Aktiviteiten

Bazaar 2019 (10-2019)

Het is misschien wat vroeg maar de bazaar van PKN  gemeente van Den Burg wordt dit jaar gehouden op vrijdag  8 november.

Kunt u dat alvast in de agenda zetten. En misschien al wat prijsjes en afgedankte spulletjes verzamelen.

De waarde zegels van AH of Douwe Egberts enz. zijn ook weer van harte welkom, we konden er nu de eerste prijs voor de loterij van kopen, dat is toch geweldig !!

Dit jaar hebben we 2500 loten. Het zou fijn zijn als u wilt helpen ze te verkopen: u kunt dan even bellen met Margreet v Heerwaarden tel.313087.

Alvast bedankt.  Een groet van de bazaarcommissie

 


 

 

 

Zandtovenaar komt naar Texel op zaterdag 21 december. (10-2019)
Om alvast in de agenda te zetten en aan uw (klein)kinderen te vertellen: de Zandtovenaar komt op 21 december naar Texel! Op initiatief van ds. David Lodder zal de Zandtovenaar een voorstelling geven over het Kerstverhaal voor alle kinderen van Texel vanaf 7 jaar. Wie de Zandtovenaar nog niet kent, kan allerlei filmpjes vinden op Youtube. De voorstelling vindt plaats in De Burght., om half vijf ’s middags. Met een groepje uit de Baptistengemeente, onze gemeente en  de Raad van Kerken, zijn we dit aan het voorbereiden. Er komt nl. best wat bij kijken. Zo willen we de voorstelling gratis aanbieden, met een vrijwillige collecte aan het eind. Van te voren een kaart reserveren is nodig want er is een maximum aan 400 mensen. Bij grote belangstelling zal er een tweede voorstelling zijn om 18.30 uur.

Namens "de Startzondag “Waar het beeld woord wordt…”(09-2019)
Zondag 6 oktober as. vieren we gezamenlijk met de twee andere Protestantse Gemeenten de startzondag in de Burght. U bent van harte uitgenodigd voor dienst en ontmoeting. Dhr. Gepko Roggeveen (zie kerkblad juli/augustus) zal medewerking verlenen. Hij is kunstenaar, verteller, theoloog. Onderstaande tekening staat in een pas uitgekomen boek van zijn hand.


Voorlopig programma:

9.30 uur  inloop met koffie/thee
10.00 uur begint de dienst met Gepko Roggeveen (eerste deel)
10.45 uur uitgebreide koffietafel en invullen papier, bekijken kunst en bijkletsen.
11.30 uur  vervolg dienst en Gepko Roggeveen (tweede deel)
Sluiting rond 12.30 uur.
Neemt u vooral familie, kennissen, vrienden, buren mee!   Wikke Huizing

Kunst X Wetenschap @ Texel  (07-2019)

SEA Art Tour – Juni t/m augustus 2019

SEA staat voor ’Science Encounters Art’, oftewel ‘wetenschap ontmoet kunst’. SEA brengt een ode aan de zee, door kunstwerken geïnspireerd op wetenschap op Texel te realiseren en beoogt daarmee creatieve en inspirerende ervaringen aan het publiek te bieden. Daarnaast wil SEA nieuwsgierigheid opwekken naar onderzoek over de zee en hoe dit wordt vertaald in kunst. Dat doet ze door professionele kunstenaars uit verschillende disciplines aan wetenschappers van het NIOZ (Koninklijk Nederlandse Instituut voor onderzoek der Zee) te koppelen. Dit zal leiden tot tien kunstwerken, die in de maanden juni t/m augustus 2019 worden getoond op het eiland door middel van een ‘Art Tour’.

website:www.sea-texel.nl           

 

 

Kom meezingen in de cantorij (9-2019)

Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden.

 

Bijzonder is dat er vele liturgische gezangen in staan waarbij de cantorij een mooie taak heeft om in beurtzang met voorganger en gemeente te gaan zingen. Een vorm die aanstekelijk en stimulerend werkt.

Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld één keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en  proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij  het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied.

We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen om zo nader kennis te maken met de vele liederen, in allerlei vormen,  uit dit bijzondere liedboek.

We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Maandag 2 september is de eerste repetitie. Voorlopig in de Burghtkerk in de wintermaanden in De Poort en na Pasen weer in De Burght.   Dyo Wassink. 

 

Geloofsgespreksavond in De Schakel met ds Dick van Arkel. (04-2019)
De kruisiging, schilderij uit 1938.(detail)
Dit seizoen zijn er al vier zogenoemde geloofsgespreksavonden geweest. Avonden waarop we rond een thema echt in gesprek gaan met elkaar. De vierde avond, op 14 maart jl. week daar enigszins van af door de komst van ds. Dick van Arkel uit Castricum. Hij hield een lezing over de joodse schilder Marc Chagall in de veertigdagentijd. We leerden een heleboel over de achtergrond en het leven van deze beroemde schilder. Het meest indringende en opvallende schilderij dat ter sprake kwam, vond ik het hierboven afgebeelde. Chagall gebruikt daarin het bij uitstek christelijke symbool van het kruis om zijn diepe verdriet over de jodenvervolging (waar hij ook persoonlijk mee te maken had) uit te beelden. De jood Christus wordt als jood aan het kruis gehangen, en ter dood gebracht, onschuldig, net als zijn geloofsgenoten. Boven het kruis zie je vier zwevende figuren. Het zijn de drie aartsvaders en een aartsmoeder die weeklagen over wat hun nazaten overkomt. Verder zien we een brandende synagoge, het dorp Vitebsk, geboorteplaats van Chagall op zijn kop. Het is in de oorlog volledig met de grond gelijk gemaakt. Vluchtende mensen, eentje met een thorarol, een rabbi. Een ander met z’n hele hebben en houden op zijn rug, nergens thuis. De boot met vluchtelingen is akelig actueel. Zo geeft Chagall ons een indringend beeld van wat de kruisiging van Jezus kan betekenen.   Wikke Huizing

