Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

Gemeentegids 2018/2019 (10-2018)
Voor het seizoen 2018/2019 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2018/2019..............

Geloofsgespreksavonden  (10-2018)
Het komende najaar zijn er tweegespreksavonden gepland. Eentje over de energie-omwenteling, ook wel energietransitie genoemd, die ons te wachten staat (17 oktober). De komende jaren zullen we de overgang meemaken van het gebruik van gas, olie en kolen naar duurzame vormen van energiegebruik. Dat zullen we in onze huishoudens en portemonnee gaan voelen.  De tweede avond gaat over ontwikkelingssamenwerking (21 november). Ook op dat gebied zijn er ontwikkelingen die ons aan gaan. De nadruk ligt op het onderlinge gesprek. Iedereen heeft wel ervaringen rond de thema’s. Het is goed om die uit te wisselen, zo kennis op te doen, en van gedachten te wisselen.
Beide avonden vinden plaats in De Poort en beginnen om half acht.  Wikke Huizing

Bazaar 9 november 2018 van de PKN gemeente in kerkgebouw De Burght. (10-2018)
Op 9 november hebben we dus dit jaar onze gezamenlijke bazaar, we zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen. De deuren gaan om 10 uur open en sluiten om 15.30 uur. ’s Avonds om 8 uur hebben we natuurlijk ook weer de grote Bingo met mooie prijzen. De loten voor de grote loterij zijn klaar, we
hebben er dit jaar 3500!!
We hopen ze allemaal te kunnen verkopen dat brengt geld in het laatje !!
Dus u begrijpt dat we wel wat hulp kunnen gebruiken.  lees verder...........

 

Dankdag actie 2018 (10-2018)
Dankdag is het moment dat we binnen de Protestantse kerk stil staan bij alles waar we reden voor hebben om dankbaar te zijn. De opbrengsten van het land, de producten en diensten die we produceren, maar ook de steun die we elkaar verlenen. Het is ook een moment om met anderen te delen en bij te dragen aan het voortleven van onze (kerkelijke) samenleving. lees verder.............

Wandelen met de predikant (10-2018)
Regelmatig kan op woensdag gewandeld worden. In oktober zijn dat 3, 10, 17, 24 en 31.
Onderweg hebben we het over van alles.
Start om half twee, bij de ingang van De Burght.  Wikke Huizing.

Bijzondere collectes in oktober 2018. (10-2018)
Op 14 oktober vieren we het Heilig Avondmaal en is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat en dit keer speciaal voor Nepal.

21 Oktober
is de diaconiecollecte bestemd voor de Stichting Hulp Oost-Europa Texel. Dit maal voor een project in het armste gebied van de Europese Unie, namelijk Vaslui in Roemenië.

De diaconiecollecte van 28 oktober is bestemd voor Kerk in Actie en dan speciaal voor Oekraïne. In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land.

Op 4 november tenslotte, is de diaconiecollecte ook bestemd voor Kerk en Actie, maar dan voor de inheemse bevolking van Brazilië. lees verder.....

Startzondag PKN-Texel  7 oktober 2018  (8-2018)
Zondag 7 oktober vieren we als gezamenlijke Protestantse Gemeenten op Texel de startzondag in Oosterend. Alvast een tipje van de sluier: Om 10 uur wordt u verwacht voor de koffie. Daarna zal de dienst beginnen waarin een speciale gast een rol heeft. Broodjes ed. volgen en de ochtend wordt afgesloten met een kort optreden. Het belooft een inspirerende en muzikale morgen te worden. Van harte aanbevolen!  De Startzondagcommissie

Actie4Kids schoenendoos: 2018-2019 Helpt U weer mee? (09-2013)
Van  30 september t/m 11 november. Folders en dozen kunt u na de dienst meenemen.

Actie4Kids is weer van start gegaan! Samen  willen wij weer 45.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. lees verder........

Tentoonstelling ‘Vaar naar diep water” van Hille Vlasman (8-2018)
Van augustus t/m oktober is er foto tentoonstelling in de Burghtkerk van predikant, Hille Vlasman, fotograaf en schrijver.

Vorige zomer had hij een fototentoonstelling in de Doopsgezinde  Kerk in Leeuwarden. Een prachtige foto van een boot op het wad  hing in zijn keuken.

