Aktiviteiten

Geloofsgesprek over Marc Chagall in de veertigdagen door ds. Dick Van Arkel. (03-2019)

Liefde sterk als de dood

Gaat het over Marc Chagall, dan gaat het ook over de Bijbel.

Voor deze kunstenaar is de Bijbel de rijkste poëtische bron. Hoewel Chagall vaak geassocieerd wordt met de stroming van het surrealisme, ontwikkelde hij een heel eigen stijl en interpretatie van de Bijbelverhalen.

Hij probeert in zijn kunstuitingen het 'bovennatuurlijke' vorm te geven door vensters te openen naar de andere werkelijkheid die niet los te denken is van onze alledaagse werkelijkheid.

 

 

  

 

Voor de joodse schilder Marc Chagall (1887-1985) stond de liefde in elk opzicht centraal in zijn leven. Hij maakte voor het Franse nationaal museum Message Biblique in Nice vijf schilderijen bij het bijbelboek Hooglied waarin hij overduidelijk zijn visie op de liefde heeft weergegeven. Chagall gaf in deze schilderijen uitdrukking aan de innerlijke beelden die hem geschonken werden, waaraan hij 'slechts' kleur diende te geven.

'Dromen' noemde Chagall zijn schilderijen vaak: "Ik heb de bijbel gedroomd".

Pablo Picasso, vriend van Chagall, doelt waarschijnlijk op deze innerlijke beelden bij Chagall wanneer hij zegt: "Als Chagall schildert, weet je niet of hij slaapt of wakker is. Hij moet ergens in zijn hoofd een engel hebben."

Zijn collega joodse kunstenaar Lissitzky schreef: "(...), zijn werk was als een wieg getooid met een mooie hemel geborduurd met vliegen en vlinders, waarin een kind plotseling wakker wordt in een met zonlicht bestoven omgeving."

 

Marc Chagall deelde het bittere lot van de joden in de 20e eeuw, maar verloor in zijn kunstwerken geen moment de zin van liefdespaartjes, circusscènes, maanlichtovergoten landschappen en minnaars uit het oog. Zijn werk bij het 'lied der liederen' (Hooglied) vormen daarvan een hoogtepunt.

 

Omdat vanouds het Hooglied de feestrol is die gelezen wordt bij het joodse Paasfeest (Pesach), verdiepen we ons in de nabijheid het joodse en het christelijke Paasfeest in deze leeswijzer van Marc Chagall bij het Hooglied.

 

Inleider: Ds. Dick van Arkel, Castricum

Datum: Donderdag 14 maart 2019   Tijd: 20.00-22.00 uur  Plaats : De Schakel


Kledingmarkt
(02-2019)

Binnenkort wordt in Den Burg weer de jaarlijkse kledingmarkt gehouden in "De Schakel"

aan de Binnenburg. De verkoop van nog goed te gebruiken kleding zal plaats vinden op donderdag 7 maart en vrijdag 8 maart. Net als voorgaande jaren het geval was, zal de opbrengst van de markt ook deze keer

bestemd worden voor noodlijdende kinderen en ouderen in Moldavië. Misschien kunnen we dit voorjaar weer een aardig bedrag bij elkaar brengen. Ook u kunt uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan de kledingmarkt. Om de verkoop te doen slagen, hebben we uiteraard veel kleding nodig. Wie goede schone spullen af wil staan, kan dit inleveren in "De Schakel" op dinsdag 5 en woensdag 6 maart tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

OOK AAN BEDDENGOED EN LINNENGOED IS BEHOEFTE, DAT ER RECHTSTREEKS HEEN ZAL GAAN.

De verkoop start op donderdagmorgen 7 maart om 10.00 uur en zal tot 17.00 uur duren. Ook op vrijdag 8 maart kunt u tussen 10.00 uur en 17.00 uur voor koopjes terecht in "De Schakel" aan de Binnenburg. Tijdens de verkoop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met wat lekkers er bij. Kinderen kunnen zich ook vermaken en voor hen is er een grabbelton. Zoals elk jaar is er weer een verloting met mooie prijzen en ook het "DAMBORD" zal dit jaar niet ontbreken. Vrijwilligers van de stichting Hulp Oost Europa Texel zijn aanwezig, om over hun werk te vertellen en foto's te laten zien. Mocht het brengen van spullen een probleem zijn, of wilt u nu al kleding kwijt, neem dan even contact op met Nannie de Haas, telefoon: 31 22 98 Ook als u iets wilt bakken voor bij de koffie, dan is dat heel welkom. En wilt u ons een paar uurtjes helpen? Heel graag! De kleding, die tijdens de markt niet verkocht wordt, zal naar Moldavië gebracht worden. Tot ziens!

