Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

Gemeentegids 2018/2019 (10-2018)
Voor het seizoen 2018/2019 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2018/2019..............

Bijzondere collectes in januari 2019 (01-2019)
Op 20 januari is het Wereldlepradag en zal de diaconie in de 1e rondgang collecteren voor de Lepra zending. 3 februari vieren we het Heilig Avondmaal en zal de opbrengst van de collecte tijdens de dienst, bestemd zijn voor het Werelddiaconaat en dit keer is dat voor een project in Bangladesh  lees verder...........

Gemeentemiddag (01-2019)    2 februari 2019 15.00 – 18.00 uur in De Burght
Wij nodigen u allen uit voor de gemeentemiddag op zaterdagmiddag. We zullen er een goede middag van maken en sluiten af met een broodje, om de dag gezamenlijk af te sluiten. We hopen met een bijeenkomst op de middag dat iedereen in de gelegenheid is te komen. De avonden zijn namelijk niet voor iedereen even gemakkelijk om van huis te gaan. lees verder........

Kerk zijn we samen. (1-2019)

Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen  40.000

  vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig.

  lees verder.........
 

Wandelen met de predikant (1-2019)
Regelmatig kan op woensdag gewandeld worden. In januari is dat (volgens het kerkblad) alleen op 9 januari.
Onderweg hebben we het over van alles.
Start om half twee, bij de ingang van De Burght.  Wikke Huizing.

Zin in Film (01-2019)        woensdag 30 januari, 19.30 uur , De Schakel. Deze keer een film met twee Nederlandse hoofdrolspelers en Nederlandse regisseuse.  lees verder......

Geloofsgepreksavonden. (12-2018)
Om eens wat langer over een maatschappelijk thema door te praten organiseren we in de gemeente dit jaar een aantal geloofsgespreksavonden.  lees verder..............      De volgende geloofsgespreksavond is op donderdag 14 februari 2019. 

Kerstspel van de leerlingen van 'de Fontein' in de Burght (20-12-2018)


Met de kinderen van De Fontein vierden we Kerst in de Burght. Onder klokgelui kwamen ze binnen en ze zongen prachtig met het orgel mee.

Schoenendoosactie van Actie4Kids.
Container laden Sierra Leone en afronding
.
 (01-12-2018)

Op 01-12-2018 zijn de containers geladen
 voor Sierra Leone met ruim 8.000 met zorg
 gevulde schoenendozen.
 We konden nog veel extra spullen erbij doen,
 zoals schoolpakketten, voetbalkleding, voetballen en zeep. 
 De verwachting is dat de container begin januari
 in Freetown, Sierra Leone, zal aankomen.
 Wij willen iedereen, die op welke wijze dan ook
 zijn of haar bijdrage geleverd heeft, hartelijk bedanken.
 Wij hebben ook hele mooie weken met elkaar gehad.
 Anneke, Alide, Tineke.

Viering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar 25 november 2018

We gedenken in deze dienst de gemeenteleden die dit jaar gestorven zijn.


Z


 ‘Vaar naar diep water” van Hille Vlasman
(slot)  (11-2018)
“Vaar naar diep water…” (Slot)
Drie maanden heeft de tentoonstelling “Vaar naar diep water…” van Hille Vlasman in De Burght gehangen. Heel veel bezoekers hebben er van genoten. Veel mensen uit de gemeente hebben het mogelijk gemaakt de tentoonstelling open te houden. De vrijwilligers die de toren beheren namen moeiteloos de tentoonstelling erbij. Op extra woensdagen waren er andere suppoosten bereid om aanwezig te zijn. Er moest ingericht en weer opgeruimd worden. Ds. Hille Vlasman en de zijnen hebben een heel fijn weekeinde doorgebracht in de pastorie die prima beheerd wordt dor de fam. Rademaker. Allen heel hartelijk dank voor de medewerking!!                       

Wikke Huizing

 
 

Kom meezingen in de cantorij (09-2018)
We zingen als gemeente al meer dan 5 jaar uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijlen en vormen. Muziek uit verschillende culturen. Niet alleen de Westerse. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. Bijzonder is dat er ook vele liturgische gezangen in staan waarbij de cantorij vaak in wisselzang zingt met voorganger en gemeente. Een vorm die aanstekelijk en stimulerend werkt.
Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld één keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en  proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij  het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied.
We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen om zo nader kennis te maken met de vele liederen, in allerlei vormen,  uit dit bijzondere liedboek.
We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Maandag 3 september is de eerste repetitie. Voorlopig in de Burghtkerk in de wintermaanden in de De Poort en na Pasen weer in De Burght. Dyo Wassink. 

Bezoek aan Bergen op Rügen (06-2018)
Op Koningsdag, vrijdag 27 April, vertrokken we met de boot van 8 uur naar Duitsland. Dat is een gek gevoel; weggaan op een feestdag. We reden tussen de kinderen met hun verkoop-kleedjes door de straat uit. Maar het bood ook kansen: iedereen had iets oranjes aangetrokken of opgezet. Zo kwamen we aan in Bergen, vele uren later dan verwacht vanwege lange files. lees verder.....


 

 

 

 


 

 Texel (Noordzee) -- Den Helder (Marsdiep) -- Fryslân -- Leer (Eems) -- Bremen (Wezer) -- Hamburg (Elbe) -- Rostock -- Rügen (Ostsee)


  

              Van de predikant (02-2017)
                  
En toen was het zover….
              bevestiging en intrede in de
              Protestantse Gemeente.
              De vorige maand schreef ik dat ik
              ertegenop zag én ernaar uit keek.
              De middag zelf was, in mijn
              beleving, een mooie mix van serieus
              ritueel en verkondiging  lees verder........
 


“TX 600: Stad geboren in de kerk” (05-2015)
  Op Goede vrijdag gaven de vier kerken uit Den Burg er feestelijk aandacht aan dat
  Texel 600jaar geleden stadsrechten heeft gekregen. Het christelijk geloof en de kerken
  zijn al die jaren in Den Burg en op Texel van grote betekenis geweest,
  de kerken maken deel uit van het cultureel erfgoed. lees verder....

 

Vanwege Texel 600 organiseerden de vier kerken een gezamenlijke tentoonstelling in de Burghtkerk. (05-2015)
Elke kerk kreeg een eigen hoek waarin ze bijzondere voorwerpen uit hun verleden exposeerden.  lees verder.......

Restauratie historisch torenuurwerk (04-2015)
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

Kerkhof (06-2013)
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672