Aktiviteiten

Kunst X Wetenschap @ Texel  (06-2019)

SEA Art Tour – Juni t/m augustus 2019

SEA staat voor ’Science Encounters Art’, oftewel ‘wetenschap ontmoet kunst’. SEA brengt een ode aan de zee, door kunstwerken geïnspireerd op wetenschap op Texel te realiseren en beoogt daarmee creatieve en inspirerende ervaringen aan het publiek te bieden. Daarnaast wil SEA nieuwsgierigheid opwekken naar onderzoek over de zee en hoe dit wordt vertaald in kunst. Dat doet ze door professionele kunstenaars uit verschillende disciplines aan wetenschappers van het NIOZ (Koninklijk Nederlandse Instituut voor onderzoek der Zee) te koppelen. Dit zal leiden tot tien kunstwerken, die in de maanden juni t/m augustus 2019 worden getoond op het eiland door middel van een ‘Art Tour’.

website:www.sea-texel.nl           

 

Gevraagd; Suppoosten kerk de Burght
In de kerk de Burght in Den Burg worden drie kunstwerken tentoongesteld. Hier komen bezoekers van de SEA Art Tour de kunstwerken bewonderen en kunnen zij meer informatie ontvangen over de SEA Art Tour. Als Suppoost ben jij hier eigenlijk de spin in het web. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit hebben met kunst en het leuk vinden om bezoekers te ontvangen en te helpen. Als vrijwilliger kun je aangeven of je ochtenden van 10:00 tot 13:30, of middagen van 13:30-17:00 beschikbaar bent en welke data.

Als vrijwilliger van de SEA Art Tour ontvang je twee tickets voor de SEA Art Tour.

Interesse?

Heb je hier interesse in? Laat het ons weten! Alle hulp is welkom. Ervaring is mooi, maar niet nodig. Geef in je reactie alsjeblieft aan voor welke dag(delen) je beschikbaar bent.

Reacties kunnen gemaild worden naar:  info@sea-texel.nl

Geloofsgespreksavond in De Schakel met ds Dick van Arkel. (04-2019)
De kruisiging, schilderij uit 1938.(detail)
Dit seizoen zijn er al vier zogenoemde geloofsgespreksavonden geweest. Avonden waarop we rond een thema echt in gesprek gaan met elkaar. De vierde avond, op 14 maart jl. week daar enigszins van af door de komst van ds. Dick van Arkel uit Castricum. Hij hield een lezing over de joodse schilder Marc Chagall in de veertigdagentijd. We leerden een heleboel over de achtergrond en het leven van deze beroemde schilder. Het meest indringende en opvallende schilderij dat ter sprake kwam, vond ik het hierboven afgebeelde. Chagall gebruikt daarin het bij uitstek christelijke symbool van het kruis om zijn diepe verdriet over de jodenvervolging (waar hij ook persoonlijk mee te maken had) uit te beelden. De jood Christus wordt als jood aan het kruis gehangen, en ter dood gebracht, onschuldig, net als zijn geloofsgenoten. Boven het kruis zie je vier zwevende figuren. Het zijn de drie aartsvaders en een aartsmoeder die weeklagen over wat hun nazaten overkomt. Verder zien we een brandende synagoge, het dorp Vitebsk, geboorteplaats van Chagall op zijn kop. Het is in de oorlog volledig met de grond gelijk gemaakt. Vluchtende mensen, eentje met een thorarol, een rabbi. Een ander met z’n hele hebben en houden op zijn rug, nergens thuis. De boot met vluchtelingen is akelig actueel. Zo geeft Chagall ons een indringend beeld van wat de kruisiging van Jezus kan betekenen.   Wikke Huizing
 

 

Geloofsgesprek over Marc Chagall in de veertigdagen door ds. Dick Van Arkel. (03-2019)

Liefde sterk als de dood

Gaat het over Marc Chagall, dan gaat het ook over de Bijbel.

Voor deze kunstenaar is de Bijbel de rijkste poëtische bron. Hoewel Chagall vaak geassocieerd wordt met de stroming van het surrealisme, ontwikkelde hij een heel eigen stijl en interpretatie van de Bijbelverhalen.

Hij probeert in zijn kunstuitingen het 'bovennatuurlijke' vorm te geven door vensters te openen naar de andere werkelijkheid die niet los te denken is van onze alledaagse werkelijkheid.