Het betreft
8 afbeeldingen van 150 x 150 cm en 8 afbeelden van 90 x 90 cm. 
De teksten gaan over zee, land en water, verbonden met bijbelse verhalen en dagelijkse belevenissen.

Ook is een boek verkrijgbaar
met de titel “Vaar naar diep water”

Het kerkgebouw is (meestal) open op maandag, woensdag en, afhankelijk van het weer, ook op zaterdag.  lees verder......

 
 

Kom meezingen in de cantorij (09-2018)
We zingen als gemeente al meer dan 5 jaar uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijlen en vormen. Muziek uit verschillende culturen. Niet alleen de Westerse. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. Bijzonder is dat er ook vele liturgische gezangen in staan waarbij de cantorij vaak in wisselzang zingt met voorganger en gemeente. Een vorm die aanstekelijk en stimulerend werkt.
Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld één keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en  proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij  het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied.
We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen om zo nader kennis te maken met de vele liederen, in allerlei vormen,  uit dit bijzondere liedboek.
We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Maandag 3 september is de eerste repetitie. Voorlopig in de Burghtkerk in de wintermaanden in de De Poort en na Pasen weer in De Burght. Dyo Wassink. 

Bezoek aan Bergen op Rügen (06-2018)
Op Koningsdag, vrijdag 27 April, vertrokken we met de boot van 8 uur naar Duitsland. Dat is een gek gevoel; weggaan op een feestdag. We reden tussen de kinderen met hun verkoop-kleedjes door de straat uit. Maar het bood ook kansen: iedereen had iets oranjes aangetrokken of opgezet. Zo kwamen we aan in Bergen, vele uren later dan verwacht vanwege lange files. lees verder.....


 

 

 

 


 

 Texel (Noordzee) -- Den Helder (Marsdiep) -- Fryslân -- Leer (Eems) -- Bremen (Wezer) -- Hamburg (Elbe) -- Rostock -- Rügen (Ostsee)

Praatcafé in de Gollards (05-2018)
De afgelopen keer ging over stenen. De steen die voor het graf van Jezus lag en met Pasen was weggerold. Stenen in de akker. Stenen die we van vakantie hebben meegenomen. Stenen die een verhaal vertellen. Veel mensen houden van mooie stenen. Ze verbinden ons met de eeuwenoude aarde. Ze geven zonnewarmte af of juist kou. Maar je kunt je er ook aan stoten. En mensen met een stenen hart zijn onmogelijk om mee samen te leven. lees verder.......

Kom meezingen in de cantorij. (04-2018)
We zingen nu als gemeente al een aantal jaren uit het Nieuwe Liedboek en hebben intussen veel nieuwe liederen gezongen. We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Na de Paasdiensten in de Burghtkerk en in de wintermaanden in de Doopsgezinde kerk.  lees verder............

Bazaar 2018 (04-2018)

Even ter kennisgeving. Vanaf dit jaar wordt er één bazaar gehouden,
we gaan fijn samenvoegen de datum wordt 9 november in
kerkgebouw De Burght.
Als er mensen zijn die al wat spulletjes of prijsjes voor de Poort bazaar
hadden verzameld, dan hopen we dat u die voor 9 November wilt bewaren.
Een groet van de bazaarcommissie.


Het Paasproject heeft de volle aandacht van de kinderen....

Kerstfeest met Basisschool 'de Fontein' in de Burght (01-2018)

   

Met de kinderen van De Fontein vierden we Kerst in de Burght. Onder klokgelui kwamen ze binnen en ze zongen prachtig met het orgel mee. Ook werd er een kerstspelletje opgevoerd.

Herdenking overledenen (12-2017)
In de dienst van 26 november herdachten we 18 gemeenteleden en 1 kaars voor de mensen waar we in gedachten
heel dicht nabij zij.

Foto;Mieke v.d. Spek

 

 


  

              Van de predikant (02-2017)
                  
En toen was het zover….
              bevestiging en intrede in de
              Protestantse Gemeente.
              De vorige maand schreef ik dat ik
              ertegenop zag én ernaar uit keek.
              De middag zelf was, in mijn
              beleving, een mooie mix van serieus
              ritueel en verkondiging  lees verder........
 
Verslag van de derde inspiratieavond 16-11 De Burght.  (12-2016)
Kerken zijn bakens van betekenis betoogde Peter Breukink, voorzitter van Stichting Oude Groninger Kerken afgelopen woensdag tijdens de derde inspiratieavond in De Burght. Kerkgebouwen hebben niet alleen betekenis voor kerkleden, maar voor iedereen. lees verder......

