurstellen. Op 9 december startte de verkoop van de kaartjes en stond er een rij voor boekhandel Het Open Boek. Na twee uur was de eerste voorstelling al uitverkocht Van te voren hadden we hierop gehoopt maar dat het ook gebeurt, is fantastisch.. “We” is de voorbereidingsgroep die op initiatief van ds. David Lodder, van de Baptistengemeente, de komst van Gert van de Vijver en zijn dochter en muzikant, mogelijk maakte. Vanuit onze gemeente zaten daarin: Jolanda van Groningen, Douwe Kooiker, Marjan Nicolay en ondergetekende. De Zandtovenaar is bekend van de tv. Hij maakte de verwachtingen volledig waar; via de schermen waren zijn tekeningen goed te zien. Heel knap hoe hij van de ene tekening naar de volgende ging. Vaak begon hij een nieuwe in een eerdere en zo werd het verhaal vloeiend verteld en bezongen. Op het podium zag je hem met het zand strooien en ingespannen tekenen.

Dochter Sera en pianist Rik Jan Schilder verzorgden de muziek. We hadden de voostelling vooral bedacht voor de Texelse kinderen maar er bleken ook veel ouders en opa’s en oma’s meegekomen. Zo werd het een prachtig familie-gebeuren.
Spannend was het omdat de groep werkte met een begroting van bijna 6000 euro. Vooral de huur van de techniek was prijzig. De kaartjes kostten weinig en dat kon omdat er een heel aantal sponsors bereid waren om mee te doen. Ik noem ze hier nog een keer: Jong Texels Fonds, Raad van Kerken Texel, AV Techniek, Winkelhart Den Burg, Gemeente Texel, TESO, Preventieservice (Jan Vonk), Goeden Doelen Sint, en niet in de laatste plaats de familie Timmer van Het Open Boek, die, om niet, de kaartjes heeft verkocht.

Iedereen heel hartelijk dank die de voorstellingen mogelijk heeft gemaakt!     Wikke Huizing

     

   

Verslag gemeentemiddag 29 november 2019 (42 gemeenteleden)
(01-2020)

Meta Blommers opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom. Meta leest een gedicht voor van Vaclav Havel: De weg van de hoop.

Douwe Kooiker informeert de aanwezigen over de financiële situatie van de gemeente aan de hand van de jaarrekening van 2018. Jan van Groningen geeft aan dat het “levend geld” flink wordt aangevuld met de opbrengsten van allerlei activiteiten zoals het torenbeklimmen, bazaar e.d. En dat van dit geld in principe alles betaald moet worden. Ook is de energierekening in 2018 1½  maal zo hoog geworden. Douwe Kooiker verklaart dat er veel gemeenteleden zijn die meer warmte willen in de kerk. De avondgebeden vinden ook plaats in een verwarmde kerk zodat de mensen niet met jassen aan in een koude kerk moeten zitten. Verder geeft Douwe Kooiker aan dat het spaargeld over 2 banken is verdeeld. De begroting 2020 is op te vragen bij de scriba: scriba.pkn.denburg@texel.com.Vervolgens naar de gebouwen. De verkoop van het Poortcomplex is opgestart. Johan Ramaker geeft aan dat hij een terugkoppeling naar de gemeente hierover had verwacht. Met de ideeën van sommige gemeenteleden is nu niets gedaan en dat vindt hij een gemis. Eef Eelman merkt op dat de gemeente in de vorige bijeenkomst akkoord is gegaan met de verkoop van de Poort.

Over de aanpassingen in de Burght legt Douwe Kooiker de tekening uit en verheldert hij de situaties met foto’s. Op 7 januari 2020 start de verbouwing. Dan het gebouw de Schakel, Douwe Kooiker geeft aan dat er door de werkgroep naar 3 opties wordt gekeken en ook naar de financiële kant.

Meta Blommers deelt mee dat per 1 februari 2020 de Pastoraal werker Jessica Heetebrij voor een periode van 3 jaar in onze gemeente komt werken. Wikke Huizing voegt eraan toe dat zij zich gaat toeleggen op ouderen die thuis wonen en op gezinnen met kinderen. Het contract is 18 uur per week.

Tijdens de rondvraag worden er opmerkingen en vragen gesteld.

Eef Eelman : Wikke Huizing heeft een contract van 80% in onze gemeente.

Annie Dros: Vraagt zich af of er wel wat in de uitgangscollecte komt omdat veel kerkgangers meteen naar de koffie lopen. Zou 3 rondgangen tijdens de collecte in de dienst niet wat zijn? (later melden de kerkrentemeesters dat de meeste kerkgangers wel in de deurcollecte doneren).

