Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

Wegens een storing in een KPN centrale kunnen de diensten vanuit  kerkgebouw 'de Poort' helaas niet worden beluisterd.  Het probleem is inmiddels verholpen.  Excuses voor het ongemak.

Digitale zondagsbrief en kerkblad
Voor wie de zondagsbrief en/of het kerkblad digitaal wil ontvangen, bestaat die mogelijkheid. Vanwege privacy-bescherming worden op de website niet meer verwijzingen naar personen gemaakt. De zondagsbrief en het kerkblad die op de website worden geplaatst worden – voorzover het Den Burg betreft – hierop aangepast. De oorspronkelijke versies kunt u echter digitaal opvragen.
Voor de zondagsbrief kan dat bij Mary Veltkamp, maryveltkamp@texel.com
Voor het kerkblad kan dat bij Marjan Nicolay, scriba.pkn.denburg@texel.com


  
 

 2018     “GEEF VOOR JE KERK”

Kerkbalans 2018 komt eraan!     
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 22 en 27 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen en uw antwoord wordt van 29 januari tot 3 februari weer door de kerkbalansloper opgehaald.  lees verder.........

Zin in Film (01-2018)

Dinsdag 16 januari draait er een nieuwe film in De Schakel.

Een “gouwe ouwe” nl. “Der Himmel über Berlin”, uit 1987.

 lees verder.........

Wandelen met de predikant (01-2018)
Iedere woensdag kan er gewandeld worden. Onderweg hebben we het over van alles.
Start om half twee, bij de ingang van De Burght.

Kerstfeest met Basisschool 'de Fontein' in de Burght (01-2018)

   

Met de kinderen van De Fontein vierden we Kerst in de Burght. Onder klokgelui kwamen ze binnen en ze zongen prachtig met het orgel mee. Ook werd er een kerstspelletje opgevoerd.

Herdenking overledenen (12-2017)
In de dienst van 26 november herdachten we 18 gemeenteleden en 1 kaars voor de mensen waar we in gedachten
heel dicht nabij zij.

Foto;Mieke v.d. Spek

PKN Texel startzondag 2017 in Den Hoorn (11-2017)

Zondag 1 oktober is er door alle PKN gemeenten op Texel
 gezamenlijk een startzondag gehouden. Het was al voor de
 vierde keer dat we dat gezamenlijk deden.
 Dit jaar vierden we het in de kerk in Den Hoorn.
 Een commissie was al geruime tijd bezig om de startzondag
 vorm te geven, en de bedoeling was om er met vereende
 krachten van alle gemeenten een leuk feestje van te maken.
 Dat is gelukt!

 

Van eiland naar eiland. (11-2017)   

 Zaterdag 21 oktober zijn 20 mensen
 van het eiland Rügen naar Texel afgereisd, in het kader
 van een jaarlijkse uitwisseling.
 Deze vriendschapsband bestaat inmiddels 25 jaar.

 lees het verslag ..........

Actie4 kids    Schoenendoosactie (11-2017)

 Alle gemeenteleden en mensen  buiten onze gemeente

 heel erg bedankt voor een gift of een gevulde schoenendoos.

 namens Anneke, Alide, en Tineke   lees verder.......

Voorganger in gesprek........

 In de dienst van zondag 16 juli
 maakte de jeugdouderling deze
 opname van voorganger de Roest in
 gesprek met de jeugd.

 Je moet wat doen om de jeugd te bereiken....

 

 

BAZAAR
(1-05-2017)
  

 Heel veel dank aan alle medewerkers die de bazaar (22 april) weer hebben verzorgd.

 Alle lekkere vis ging weer gretig van de hand.

 De voorjaarsbazaar heeft € 2.186,92 + 1 valse euro!?

 en 1 euro aan collecte bonnen opgebracht.

 M
isschien wordt nog een kerkbankje verkocht en

 een kleine gift en nog een aangeleverde telescoop staat op Koopplein.

 lees verder......

Uitdelingen van de schoenendozen (04-2017)
In Moldavië zijn de schoenendozen gedurende de Kerstdagen uitgedeeld door Youth for Christ en Hope and Future Moldova. Van Hope and Future ontvingen we een mooie bedankbrief met ontroerende verhalen van de kinderen, ouders en de organisatie zelf. lees verder.....

 


  

              Van de predikant (02-2017)
                  
En toen was het zover….
              bevestiging en intrede in de
              Protestantse Gemeente.
              De vorige maand schreef ik dat ik
              ertegenop zag én ernaar uit keek.
              De middag zelf was, in mijn
              beleving, een mooie mix van serieus
              ritueel en verkondiging  lees verder........
 


Kinderkerstfeest (01-2017)

Op de zondagmorgen van de vierde advent zag
 de  leiding van de kindernevendienst
er wel heel
 bijzonder uit! 
lees verder.......