Verslag bazaar op 4 november 2016 (12-2016)
 
De Bazaar van 4 november ligt weer achter ons en velen zijn druk in de weer geweest met het verzamelen en verkopen van goederen, schenken van koffie en thee in de Burght met de keuze uit diverse soorten gebak!! En natuurlijk de onovertroffen oliebollen die allemaal zijn verkocht. Ook het rad van fortuin, de bingo en de lotenverkoop hebben bijgedragen aan een uitstekende opbrengst van ruim € 4500 waarvan € 4000 is bijgeschreven op de rekening van de kerkrentmeesters. Hartelijk dank voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt en natuurlijk ook de mensen die alle goederen en lootjes hebben gekocht. meer: lees verder...........

Jeugd & Jongeren   Nienke bedankt!!!    lees verder.......

Basisschool 'de Fontein' in de Burght (23-03-2016)

 Op woensdag 23 maart vierden de leerlingen van
 de basisschool 'de Fontein' hun paasfeest in
 De Burght. Ongeveer 190 kinderen in de kerk.
 Geweldig!
 Onder leiding van juf Malon Kalk speelden een
 aantal leerlingen het lijdens Evangelie.
 Da. Wikke Huizing vertelde het een en ander
 over de bijzondere dingen van het kerkgebouw.
 lees verder........

 

 


 
 Nacht Zonder Dak – 21 november 2015 (12-2015)

 Na weken van voorbereiden, geld inzamelen,
  repeteren,  aankondigingen op de radio en in de krant,
  creatieve workshops  bedenken en kartonnen dozen
  verzamelen, was het dan  eindelijk zover:
 
  
  de Nacht Zonder Dak!
 lees verder............

 

Bazaar 2015.  (12 2015)
De bazaar van vrijdag 6 November was weer gezellig en druk, er stonden weer veel mensen voor de kerk te wachten voor dat ze naar binnen konden dat hebben we al een hele tijd niet meer gehad, misschien toch de reclame. De opbrengst dit jaar was 4250,00 netto, daar zijn we toch weer heel blij mee. lees verder.........


40 jaar organist
(09-2015)

Dit jaar is Jan Kruithof 40 jaar als organist aan onze gemeente verbonden. Talloze diensten heeft hij op het orgel begeleidt en zo meegewerkt aan het doorgeven van de verhalen. Kerk zijn, is samenwerken, ieder heeft daarbij een eigen rol en kan niet gemist worden. In Jan zijn geval is gelukkig goed vastgelegd wanneer hij begonnen is, zodat aan zijn jubileum de gepaste aandacht geschonken kon worden. De organist is daarbij iemand die een bijzondere plek in neemt, een eredienst zonder orgelspel zou toch iets wezenlijks missen. Op zondag 30 augustus is Jan na de dienst door Ben Daalder als voorzitter van de kerkrentmeesters toegesproken en bedankt voor zijn inzet, in de hoop en verwachting dat deze met het zelfde enthousiasme dit belangrijke weg nog lang zal mogen voortzetten. Als dank kreeg hij een boek van Jac. P. Thijsse waar hij volgens zijn vrouw al lang naar opzoek was, zij kreeg uiteraard de bloemen voor haar ondersteuning van zijn werk.

Kindernevendienst (14-07-2015)  Afscheid Ellen Vlaming + start fietstocht naar Oudeschild

 

 

 

 

 

 

“TX 600: Stad geboren in de kerk” (05-2015)
  Op Goede vrijdag gaven de vier kerken uit Den Burg er feestelijk aandacht aan dat
  Texel 600jaar geleden stadsrechten heeft gekregen. Het christelijk geloof en de kerken
  zijn al die jaren in Den Burg en op Texel van grote betekenis geweest,
  de kerken maken deel uit van het cultureel erfgoed. lees verder....

 

Vanwege Texel 600 organiseerden de vier kerken een gezamenlijke tentoonstelling in de Burghtkerk. (05-2015)
Elke kerk kreeg een eigen hoek waarin ze bijzondere voorwerpen uit hun verleden exposeerden.  lees verder.......

Restauratie historisch torenuurwerk (04-2015)
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

Kerkhof (06-2013)
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672