De contactadressen in de buitendorpen, waar ook kleding ingeleverd kan worden zijn

De Cocksdorp   Gemmy Heemskerk,  Keidelplein 6 , telefoon 31 66 31

De Waal   Ineke Timmer,  Hogereind 24 . telefoon 31 42 64

Oosterend  Familie S. Eldering, Ankerstraat 28,  telefoon 31 84 80

Oudeschild  Martha Kreeft,  Laagwaalderweg  7 , telefoon 31 35 37

Den Hoorn  Familie G. Boogaard, Noorderhaaks 15, telefoon 31 95 56 

 

Gemeentemiddag (01-02--2019)

2 februari 2019 15.00 – 18.00 uur in De Burght de Poort

Wij nodigen u allen uit voor de gemeentemiddag op zaterdagmiddag. We zullen er een goede middag van maken en sluiten af met een broodje, om de dag gezamenlijk af te sluiten. We hopen met een bijeenkomst op de middag dat iedereen in de gelegenheid is te komen. De avonden zijn namelijk niet voor iedereen even gemakkelijk om van huis te gaan.

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact op nemen met de scriba, Marjan Nicolay 0222316686. Wij willen er alles aan doen dat iedereen aanwezig kan zijn.

Via de zondagsbrief houden we u op de hoogte van het thema.

Hopelijk mogen we u 2 februari ontmoeten.

Namens de kerkenraad Marjan Nicolay


Bazaar
(12-2018)

Het was dit jaar een fantastische bazaar heel druk en gezellig.

Alles liep op rolletjes, en dat is vooral te danken aan alle mensen die ons hebben geholpen.

Daarvoor heel veel dank. Zo kwamen we op het prachtige netto bedrag van 5500,00 euro!!

Na de druk bezochte bingo ‘s avonds hebben we de loten getrokken:

 

Dan was er nog wel de boodschappenmand en die was geraden door: Jantine Brouwer Anekerstraat 17 het bedrag was 33.17 euro.  De pop was niet geraden, haar naam was Vera. Iedereen bedankt voor het bezoek en tot volgend jaar.

Een groet van de bazaarcommissie.


Kom meezingen in de cantorij.
(04-2018)

We zingen nu als gemeente al een aantal jaren uit het Nieuwe Liedboek en hebben intussen veel nieuwe liederen gezongen. Er staan 1016 liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofs uitingen. De melodieën zijn heel divers in stijlen en vormen. Muziek uit verschillende culturen. Niet alleen de Westerse. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden.

Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld één keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied. We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen en zo nader kennis te maken met de vele liederen uit dit bijzondere liedboek.

We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Na de Paasdiensten in de Burghtkerk en in de wintermaanden in de Doopsgezinde kerk. Dyo Wassink. 


Torenklimmen in 2017
(03-2018)

Het seizoen voor torenklimmen dat in 2017 i.v.m. de restauratie van de torenspits pas in juni i.p.v. in maart begon en eind oktober eindigde heeft weer voor mooi resultaat gezorgd. Ondanks de late start en de ongunstige weersomstandigheden in het naseizoen was de opbrengst van het torenklimmen toch nog € 11.001. Dit bedrag is in inclusief de donaties in het kaarsen- en orgelbusje. Ook was augustus weer de topmaand met een opbrengst van maar liefst € 4.121. Het resultaat van de door Bea, Jelle en Sjaak verzorgde zomermarkt langs de Pontweg bedroeg € 574.

Samen met de enthousiaste reacties van torenklimmers over het prachtige uitzicht en het gerestaureerde torenuurwerk zorgden de vaak gezellige gesprekken met bezoekers voor aangenaam verlopende torenwachten. Namens de kerkrentmeesters willen we hierbij alle torenwachters en met name Bea en Jelle heel hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen. Ook in 2018 hopen we weer op de inzet van de torenwachters te mogen rekenen.