 

 

  

 

Voor de joodse schilder Marc Chagall (1887-1985) stond de liefde in elk opzicht centraal in zijn leven. Hij maakte voor het Franse nationaal museum Message Biblique in Nice vijf schilderijen bij het bijbelboek Hooglied waarin hij overduidelijk zijn visie op de liefde heeft weergegeven. Chagall gaf in deze schilderijen uitdrukking aan de innerlijke beelden die hem geschonken werden, waaraan hij 'slechts' kleur diende te geven.

'Dromen' noemde Chagall zijn schilderijen vaak: "Ik heb de bijbel gedroomd".

Pablo Picasso, vriend van Chagall, doelt waarschijnlijk op deze innerlijke beelden bij Chagall wanneer hij zegt: "Als Chagall schildert, weet je niet of hij slaapt of wakker is. Hij moet ergens in zijn hoofd een engel hebben."

Zijn collega joodse kunstenaar Lissitzky schreef: "(...), zijn werk was als een wieg getooid met een mooie hemel geborduurd met vliegen en vlinders, waarin een kind plotseling wakker wordt in een met zonlicht bestoven omgeving."

 

Marc Chagall deelde het bittere lot van de joden in de 20e eeuw, maar verloor in zijn kunstwerken geen moment de zin van liefdespaartjes, circusscènes, maanlichtovergoten landschappen en minnaars uit het oog. Zijn werk bij het 'lied der liederen' (Hooglied) vormen daarvan een hoogtepunt.

 

Omdat vanouds het Hooglied de feestrol is die gelezen wordt bij het joodse Paasfeest (Pesach), verdiepen we ons in de nabijheid het joodse en het christelijke Paasfeest in deze leeswijzer van Marc Chagall bij het Hooglied.

 

Inleider: Ds. Dick van Arkel, Castricum

Datum: Donderdag 14 maart 2019   Tijd: 20.00-22.00 uur  Plaats : De Schakel


 

Bazaar (12-2018)

Het was dit jaar een fantastische bazaar heel druk en gezellig.

Alles liep op rolletjes, en dat is vooral te danken aan alle mensen die ons hebben geholpen.

Daarvoor heel veel dank. Zo kwamen we op het prachtige netto bedrag van 5500,00 euro!!

Na de druk bezochte bingo ‘s avonds hebben we de loten getrokken:

 

Dan was er nog wel de boodschappenmand en die was geraden door: Jantine Brouwer Anekerstraat 17 het bedrag was 33.17 euro.  De pop was niet geraden, haar naam was Vera. Iedereen bedankt voor het bezoek en tot volgend jaar.

Een groet van de bazaarcommissie.


Resultaten torenklimmen in 2018
(12-2018)

 

Het seizoen voor torenklimmen dat dit jaar eind maart begon en eind oktober eindigde heeft, mede dankzij de goede weersomstandigheden, voor weer een uitstekende opbrengst gezorgd. Bijna alle maanden droegen bij aan deze toename. Net als in voorgaande jaren was augustus weer een geweldige maand met een opbrengst van meer dan 4000.- Euro. Ondanks dat er geen reclame gemaakt wordt voor het torenklimmen weten de toeristen de toren prima te vinden. Veel toeristen blijken “getipt” te zijn door andere toeristen of door Texelse vakantie-ondernemers. De opbrengst van het torenklimmen bedroeg dit jaar 13.686.-, dit is ongeveer 1000.-  Euro meer dan opbrengst in 2016. Deze bedragen zijn inclusief de donaties in het kaarsen- en orgelbusje. De opbrengst van de door Bea, Jelle en Sjaak verzorgde zomermarkten bedroeg dit jaar 390.-  Euro.

Deze zomermarkten worden wat afgebouwd en vandaar dat de opbrengst lager is dan voorgaande jaren. Gedurende de meer dan 70 dagen, dat de kerk dit jaar opengesteld was i.v.m. torenklimmen, hebben de torenwachters daar gezamenlijk tussen de 700 en 800 vrijwilligersuren in gestoken. Het torenklimmen is op initiatief van de toenmalige kerkvoogden opgezet in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Wat het torenklimmen sinds die tijd totaal heeft opgebracht is moeilijk meer te achterhalen. Wel weten we dat het, buiten de actie Kerkbalans om, een erg welkome aanvulling is van onze middelen welke benodigd zijn voor het reilen en zeilen van onze gemeente. De kerkrentmeesters willen hierbij alle torenwachters, onder ‘aanvoering’ van en Jan van Groenigen, met name Bea en Jelle heel hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen. Ook volgend jaar hopen we weer op de inzet van de torenwachters te mogen rekenen.
 