                                   Tijdens de adventsweken hebben de kinderen ook een ster geknutseld

 Actie-4 kids  (20-12-2016)
In het vorige bericht hebben we u deelgenoot gemaakt van onze zorgen:Actie4kids loopt al een aantal jaren terug.
We zijn blij en dankbaar dat we zo snel al kunnen melden dat de teruggang gestopt is en dat er zelfs sprake is van een lichte stijging.
Dit geldt voor zowel Nederland als België. Dank voor u support en gebed.
Als u dit bericht leest zijn de schoenendozen voor Sierrra Leone, Roemenie, Pakistan en Moldavië al gecontroleerd en op transport gesteld. In de eerste helft van januari volgen de schoenendozen naar Togo,en Griekenland.

 

 Kijk voor het laatste

 nieuws op de website

 www.actie4kids.nl

 

 Verslag van de derde inspiratieavond 16-11 De Burght.  (12-2016)
Kerken zijn bakens van betekenis betoogde Peter Breukink, voorzitter van Stichting Oude Groninger Kerken afgelopen woensdag tijdens de derde inspiratieavond in De Burght. Kerkgebouwen hebben niet alleen betekenis voor kerkleden, maar voor iedereen. lees verder......

Verslag bazaar op 4 november 2016 (12-2016)
 
De Bazaar van 4 november ligt weer achter ons en velen zijn druk in de weer geweest met het verzamelen en verkopen van goederen, schenken van koffie en thee in de Burght met de keuze uit diverse soorten gebak!! En natuurlijk de onovertroffen oliebollen die allemaal zijn verkocht. Ook het rad van fortuin, de bingo en de lotenverkoop hebben bijgedragen aan een uitstekende opbrengst van ruim € 4500 waarvan € 4000 is bijgeschreven op de rekening van de kerkrentmeesters. Hartelijk dank voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt en natuurlijk ook de mensen die alle goederen en lootjes hebben gekocht. meer: lees verder...........

Jeugd & Jongeren   Nienke bedankt!!!    lees verder.......

Basisschool 'de Fontein' in de Burght (23-03-2016)

 Op woensdag 23 maart vierden de leerlingen van
 de basisschool 'de Fontein' hun paasfeest in
 De Burght. Ongeveer 190 kinderen in de kerk.
 Geweldig!
 Onder leiding van juf Malon Kalk speelden een
 aantal leerlingen het lijdens Evangelie.
 Da. Wikke Huizing vertelde het een en ander
 over de bijzondere dingen van het kerkgebouw.
 lees verder........

 

 


 
 Nacht Zonder Dak – 21 november 2015 (12-2015)

 Na weken van voorbereiden, geld inzamelen,
  repeteren,  aankondigingen op de radio en in de krant,
  creatieve workshops  bedenken en kartonnen dozen
  verzamelen, was het dan  eindelijk zover:
 
  
  de Nacht Zonder Dak!
 lees verder............

 

Bazaar 2015.  (12 2015)
De bazaar van vrijdag 6 November was weer gezellig en druk, er stonden weer veel mensen voor de kerk te wachten voor dat ze naar binnen konden dat hebben we al een hele tijd niet meer gehad, misschien toch de reclame. De opbrengst dit jaar was 4250,00 netto, daar zijn we toch weer heel blij mee. lees verder.........


40 jaar organist
(09-2015)

Dit jaar is Jan Kruithof 40 jaar als organist aan onze gemeente verbonden. Talloze diensten heeft hij op het orgel begeleidt en zo meegewerkt aan het doorgeven van de verhalen. Kerk zijn, is samenwerken, ieder heeft daarbij een eigen rol en kan niet gemist worden. In Jan zijn geval is gelukkig goed vastgelegd wanneer hij begonnen is, zodat aan zijn jubileum de gepaste aandacht geschonken kon worden. De organist is daarbij iemand die een bijzondere plek in neemt, een eredienst zonder orgelspel zou toch iets wezenlijks missen. Op zondag 30 augustus is Jan na de dienst door Ben Daalder als voorzitter van de kerkrentmeesters toegesproken en bedankt voor zijn inzet, in de hoop en verwachting dat deze met het zelfde enthousiasme dit belangrijke weg nog lang zal mogen voortzetten. Als dank kreeg hij een boek van Jac. P. Thijsse waar hij volgens zijn vrouw al lang naar opzoek was, zij kreeg uiteraard de bloemen voor haar ondersteuning van zijn werk.

Kindernevendienst (14-07-2015)  Afscheid Ellen Vlaming + start fietstocht naar Oudeschild

 

 

 

 

 

 

“TX 600: Stad geboren in de kerk” (05-2015)
  Op Goede vrijdag gaven de vier kerken uit Den Burg er feestelijk aandacht aan dat
  Texel 600jaar geleden stadsrechten heeft gekregen. Het christelijk geloof en de kerken
  zijn al die jaren in Den Burg en op Texel van grote betekenis geweest,
  de kerken maken deel uit van het cultureel erfgoed. lees verder....

 

Vanwege Texel 600 organiseerden de vier kerken een gezamenlijke tentoonstelling in de Burghtkerk. (05-2015)
Elke kerk kreeg een eigen hoek waarin ze bijzondere voorwerpen uit hun verleden exposeerden.  lees verder.......

Restauratie historisch torenuurwerk (04-2015)
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

Kerkhof: (06-2013)
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672