Ook geeft Annie aan dat bij harde wind en kou de zijdeur toch gebruikt kan worden, dit scheelt wellicht in de stookkosten. Er wordt aangegeven dat het pad naar de zijdeur toe voor mensen, die slecht ter been zijn, moeizaam kan zijn omdat het pad hobbelig is. De dienstdoende kosters bepalen de gang van zaken op de zondagmorgen.

Coby van Tatenhove: Voor veel gemeenteleden geeft het verdriet dat de Poort dicht gaat en dat er alleen over geld en rendement gesproken wordt. Ze zou het fijn vinden als ook aan die gevoelens van verdriet aandacht komt. Wikke Huizing geeft aan dat men zich hier zeer bewust van is. Het afscheid moet goed gebeuren en recht doen aan de gevoelens van velen. Als er mensen zijn die suggesties hebben, laten die zich vooral melden. Govert van Noort: We kunnen de spullen van de Poort toch meenemen naar de Burght en gaan gebruiken. Reinie Dijkshoorn: Merkt op dat destijds in Oosterend een waardig afscheid was van de Gereformeerde kerk. Alles werd in een optocht naar de andere kerk gebracht door de gemeenteleden.

Jan van Groningen: Door de financiële situatie van de gemeente is destijds de koster wegbezuinigd en kreeg de organist minder toelage. Hij vraagt zich af, nu er wel geld is voor een pastoraal medewerker, of er ook weer geld kan komen voor een koster en meer toelage voor de organist.

Na een 2e kop koffie of thee zingen we met elkaar een aantal opgegeven liederen.

Wikke sluit de bijeenkomst af met gebed. Hierna gaan we aan tafel voor een heerlijke maaltijd en zingen we tot slot nog het lied: Daar ruist langs de wolken.

Namens de kerkenraad, Roelie Struick


Resultaten torenklimmen in 2019
(12-2019)

 

Wat betreft de torengelden gaf 2019 een wat teleurstellend resultaat te zien. De opbrengst nam de afgelopen jaren met gemiddeld  1000.- Euro per jaar toe, dit jaar echter een afname van ongeveer 3000.- Euro (dus 4000.- minder dan verwacht). De verkopen van Jelle, Bea en Sjaak gingen wel goed, ongeveer 1000.- meer dan vorig jaar. De afname van de torengelden had naar mijn idee verschillende oorzaken: veel te warme of regenachtige dagen, andersoortig gebruik van de kerk (expositie, begrafenissen, concert) verder moest er veel moeite gedaan worden om het rooster rond te krijgen en het lijkt er op dat de rek er bij een aantal (bejaarde) vrijwilligers inmiddels wel uit is. Maar eens over denken of en hoe het volgend jaar moet !!


Mocht u volgend jaar nog wat uurtjes vrij kunt maken als torenwachter m/v dan wordt dat zeer gewaardeerd. Je bent altijd met z'n tweeën en maakt met heel veel gasten erg leuke gesprekjes. Er kan koffie en/of thee worden gezet en als in het voorjaar de koffiekeuken operationeel is kan er op dat gebied nog veel meer. U kunt zich opgeven bij Jan van Groenigen, tel. 313034. 


Bazaar 2019 (12-2019)
Het was dit jaar een drukbezochte en gezellige bazaar, ook de Bingo ’s avonds was heel goed bezocht en erg gezellig. We  hebben een prachtig bedrag van netto € 5000,- over kunnen maken naar de Kerkrentmeesters. GEWELDIG, het liep allemaal op rolletjes en dat is vooral te danken aan alle hulp, die we hebben gehad HEEL VEEL DANK DAARVOOR!!! Overdag waren er ook diverse raadspelletjes: de boodschappenmand ging naar Bart Bakker, Vliestraat, het aankoopbedrag van de boodschappen was  € 30,65. De naam van de pop was Iris en is jammer genoeg niet geraden.
Na de bingo zijn de loten van de grote loterij getrokken. De hoofdprijs, een espressoapparaat, is gewonnen door Koos en Alide Zegers. De andere prijswinnaars maken we bekend in het kerkblad: de prijzen zijn al rondgebracht. Iedereen bedankt voor zijn inzet, op welke manier dan ook.  
Een groet van de bazaarcommissie en tot volgend jaar!!!

 

 


Verslag Protestantse Startzondag (11-2019)

De startzondag van 6 oktober vond dit jaar plaats in Den Burg. De voorbereidingen verliepen zeer voorspoedig tot een paar weken van te voren de genodigde kunstenaar ziek werd. Hij zou een groot deel van het programma verzorgen. En het leek wel of de Wet van Murphy toen in werking ging: dan gaan er meer dingen mis. Zo was er op de ochtend van 6 oktober geen adequaat vervoer voor de harp van Sterre Veldhuis, ondanks goede wil van meerdere mensen. Dus werd de harp, inderhaast vervoerd door firma Oosterhof, gaande de dienst binnen gedragen.

