Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

De Protestantse Gemeente van Den Burg is op zoek naar een ondernemende en enthousiaste
   PASTORAAL WERKER (M/V) (18 uren per week; flexibele werktijden)    lees verder........

Van eiland naar eiland  (13-05-2018)
Een paar weken geleden zijn een aantal Texelaars naar Rügen afgereisd, het eiland in de Oostzee waarmee we een jaarlijkse uitwisseling hebben, met de Evang. Lutherse MariënKirche in Bergen. Een oecumenische reis met Katholieke, Protestantse en Doopsgezinde mensen. De reis was tussen Pasen en Pinksteren, van Koningsdag tot 1 mei. Zo kozen we het thema "Gedenken" en proberen daar vorm aan te geven. Het verslag volgt.  lees verder.......
In de gezamenlijke dienst met de Doopsgezinden werd aan de jeugd uitgelegd welke plaatsen allemaal op de route lagen.


 

 

 

 


 

 Texel (Noordzee) -- Den Helder (Marsdiep) -- Fryslân -- Leer (Eems) -- Bremen (Wezer) -- Hamburg (Elbe) -- Rostock -- Rügen (Ostsee)

Bijzondere collectes mei 2018 (05-2018)
Op 20 mei, eerste Pinksterdag, is de diaconiecollecte bestemd voor de zending en wel speciaal voor (Bijbel)onderwijs op het platteland van Bangladesh, waar veel christenen braken met hun hindoe-geloof om christen te worden. lees verder.....

Belangrijke gemeenteavond vol keuzes:   23 mei 2018, 19.30 uur in De Burght  (05-2018)
Onderwerpen zijn o.a:

-  Wat voor gemeente willen wij zijn.
-  Welke gebouwen hebben we daarvoor nodig en wat kost dat?
-  Gegevensbeschermingsbeleid.

-  Jaarrekeningen.

Tijdens de gemeenteavond zullen diakenen en kerkrentmeesters hun jaarrekeningen van 2017 presenteren. lees verder.......

Uur voor Iedereen op zondag 13 mei
(05-2018)

De avond-zangdienst is door omstandigheden de afgelopen maanden niet georganiseerd. Maar voor 13 mei hebben we “JOY!” bereid gevonden mee te werken aan het Uur voor Iedereen. Het thema is “Leve de Koning!”. We zingen bekende en iets minder bekende, maar wel mooie, liederen. U bent van harte welkom om 19.30 uur, in De Poort.

Zin in Film (05-2018)
De laatste film voor dit seizoen zal draaien op
woensdag 16 mei a.s. in 'de Schakel'. De titel kan ik niet bekend maken in dit blad maar u kunt me bellen of mailen. We beginnen om half acht, er is koffie en thee en een goed gesprek aan het eind. Neemt u vooral een belangstellende mee!   Wikke Huizing

Praatcafé in de Gollards (05-2018)
De afgelopen keer ging over stenen. De steen die voor het graf van Jezus lag en met Pasen was weggerold. Stenen in de akker. Stenen die we van vakantie hebben meegenomen. Stenen die een verhaal vertellen. Veel mensen houden van mooie stenen. Ze verbinden ons met de eeuwenoude aarde. Ze geven zonnewarmte af of juist kou. Maar je kunt je er ook aan stoten. En mensen met een stenen hart zijn onmogelijk om mee samen te leven. lees verder.......

Kom meezingen in de cantorij. (04-2018)
We zingen nu als gemeente al een aantal jaren uit het Nieuwe Liedboek en hebben intussen veel nieuwe liederen gezongen. We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Na de Paasdiensten in de Burghtkerk en in de wintermaanden in de Doopsgezinde kerk.  lees verder............

Geloofsgesprekavond nieuwe donorwet (04-2018)

Woensdag 18 april is er een geloofsgesprekavond over orgaandonatie. Dit heeft twee aanleidingen. De eerste is het gesprek over de ‘kernwaarden’ van gemeente-zijn op de laatste ledenvergadering. Een kleiner groepje mensen heeft hier verder over doorgesproken en een concreet vervolg uitgedacht. lees verder....

uwhealth.org
 

Bazaar 2018 (04-2018)

Even ter kennisgeving. Vanaf dit jaar wordt er één bazaar gehouden,
we gaan fijn samenvoegen de datum wordt 9 november in
kerkgebouw De Burght.
Als er mensen zijn die al wat spulletjes of prijsjes voor de Poort bazaar
hadden verzameld, dan hopen we dat u die voor 9 November wilt bewaren.
Een groet van de bazaarcommissie.


Paasgroetenactie 2018
(3-2018)

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland

 sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet

 aan gevangenen en aan mensen en organisaties van de

 groetenlijst van Amnesty International.  lees verder.......

Paaswake  (03-2018)
Zondagmorgen 1 april om 6.30 uur in De Burght
In het donker van de nacht, bij het krieken van de dag, ontsteken we de paaskaars aan het vuur. In dit symbool herdenken we de opstanding van Jezus en verwachten we zijn wederkomst.
We lezen en zingen over de Schepping, de bevrijding uit de duisternis, uit de Profeten en over de opstanding van Christus.  We gedenken onze Doop en belijden ons geloof, bidden het Litanie-gebed en vieren het Heilig Avondmaal. De klokken worden geluid en bloemen uitgedeeld.
Kortom; een viering waarin de kerngedachten van het christelijk geloof centraal staan, beginnend in stilte, eindigend in jubelend paasgezang in de overgang van donker naar licht.
U wordt van harte uitgenodigd om deze bijzondere kerkdienst mee te vieren.
Muzikale medewerking zal worden verleend door Anneke van Dijk en Caroline Wegkamp – dwarsfluit en door de cantorij.