Kom meezingen in de cantorij.

We zingen nu als gemeente al een aantal jaren uit het Nieuwe Liedboek en hebben intussen veel nieuwe liederen gezongen. Er staan 1016 liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofs uitingen. De melodieën zijn heel divers in stijlen en vormen. Muziek uit verschillende culturen. Niet alleen de Westerse. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden.

Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld één keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied. We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen en zo nader kennis te maken met de vele liederen uit dit bijzondere liedboek.

We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Na de Paasdiensten in de Burghtkerk en in de wintermaanden in de Poort. Dyo Wassink. 

Jaarlijkse lichtjesavond in De Burght 
“De Burghtkerk vaker openstellen voor belangstellenden”. Dat was één van de uitkomsten van de bezinningsavonden die bureau VIND afgelopen jaar organiseerde voor de gemeente.
In het zomerseizoen is de kerk al vaak open. En veel toeristen komen dan binnen om even rond te kijken, rustig te zitten of een kaarsje aan te steken. Van die laatste mogelijkheid wordt heel veel gebruik gemaakt. Dat bracht ons op het idee om een lichtjesavond te houden in de wintermaanden.
Begindecember willen we de kerk met kaarslicht verlichten en mensen vanaf de straat uitnodigen om binnen te komen en een kaarsje aan te steken. Voor wie of wat dan ook. Er zal een boek liggen om voorbeden in op te schrijven die we in de dienst van de volgende zondag mee kunnen nemen in het gebed van de gemeente. De lichtjesavond wordt aangekondigd via de Texelse media en u kunt natuurlijk vrienden en kennissen op de hoogte brengen.
De opmerking “dat is me veel te roems…” is al gehoord. Kan zijn, maar het symbool van licht voor de aanwezigheid van God is al zo oud als de bijbel zelf. Het is een krachtig symbool dat iedereen begrijpt, óók mensen die gewoonlijk niet naar de kerk gaan. En voor hen doen we dit in eerste instantie. In veel Protestantse kerken in Nederland worden zulke lichtjesavonden gehouden. Voor wie nieuwgierig is…kijk eens op internet via Night of Light/Utrecht.  In het Kerkblad van januari zullen we u laten weten hoe de lichtjesavond verlopen is. En wie mee wil helpen kan zich altijd melden bij ondergetekenden.
Wikke Huizing, Hillie Oosterhof.

Voedselbank

Omdat de liturgiecommissie geregeld bij elkaar komt en er wordt geëvalueerd over het verloop van de kerkdiensten o.a. over de Dankdag van het afgelopen jaar waar etenswaar na afloop van de dienst was bestemd voor de voedselbank zijn we al pratend en nadenkend hierover het eens geworden of het niet mogelijk is om een vaste plek in de kerk te creëren waar we als gemeenteleden voedsel kunnen neerzetten voor de Voedselbank. Omdat het broodnodig is en we het ook als een taak van de kerk zien om hier aandacht aan te blijven geven.

Inmiddels heeft de kerkenraad hierin toegestemd. Waar we dankbaar voor zijn.

De liturgiecommissie.

 

STICHTING BROODNODIG OP TEXEL:  

 Wij danken de kerkenraad en de liturgiecommissie voor dit geweldige
  aanbod. De toename voor de Voedselbank is de afgelopen maand
  met  meer dan 125% gestegen. En over heel Nederland is deze
  trend ook te zien, zodat de verdeling vanuit het distributiepunt ook
 steeds minder  is geworden. En het eind is nog lang niet in zicht.
 En denk nu niet,  mij overkomt het niet, het kan iedereen overkomen.

 Wij zullen er voor zorgen dat begin april achter in de kerk een vast
 plekje komt voor één krat en één busje, zodat u ook uw giften daarin kunt stoppen.

Uw giften zullen door Henk Keyser of  Dwight Penha na de dienst opgehaald worden.

Namens het bestuur, vrijwilligers en deelnemers willen wij u hartelijk danken.