Het leek wel een bedachte act….en wat was het mooie muziek die daarna gespeeld werd! Na de dienst was er heerlijke taart en een uitwisseling van de drie gemeenten. Over het afgelopen jaar en de plannen voor het komende seizoen. Bij de evaluatie heeft de commissie alvast bedacht dat we volgend jaar minder afhankelijk willen zijn derden. Dat gaat vast en zeker goed komen.  Namens de Startzondagcommissie, Wikke Huizing.

  

 

Kom meezingen in de cantorij (9-2019)

Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden.

 

Bijzonder is dat er vele liturgische gezangen in staan waarbij de cantorij een mooie taak heeft om in beurtzang met voorganger en gemeente te gaan zingen. Een vorm die aanstekelijk en stimulerend werkt.

Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld één keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en  proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij  het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied.

We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen om zo nader kennis te maken met de vele liederen, in allerlei vormen, uit dit bijzondere liedboek.

We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Maandag 2 september is de eerste repetitie. Voorlopig in de Burghtkerk in de wintermaanden in De Poort en na Pasen weer in De Burght.   Dyo Wassink. 

 

Jaarlijkse lichtjesavond in De Burght 
“De Burghtkerk vaker openstellen voor belangstellenden”. Dat was één van de uitkomsten van de bezinningsavonden die bureau VIND afgelopen jaar organiseerde voor de gemeente.
In het zomerseizoen is de kerk al vaak open. En veel toeristen komen dan binnen om even rond te kijken, rustig te zitten of een kaarsje aan te steken. Van die laatste mogelijkheid wordt heel veel gebruik gemaakt. Dat bracht ons op het idee om een lichtjesavond te houden in de wintermaanden.
Begindecember willen we de kerk met kaarslicht verlichten en mensen vanaf de straat uitnodigen om binnen te komen en een kaarsje aan te steken. Voor wie of wat dan ook. Er zal een boek liggen om voorbeden in op te schrijven die we in de dienst van de volgende zondag mee kunnen nemen in het gebed van de gemeente. De lichtjesavond wordt aangekondigd via de Texelse media en u kunt natuurlijk vrienden en kennissen op de hoogte brengen.
De opmerking “dat is me veel te roems…” is al gehoord. Kan zijn, maar het symbool van licht voor de aanwezigheid van God is al zo oud als de bijbel zelf. Het is een krachtig symbool dat iedereen begrijpt, óók mensen die gewoonlijk niet naar de kerk gaan. En voor hen doen we dit in eerste instantie. In veel Protestantse kerken in Nederland worden zulke lichtjesavonden gehouden. Voor wie nieuwsgierig is…kijk eens op internet via Night of Light/Utrecht. Wie mee wil helpen kan zich altijd melden bij ondergetekenden.
Wikke Huizing, Hillie Oosterhof.
 

Voedselbank

Omdat de liturgiecommissie geregeld bij elkaar komt en er wordt geëvalueerd over het verloop van de kerkdiensten o.a. over de Dankdag van het afgelopen jaar waar etenswaar na afloop van de dienst was bestemd voor de voedselbank zijn we al pratend en nadenkend hierover het eens geworden of het niet mogelijk is om een vaste plek in de kerk te creëren waar we als gemeenteleden voedsel kunnen neerzetten voor de Voedselbank. Omdat het broodnodig is en we het ook als een taak van de kerk zien om hier aandacht aan te blijven geven.

Inmiddels heeft de kerkenraad hierin toegestemd. Waar we dankbaar voor zijn.

De liturgiecommissie.

 

STICHTING BROODNODIG OP TEXEL:  

 Wij danken de kerkenraad en de liturgiecommissie voor dit geweldige
  aanbod. De toename voor de Voedselbank is de afgelopen tijd
  met  meer dan 125% gestegen. En over heel Nederland is deze
  trend ook te zien, zodat de verdeling vanuit het distributiepunt ook
 steeds minder  is geworden. En het eind is nog lang niet in zicht.
 En denk nu niet, mij overkomt het niet, het kan iedereen overkomen.

 Wij zullen er voor zorgen dat achter in de kerk een vast
 plekje komt voor één krat en één busje, zodat u ook uw giften daarin kunt stoppen.

Uw giften zullen door Henk Keyser of  Dwight Penha na de dienst opgehaald worden.

Namens het bestuur, vrijwilligers en deelnemers willen wij u hartelijk danken.