Paasontbijt (03-2018)
Na afloop van de Paaswake is er een feestelijk paasontbijt in De Schakel waarbij u van harte uitgenodigd wordt. Voor eten en drinken wordt gezorgd; opgave niet nodig .

Het Paasproject heeft de volle aandacht van de kinderen....

Kerstfeest met Basisschool 'de Fontein' in de Burght (01-2018)

   

Met de kinderen van De Fontein vierden we Kerst in de Burght. Onder klokgelui kwamen ze binnen en ze zongen prachtig met het orgel mee. Ook werd er een kerstspelletje opgevoerd.

Herdenking overledenen (12-2017)
In de dienst van 26 november herdachten we 18 gemeenteleden en 1 kaars voor de mensen waar we in gedachten
heel dicht nabij zij.

Foto;Mieke v.d. Spek

 

 


  

              Van de predikant (02-2017)
                  
En toen was het zover….
              bevestiging en intrede in de
              Protestantse Gemeente.
              De vorige maand schreef ik dat ik
              ertegenop zag én ernaar uit keek.
              De middag zelf was, in mijn
              beleving, een mooie mix van serieus
              ritueel en verkondiging  lees verder........
 
Verslag van de derde inspiratieavond 16-11 De Burght.  (12-2016)
Kerken zijn bakens van betekenis betoogde Peter Breukink, voorzitter van Stichting Oude Groninger Kerken afgelopen woensdag tijdens de derde inspiratieavond in De Burght. Kerkgebouwen hebben niet alleen betekenis voor kerkleden, maar voor iedereen. lees verder......

Verslag bazaar op 4 november 2016 (12-2016)
 
De Bazaar van 4 november ligt weer achter ons en velen zijn druk in de weer geweest met het verzamelen en verkopen van goederen, schenken van koffie en thee in de Burght met de keuze uit diverse soorten gebak!! En natuurlijk de onovertroffen oliebollen die allemaal zijn verkocht. Ook het rad van fortuin, de bingo en de lotenverkoop hebben bijgedragen aan een uitstekende opbrengst van ruim € 4500 waarvan € 4000 is bijgeschreven op de rekening van de kerkrentmeesters. Hartelijk dank voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt en natuurlijk ook de mensen die alle goederen en lootjes hebben gekocht. meer: lees verder...........

Jeugd & Jongeren   Nienke bedankt!!!    lees verder.......

Basisschool 'de Fontein' in de Burght (23-03-2016)

 Op woensdag 23 maart vierden de leerlingen van
 de basisschool 'de Fontein' hun paasfeest in
 De Burght. Ongeveer 190 kinderen in de kerk.
 Geweldig!
 Onder leiding van juf Malon Kalk speelden een
 aantal leerlingen het lijdens Evangelie.
 Da. Wikke Huizing vertelde het een en ander
 over de bijzondere dingen van het kerkgebouw.
 lees verder........

 

 


 
 Nacht Zonder Dak – 21 november 2015 (12-2015)

 Na weken van voorbereiden, geld inzamelen,
  repeteren,  aankondigingen op de radio en in de krant,
  creatieve workshops  bedenken en kartonnen dozen
  verzamelen, was het dan  eindelijk zover:
 
  
  de Nacht Zonder Dak!
 lees verder............

 

Bazaar 2015.  (12 2015)
De bazaar van vrijdag 6 November was weer gezellig en druk, er stonden weer veel mensen voor de kerk te wachten voor dat ze naar binnen konden dat hebben we al een hele tijd niet meer gehad, misschien toch de reclame. De opbrengst dit jaar was 4250,00 netto, daar zijn we toch weer heel blij mee. lees verder.........


40 jaar organist
(09-2015)

Dit jaar is Jan Kruithof 40 jaar als organist aan onze gemeente verbonden. Talloze diensten heeft hij op het orgel begeleidt en zo meegewerkt aan het doorgeven van de verhalen. Kerk zijn, is samenwerken, ieder heeft daarbij een eigen rol en kan niet gemist worden. In Jan zijn geval is gelukkig goed vastgelegd wanneer hij begonnen is, zodat aan zijn jubileum de gepaste aandacht geschonken kon worden. De organist is daarbij iemand die een bijzondere plek in neemt, een eredienst zonder orgelspel zou toch iets wezenlijks missen. Op zondag 30 augustus is Jan na de dienst door Ben Daalder als voorzitter van de kerkrentmeesters toegesproken en bedankt voor zijn inzet, in de hoop en verwachting dat deze met het zelfde enthousiasme dit belangrijke weg nog lang zal mogen voortzetten. Als dank kreeg hij een boek van Jac. P. Thijsse waar hij volgens zijn vrouw al lang naar opzoek was, zij kreeg uiteraard de bloemen voor haar ondersteuning van zijn werk.

Kindernevendienst (14-07-2015)  Afscheid Ellen Vlaming + start fietstocht naar Oudeschild

 

 

 

 

 

 

“TX 600: Stad geboren in de kerk” (05-2015)
  Op Goede vrijdag gaven de vier kerken uit Den Burg er feestelijk aandacht aan dat
  Texel 600jaar geleden stadsrechten heeft gekregen. Het christelijk geloof en de kerken
  zijn al die jaren in Den Burg en op Texel van grote betekenis geweest,
  de kerken maken deel uit van het cultureel erfgoed. lees verder....

 

Vanwege Texel 600 organiseerden de vier kerken een gezamenlijke tentoonstelling in de Burghtkerk. (05-2015)
Elke kerk kreeg een eigen hoek waarin ze bijzondere voorwerpen uit hun verleden exposeerden.  lees verder.......

Restauratie historisch torenuurwerk (04-2015)
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

Kerkhof (06-2013)
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672