Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

Gemeentegids 2018/2019 (10-2018)
Voor het seizoen 2018/2019 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2018/2019.

De PKN gemeente te Den Burg is op zoek naar een pastoraal medewerker. Lees verder..........


Gevraagd; Suppoosten in kerkgebouw de Burght (06-2019)
In de kerk de Burght in Den Burg worden juni, juli en augustus drie kunstwerken tentoongesteld. Hier komen bezoekers van de SEA Art Tour de kunstwerken bewonderen en kunnen zij meer informatie ontvangen over de SEA Art Tour. Als Suppoost ben jij hier eigenlijk de spin in het web. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit hebben met kunst en het leuk vinden om bezoekers te ontvangen en te helpen. Als vrijwilliger kun je aangeven of je ochtenden van 10:00 tot 13:30, of middagen van 13:30-17:00 beschikbaar bent en welke data.
Als vrijwilliger van de SEA Art Tour ontvang je twee tickets voor de SEA Art Tour. lees verder.........

“Celebrating S.E.A.”  Vespers rond de kunst in de kerk
Dat de kunst van S.E.A. in onze kerk hangt ervaar ik als een groot cadeau. De wetenschap ontmoet de kunst en beiden komen samen in een plaats van gebed en geloofsverhalen. Een unieke situatie!

Wetenschap, kunst en geloof hebben alle drie een eigen kijk op de werkelijkheid en bieden een begrip van de werkelijkheid. Maar allemaal beginnen ze met verwondering. Daar wil ik graag aandacht aan besteden in het randprogramma van de tentoonstelling. Zo zullen er op drie woensdagavonden in de zomer vespervieringen zijn die we “celebrating S.E.A.”  (S.E.A.  vieren) hebben genoemd. Laagdrempelige bijeenkomsten met een vierend karakter. Voor iedereen toegankelijk. In elk van de vieringen staat één kunstwerk centraal en zullen we kijken, luisteren en ons verwonderen.
De data zijn: 3 juli, 14 en 21 augustus. Tijd: 19.30 uur.  Wikke Huizing

Pinksteren 2019 (06-2019)

Zoals de laatste tijd gebruikelijk is worden tijdens de

Pinksterdienst door de kinderen lichten ontstoken.

Een terugkerend feest voor de jongeren!
 

 

 


Wandelen met de predikant
(06-2019)
Regelmatig kan op woensdag gewandeld worden. In juni zijn dat 5, 12, 19 en 26 en 3 juli.
Onderweg hebben we het over van alles.
Start om half twee, bij de ingang van De Burght.  Wikke Huizing.

Bijzondere diaconale collecten in juni 2019. (06-2019)
Op 9 juni zal er in de 1e rondgang door de diaconie worden gecollecteerd voor KiA/China. In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen, die tot deze groep behoren, zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten.

23 juni is de diaconale collecte bestemd voor de bloemengroet, die elke zondag als groet en bemoediging wordt weggebracht naar een gemeentelid.

Op 30 juni zal er door de diakenen worden gecollecteerd voor KiA/Nigeria. We staan dan in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram.

En tenslotte zal de diaconale collecte van 7 juli  bestemd zijn voor binnenlands diaconaat en wel speciaal voor vakantiepret voor kinderen in armoede. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. lees verder........

Cantorij Den Burg (06-2019)

De cantorij houdt zijn laatste repetitie voor de zomerstop op maandag 3 juni.

Op maandag 2 september beginnen we weer.
  Dyo Wassink


We zingen als gemeente al meer dan 5 jaar uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijlen en vormen. Muziek uit verschillende culturen. Niet alleen de Westerse. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. Bijzonder is dat er ook vele liturgische gezangen in staan waarbij de cantorij vaak in wisselzang zingt met voorganger en gemeente. Een vorm die aanstekelijk en stimulerend werkt.
Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld één keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en  proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij  het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied.
We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen om zo nader kennis te maken met de vele liederen, in allerlei vormen,  uit dit bijzondere liedboek.
We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Maandag 2 september is de eerste repetitie. Voorlopig in de Burghtkerk in de wintermaanden in de De Poort en na Pasen weer in De Burght. Dyo Wassink. 

Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel Zomerwerk in de Burghtkerk (06-2019)
De opbrengst van het zomerwerk in de Burghtkerk, op woensdagen van 17 juli t/m 21 augustus van 10-16 uur,  is bestemd voor een project van de Wilde Ganzen. Dit jaar is het een project in Kenia. In de dorpen Uyombo en Maweni moeten de bewoners dagelijks 15 km lopen naar de meest nabije waterput die nog werkt. De Nederlandse stichting Pamoja Kenia gaat in de dorpen nieuwe waterputten slaan en sanitaire voorzieningen maken bij de twee scholen. De bewoners moeten een hele kleine bijdrage leveren voor het water om onderhoud van de putten te kunnen blijven betalen. In de twee dorpen wonen samen ongeveer 1500 mensen. Het totale project kost € 28.800,00. Wij hopen daar deze zomer een bijdrage aan te kunnen geven. U kunt helpen door gezellig bij ons in de kerk te komen koffie drinken, en / of door koffie, thee, taart, koek, suiker ed. te schenken.

© foto’s: Wilde Ganzen

 


Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring
(03-2019)

Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit wél welkom zijn in de kerk en dat – dankzij Gods genade – hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van “als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen”.
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en –voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat ‘verlangens gedood kunnen worden’.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

 ‘Vaar naar diep water” van Hille Vlasman (slot)  (11-2018)
“Vaar naar diep water…” (Slot)
Drie maanden heeft de tentoonstelling “Vaar naar diep water…” van Hille Vlasman in De Burght gehangen. Heel veel bezoekers hebben er van genoten. Veel mensen uit de gemeente hebben het mogelijk gemaakt de tentoonstelling open te houden. De vrijwilligers die de toren beheren namen moeiteloos de tentoonstelling erbij. Op extra woensdagen waren er andere suppoosten bereid om aanwezig te zijn. Er moest ingericht en weer opgeruimd worden. Ds. Hille Vlasman en de zijnen hebben een heel fijn weekeinde doorgebracht in de pastorie die prima beheerd wordt dor de fam. Rademaker. Allen heel hartelijk dank voor de medewerking!!  

Wikke Huizing

 
 
 

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672