 


Resultaten torenklimmen in 2018
(12-2018)

 

Het seizoen voor torenklimmen dat dit jaar eind maart begon en eind oktober eindigde heeft, mede dankzij de goede weersomstandigheden, voor weer een uitstekende opbrengst gezorgd. Bijna alle maanden droegen bij aan deze toename. Net als in voorgaande jaren was augustus weer een geweldige maand met een opbrengst van meer dan 4000.- Euro. Ondanks dat er geen reclame gemaakt wordt voor het torenklimmen weten de toeristen de toren prima te vinden. Veel toeristen blijken “getipt” te zijn door andere toeristen of door Texelse vakantie-ondernemers. De opbrengst van het torenklimmen bedroeg dit jaar 13.686.-, dit is ongeveer 1000.-  Euro meer dan opbrengst in 2016. Deze bedragen zijn inclusief de donaties in het kaarsen- en orgelbusje. De opbrengst van de door Bea, Jelle en Sjaak verzorgde zomermarkten bedroeg dit jaar 390.-  Euro.

Deze zomermarkten worden wat afgebouwd en vandaar dat de opbrengst lager is dan voorgaande jaren. Gedurende de meer dan 70 dagen, dat de kerk dit jaar opengesteld was i.v.m. torenklimmen, hebben de torenwachters daar gezamenlijk tussen de 700 en 800 vrijwilligersuren in gestoken. Het torenklimmen is op initiatief van de toenmalige kerkvoogden opgezet in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Wat het torenklimmen sinds die tijd totaal heeft opgebracht is moeilijk meer te achterhalen. Wel weten we dat het, buiten de actie Kerkbalans om, een erg welkome aanvulling is van onze middelen welke benodigd zijn voor het reilen en zeilen van onze gemeente. De kerkrentmeesters willen hierbij alle torenwachters, onder ‘aanvoering’ van en Jan van Groenigen, met name Bea en Jelle heel hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen. Ook volgend jaar hopen we weer op de inzet van de torenwachters te mogen rekenen.

Jaarlijkse lichtjesavond in De Burght 
“De Burghtkerk vaker openstellen voor belangstellenden”. Dat was één van de uitkomsten van de bezinningsavonden die bureau VIND afgelopen jaar organiseerde voor de gemeente.
In het zomerseizoen is de kerk al vaak open. En veel toeristen komen dan binnen om even rond te kijken, rustig te zitten of een kaarsje aan te steken. Van die laatste mogelijkheid wordt heel veel gebruik gemaakt. Dat bracht ons op het idee om een lichtjesavond te houden in de wintermaanden.
Begindecember willen we de kerk met kaarslicht verlichten en mensen vanaf de straat uitnodigen om binnen te komen en een kaarsje aan te steken. Voor wie of wat dan ook. Er zal een boek liggen om voorbeden in op te schrijven die we in de dienst van de volgende zondag mee kunnen nemen in het gebed van de gemeente. De lichtjesavond wordt aangekondigd via de Texelse media en u kunt natuurlijk vrienden en kennissen op de hoogte brengen.
De opmerking “dat is me veel te roems…” is al gehoord. Kan zijn, maar het symbool van licht voor de aanwezigheid van God is al zo oud als de bijbel zelf. Het is een krachtig symbool dat iedereen begrijpt, óók mensen die gewoonlijk niet naar de kerk gaan. En voor hen doen we dit in eerste instantie. In veel Protestantse kerken in Nederland worden zulke lichtjesavonden gehouden. Voor wie nieuwgierig is…kijk eens op internet via Night of Light/Utrecht.  In het Kerkblad van januari zullen we u laten weten hoe de lichtjesavond verlopen is. En wie mee wil helpen kan zich altijd melden bij ondergetekenden.
Wikke Huizing, Hillie Oosterhof.

Voedselbank

Omdat de liturgiecommissie geregeld bij elkaar komt en er wordt geëvalueerd over het verloop van de kerkdiensten o.a. over de Dankdag van het afgelopen jaar waar etenswaar na afloop van de dienst was bestemd voor de voedselbank zijn we al pratend en nadenkend hierover het eens geworden of het niet mogelijk is om een vaste plek in de kerk te creëren waar we als gemeenteleden voedsel kunnen neerzetten voor de Voedselbank. Omdat het broodnodig is en we het ook als een taak van de kerk zien om hier aandacht aan te blijven geven.

Inmiddels heeft de kerkenraad hierin toegestemd. Waar we dankbaar voor zijn.

De liturgiecommissie.

 

STICHTING BROODNODIG OP TEXEL:  

 Wij danken de kerkenraad en de liturgiecommissie voor dit geweldige
  aanbod. De toename voor de Voedselbank is de afgelopen maand
  met  meer dan 125% gestegen. En over heel Nederland is deze
  trend ook te zien, zodat de verdeling vanuit het distributiepunt ook
 steeds minder  is geworden. En het eind is nog lang niet in zicht.
 En denk nu niet,  mij overkomt het niet, het kan iedereen overkomen.

 Wij zullen er voor zorgen dat begin april achter in de kerk een vast
 plekje komt voor één krat en één busje, zodat u ook uw giften daarin kunt stoppen.

Uw giften zullen door Henk Keyser of  Dwight Penha na de dienst opgehaald worden.

Namens het bestuur, vrijwilligers en deelnemers willen wij u hartelijk danken.