Lichtjesavond in De Burght  vrijdag 1-12 (11-2017)
“De Burghtkerk vaker openstellen voor belangstellenden”. Dat was één van de uitkomsten van de bezinningsavonden die bureau VIND afgelopen jaar organiseerde voor de gemeente.
In het zomerseizoen is de kerk al vaak open. En veel toeristen komen dan binnen om even rond te kijken, rustig te zitten of een kaarsje aan te steken. Van die laatste mogelijkheid wordt heel veel gebruik gemaakt. Dat bracht ons op het idee om een lichtjesavond te houden in de wintermaanden.
Op 1 december willen we de kerk met kaarslicht verlichten en mensen vanaf de straat uitnodigen om binnen te komen en een kaarsje aan te steken. Voor wie of wat dan ook. Er zal een boek liggen om voorbeden in op te schrijven die we in de dienst van zondag 3 december mee kunnen nemen in het gebed van de gemeente. De lichtjesavond wordt aangekondigd via de Texelse media en u kunt natuurlijk vrienden en kennissen op de hoogte brengen.
De opmerking “dat is me veel te roems…” is al gehoord. Kan zijn, maar het symbool van licht voor de aanwezigheid van God is al zo oud als de bijbel zelf. Het is een krachtig symbool dat iedereen begrijpt, óók mensen die gewoonlijk niet naar de kerk gaan. En voor hen doen we dit in eerste instantie. In veel Protestantse kerken in Nederland worden zulke lichtjesavonden gehouden. Voor wie nieuwgierig is…kijk eens op internet via Night of Light/Utrecht.  In het Kerkblad van januari zullen we u laten weten hoe de lichtjesavond verlopen is. En wie mee wil helpen kan zich altijd melden bij ondergetekenden.
Wikke Huizing, Hillie Oosterhof.

PKN Texel startzondag 2017 in Den Hoorn (11-2017)
Zondag 1 oktober is er door alle PKN gemeenten op Texel gezamenlijk een startzondag gehouden. Het was al voor de vierde keer dat we dat gezamenlijk deden.
Dit jaar vierden we het in de kerk in Den Hoorn. Een commissie was al geruime tijd bezig om de startzondag vorm te geven, en de bedoeling was om er met vereende krachten van alle gemeenten een leuk feestje van te maken. Dat is gelukt!

De dienst begon om 10 uur (sommige Den Burgers waren een half uur te vroeg, macht der gewoonte) en we pasten er allemaal mooi in. Van alle kerken was een mooie vertegenwoordiging van kerkleden aanwezig. Was u er niet bij? U heeft iets gemist! Was u er ook bij? Dan heeft u meebeleefd hoe de drie voorgangers (Wikke Huizing, Co Boon en Mariette Bossenbroek) ieder op hun eigen manier het thema “Kerkproeverij, hoe proeft uw gemeente” vormgaven. Samen met het muzikale intermezzo van Felix Marseille, en het toneelstuk met heel veel goedwillende figuranten onder leiding van Mieke Druif en Corrie Poot werd het een dienst die anders was als anders. Zo hoort het toch ook bij een startdienst?
 Na de dienst was er gezamenlijk koffiedrinken in de Hoeksteen, en daarna kon iedereen deelnemen aan een vervolgprogramma. Je kon in een groep onder professionele leiding samen een lied componeren en instuderen rond het thema, je kon je creatieve kwaliteiten uiten door rond het thema een artistieke impressie te maken, je kon meewerken met het maken van hapjes voor de afsluitende maaltijd en voor de kinderen was er een eigen programma.

 

Rond 13.00 uur werden alle eindproducten van de verschillende groepen gepresenteerd. Het was allemaal geweldig, wat er in zo’n korte tijd geleverd kon worden. Alle deelnemers bedankt voor de creativiteit, en alle medewerkers bedankt voor de inspanning! Hierna was het tijd voor een gezamenlijke maaltijd. Chris Peters, Rietha Lap en Joke Sabelis stonden allemaal achter een grote schaal waaruit iedereen kon nemen. Een Italiaanse maaltijd deze keer. Het smaakte uitstekend, en meerdere mensen schepten voor een tweede keer op.
 

Iona Dienst 2 juli 2017 (7/8-2017)
Op 2 juli kwamen we bijeen voor de bijzondere Iona Dienst. Een dienst in het teken van de Iona-viering waarbij we liederen uit deze streek zongen.

