Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

Gemeentegids 2018/2019 (10-2018)
Voor het seizoen 2018/2019 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2018/2019.

Bijzondere diaconale collecten in oktober 2019. (10-2019)
https://yt3.ggpht.com/a/AGF-l7-FeFTMXDaJ62hzV2MR-4AUtQxnXOwf2Jt6EQ=s900-c-k-c0xffffffff-no-rj-moOp 13 oktober is het Wereldvoedseldag en zal er door de diaconie worden gecollecteerd voor een project dat Kerk in Actie heeft in Colombia.

Zondag 27 oktober zal de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Hulp Oost-Europa. In oktober  zal er weer een transport met hulpgoederen gaan naar Oost-Europa.  De transportkosten zijn, zoals u weet, zeer hoog en we hopen dan ook om weer een flinke bijdrage hieraan te kunnen leveren.

Tenslotte zal de diaconie, in het kader van de najaarszending, op 3 november collecteren voor een project van Kerk in Actie in Zambia, waar de kerk groeit en daarmee de vraag naar predikanten. lees verder.........

Van eiland naar eiland, bezoek partnergemeente Bergen /Rügen. (10-2019)


Voor de mensen van Rügen, die donderdag 10 oktober naar Texel komen, hebben we een programma op vrijdag en zaterdag een vrije dag bedacht.
Op zondag 13 oktober kunt u ze begroeten in en na de kerkdienst.
Zondagmiddag gaan we wandelen en wie mee wil is van harte welkom.  lees verder.......

 

Bijbelvertaalkring  24 oktober (10-2019)
Vorig jaar hadden we even andere dingen te bespreken en te doen maar dit seizoen willen we de bijbelvertaalkring weer bijeen roepen. lees verder........

Wandelen met de predikant vanaf de Burght om 13.30 uur: woensdag 23 oktober, 30 oktober en 6 november.

Zin in Film 31 oktober (10-2019)
Wie van verhalen houdt, houdt meestal ook van films. Wie beseft dat je eigen leven óók een verhaal is, beleeft veel aan een goede film. In het gesprek dat we bij “Zin in Film” na de vertoning hebben, komt ook dat verhaal aan de orde.   lees verder........

Bazaar 2019 (10-2019)
Het is misschien wat vroeg maar de bazaar van PKN  gemeente van Den Burg wordt dit jaar gehouden op vrijdag  8 november.
Kunt u dat alvast in de agenda zetten. En misschien al wat prijsjes en afgedankte spulletjes verzamelen. De waarde zegels van AH of Douwe Egberts enz. zijn ook weer van harte welkom, we konden er nu de eerste prijs voor de loterij van kopen, dat is toch geweldig !!
Dit jaar hebben we 2500 loten. Het zou fijn zijn als u wilt helpen ze te verkopen: u kunt dan even bellen met Margreet v Heerwaarden tel.313087.
Alvast bedankt.  Een groet van de bazaarcommissie

Zandtovenaar komt naar Texel op zaterdag 21 december. (10-2019)
Om alvast in de agenda te zetten en aan uw (klein)kinderen te vertellen: de Zandtovenaar komt op 21 december naar Texel! Op initiatief van ds. David Lodder zal de Zandtovenaar een voorstelling geven over het Kerstverhaal voor alle kinderen van Texel vanaf 7 jaar. Wie de Zandtovenaar nog niet kent, kan allerlei filmpjes vinden op Youtube. De voorstelling vindt plaats in De Burght., om half vijf ’s middags. Met een groepje uit de Baptistengemeente, onze gemeente en  de Raad van Kerken, zijn we dit aan het voorbereiden. Er komt nl. best wat bij kijken. Zo willen we de voorstelling gratis aanbieden, met een vrijwillige collecte aan het eind. Van te voren een kaart reserveren is nodig want er is een maximum aan 400 mensen. Bij grote belangstelling zal er een tweede voorstelling zijn om 18.30 uur.

 

Kom meezingen in de cantorij (9-2019)    Op maandag 2 september beginnen we weer. 
Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. lees verder.......

 

Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel Zomerwerk in de Burghtkerk (09-2019)
Deze zomer is er op zes woensdagen  weer koffie en thee geschonken in de kerk aan de Binnenburg voor een waterproject van de Wilde Ganzen, dit maal in Kenia waar bij een school drinkwatervoorzieningen / putten worden aangelegd. Alle zusters en broeders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank voor het koffie en thee schenken, het sjouwen met tafels en stoelen en het weer opruimen. Ook alle gulle gevers van thee, koffie, taart, cake,  zelfgemaakte kaarten, suiker e.d. hartelijk bedankt. Vanaf Texel kunnen we  € 1.100 overmaken voor het project. Ook zijn er weer heel veel verbanden ingeleverd voor de Lepra-zending.  We hopen volgend jaar weer op uw steun en hulp.
Martha, Jeanny, Thea, Tiny Smit, Anneloes en Tiny Zuidewind

De opbrengst van het zomerwerk in de Burghtkerk, op woensdagen van 17 juli t/m 21 augustus van 10-16 uur,  is bestemd voor een project van de Wilde Ganzen. Dit jaar is het een project in Kenia. In de dorpen Uyombo en Maweni moeten de bewoners dagelijks 15 km lopen naar de meest nabije waterput die nog werkt. De Nederlandse stichting Pamoja Kenia gaat in de dorpen nieuwe waterputten slaan en sanitaire voorzieningen maken bij de twee scholen. De bewoners moeten een hele kleine bijdrage leveren voor het water om onderhoud van de putten te kunnen blijven betalen. In de twee dorpen wonen samen ongeveer 1500 mensen. Het totale project kost € 28.800,00. Wij hopen daar deze zomer een bijdrage aan te kunnen geven. U kunt helpen door gezellig bij ons in de kerk te komen koffie drinken, en / of door koffie, thee, taart, koek, suiker ed. te schenken.

© foto’s: Wilde Ganzen

 

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)

Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone.

lees verder..........


Pinksteren 2019 (06-2019)

Zoals de laatste tijd gebruikelijk is worden tijdens de

Pinksterdienst door de kinderen lichten ontstoken.

Een terugkerend feest voor de jongeren!
 

 

 


Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring
(03-2019)

Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit wél welkom zijn in de kerk en dat – dankzij Gods genade – hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van “als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen”.
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en –voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat ‘verlangens gedood kunnen worden’.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672