Iona (spreek uit AJ-OO-NA) is een klein eiland voor de Schotse kust. Al vanaf de vroege middeleeuwen trokken pelgrims naar Iona toe en vertrokken monniken van daaruit naar het vasteland van Europa om daar het christelijke geloof te verkondigen. Nu in onze tijd, vind je op dat eiland  het ontmoetingscentrum van de Iona Community, een oecumenische geloofsgemeenschap waarvan de leden verspreid over de westerse landen wonen. Deze gemeenschap plaatst zich niet alleen in de traditie van de Benedictijnen (met als belangrijke leefregel: bid en werk), maar ook in de traditie van het Keltische christendom. Omdat Ierland, de bakermat van het Keltische christendom, nooit door de Romeinen is veroverd en dus niet beïnvloed is door de Grieks-Romeinse cultuur, heeft de Keltisch-christelijke spiritualiteit andere kenmerken.


 

 

Iona

Op 2 juli startte we met een wandeling van 9 tot 10 uur, met De Burght als start- en eindpunt. Ons werd gevraagd de eerste twintig minuten in stilte te wandelen, en vooral op te nemen wat we dan horen. En ook om dingen mee te nemen die je onderweg ziet en het meenemen waard zijn. Na twintig minuten werd ons gevraagd in twee- of meertallen in gesprek te gaan over “Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!” uit Marcus 4 vers 9. Dit leverde boeiende gesprekken en nieuwe inzichten op. Om 10 uur was er koffie met cake en koek in De Burght. Daar waren al meerdere personen in de kerk, zodat het steeds gezelliger werd. Om half 11 startte de dienst. We zaten in een kring. Het was een opgewekte en ook ingetogen dienst, waar ruimte voor gebed, stilte, bezinning en zingen was. Het waren mooie liederen, die goed in het gehoor lagen.

Tijdens de dienst werden we getrakteerd op zelf gebakken brood en op druiven. Deze werden rondgedeeld door de kinderen uit de kerk en leden van de liturgiecommissie. Door het brood te breken en door te geven, stonden we onder andere stil bij het samenzijn.

Het was een mooie en inspirerende ochtend. Mocht u deze dienst gemist hebben, dan is het de moeite waard deze via ‘kerkdienst gemist’ alsnog te beluisteren. En als u nu denkt wat jammer dat ik de wandeling heb gemist: iedere woensdag vanaf half 2 wandelt Wikke met wie er bij aanwezig wil zijn vanaf De Burght. Ook als u afhankelijk bent van een scootmobiel of rolstoel, kunt u aan de wandeling meedoen, want de paden rondom Den Burg zijn toegankelijk genoegd. Marjan Nicolay.
 

Voedselbank

Omdat de liturgiecommissie geregeld bij elkaar komt en er wordt geëvalueerd over het verloop van de kerkdiensten o.a. over de Dankdag van het afgelopen jaar waar etenswaar na afloop van de dienst was bestemd voor de voedselbank zijn we al pratend en nadenkend hierover het eens geworden of het niet mogelijk is om een vaste plek in de kerk te creëren waar we als gemeenteleden voedsel kunnen neerzetten voor de Voedselbank. Omdat het broodnodig is en we het ook als een taak van de kerk zien om hier aandacht aan te blijven geven.

Inmiddels heeft de kerkenraad hierin toegestemd. Waar we dankbaar voor zijn.

De liturgiecommissie.

 

STICHTING BROODNODIG OP TEXEL:  

 Wij danken de kerkenraad en de liturgiecommissie voor dit geweldige
  aanbod. De toename voor de Voedselbank is de afgelopen maand
  met  meer dan 125% gestegen. En over heel Nederland is deze
  trend ook te zien, zodat de verdeling vanuit het distributiepunt ook
 steeds minder  is geworden. En het eind is nog lang niet in zicht.
 En denk nu niet,  mij overkomt het niet, het kan iedereen overkomen.

 Wij zullen er voor zorgen dat begin april achter in de kerk een vast
 plekje komt voor één krat en één busje, zodat u ook uw giften daarin kunt stoppen.

Uw giften zullen door Henk Keyser of  Dwight Penha na de dienst opgehaald worden.

Namens het bestuur, vrijwilligers en deelnemers willen wij u hartelijk danken.