Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

De laatste informatie kunt u vinden op de zondagsbrief.  lees verder..........

Agenda:   Alle voorgenomen activiteiten zijn tot nader order afgelast. Het is niet anders....
We houden u op de hoogte van wat er wel mogelijk is! Zie elders in het kerkblad

Corona (14-05-2020)
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus worden er in Den Hoorn kerkdiensten gehouden van de gezamenlijke PKN kerken waar alleen een aantal kerkenraadsleden bij aanwezig zijn. Alle diensten worden uitgezonden door Radio Texel en zijn te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/327-Kerkvoogdij-Waal-Koog-Den-Hoorn/events  (Den Hoorn Texel).
De volgende voorgangers gaan voor:

17 mei 10 uur   Zondag  ds. Kees de Jong
21 mei 10 uur   Hemelvaartsdag ds. Cora Vlaming
24 mei 10 uur   Zondag  ds. Anne Kooi
31 mei 10 uur   Zondag ds. Kees de Jong
 7 juni  10 uur   Zondag ds. Kees de Jong
14 juni 10 uur   Zondag  ds. Anne Kooi
21 juni 10 uur   Zondag ds. Kees de Jong
28 juni 10 uur   Zondag  ds. Wikke Huizing

Vanaf zondag 5 juli worden de kerkdiensten d.v. weer in de Burght kerk hervat. Vanwege de te bewaren afstand is er slechts plaats voor ongeveer 60 gemeenteleden/bezoekers.

Gemeentegids 2019/2020
Voor het seizoen 2019/2020 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2019/2020

Wandelen met de predikant (03-2020)
Als de kerkklok op woensdagmiddag half twee slaat, start ik met een wandeling rond Den Burg. Iedere woensdag, behalve bij Code Oranje. Zelden loop ik alleen. Dat is de bedoeling: iedereen kan mee. Al wandelend, in gemiddeld tempo, hebben we het over van alles en genieten van landschap, beweging en goed gezelschap. In maart starten we om 13.30 uur op 4, 11, 18, 25, 1 en 8 april.

Zin in Film 24 maart (03-2020)
Entre les murs”, tussen de muren, heette de Franse film die draaide op dinsdag 18 februari in De Schakel. lees verder.....
De volgende Zin in Film staat gepland voor 24 maart, half acht. Op de zondagsbrief wordt de film aangekondigd.  Ds. Wikke Huizing

Wijkontmoetingen
(01-2020)

Om een gemeente te zijn die met elkaar in gesprek is, delend in elkaars geloofservaring, zijn er in de maanden januari, februari en maart in 2020 wijkontmoetingen.
We willen onze gedachten uitwisselen rondom het thema ‘ontmoeten’ om zo meer van elkaar te weten te komen en dat er een levendig gesprek ontstaat.

De data voor de wijken zijn:
Wijk 1 & 5: Meta Blommers en Karen Keijser: eind januari / begin februari
Wijk 3: Hannie van Noort: 18 maart
Wijk 4: Froukje Vlaming: 21 januari
Wijk 6: Roelie Struick: maart
U ontvangt nog een uitnodiging!     Namens het Ouderlingenberaad, Roelie Struick

Kerstvoorstelling van De Zandtovenaar (01-2020)
In de kranten heeft u wel gelezen dat de voor stellingen van de Zandtovenaar op 21 december een succes waren. Twee keer uitverkocht en we moesten helaas nog mensen teleurstellen. Op 9 december startte de verkoop van de kaartjes en stond er een rij voor boekhandel Het Open Boek. Na twee uur was de eerste voorstelling al uitverkocht Van te voren hadden we hierop gehoopt maar dat het ook gebeurt, is fantastisch.

 


Dienst 17-11 jubileum Singers of the Lord 
(11-2019)

Zondag 17 november heeft het koor “Singers of the Lord” meegewerkt aan de dienst en daarmee gevierd dat het 40 jaar bestaat.

Dat is een mijlpaal voor het koor waarin, naast samen mooie liederen zingen, ook het sociale contact van groot belang is.

Wikke HuizingSchoenendoosactie
2019/2020 (01-2020)
Joey !
even een bedankje namens ons dat je zo goed geholpen hebt tijdens de schoenendoosactie al die weken het was geweldig.

En een bedankje voor alle kinderen, opa's en oma's en anderen mensen rond om ons heen. voor het maken van een prachtig gevulde doos. lees verder....

Van eiland naar eiland, Bezoek partnergemeente Bergen/ Rügen (11-2019)
Donderdagavond, 10/10, was het zover, onze vrienden uit Bergen arriveerden, het was heel goed om elkaar weer te zien! In het afgelopen jaar is er veel gepasseerd op beide eilanden. Dat geeft verbinding en soepelheid en die hebben we nodig.
Want veel wind en regen was reden om het plan wat aan te passen.
We schuilden in de Burght en waar kun je dat beter doen. lees verder.........

Verslag Protestantse Startzondag (11-2019)              
De startzondag van 6 oktober vond dit jaar plaats in Den Burg.
De voorbereidingen verliepen zeer voorspoedig tot een paar weken van te voren de genodigde kunstenaar ziek werd. Hij zou een groot deel van het programma verzorgen.
En het leek wel of de Wet van Murphy toen in werking ging: dan gaan er meer dingen mis.  lees verder......


Bazaar 2019 (11-2019)
Het was dit jaar een drukbezochte en gezellige bazaar, ook de Bingo ’s avonds was heel goed bezocht en erg gezellig. We  hebben een prachtig bedrag van netto € 5000,- over kunnen maken naar de Kerkrentmeesters. lees verder......

 

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)

Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone.

lees verder..........


Kom meezingen in de cantorij (9-2019)    Op maandag 2 september beginnen we weer. 
Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. lees verder.......

 

Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel Zomerwerk in de Burghtkerk (09-2019)
Deze zomer is er op zes woensdagen  weer koffie en thee geschonken in de kerk aan de Binnenburg voor een waterproject van de Wilde Ganzen, dit maal in Kenia waar bij een school drinkwatervoorzieningen / putten worden aangelegd. Alle zusters en broeders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank voor het koffie en thee schenken, het sjouwen met tafels en stoelen en het weer opruimen. Ook alle gulle gevers van thee, koffie, taart, cake,  zelfgemaakte kaarten, suiker e.d. hartelijk bedankt. Vanaf Texel kunnen we  € 1.100 overmaken voor het project. Ook zijn er weer heel veel verbanden ingeleverd voor de Lepra-zending.  We hopen volgend jaar weer op uw steun en hulp.
Martha, Jeanny, Thea, Tiny Smit, Anneloes en Tiny Zuidewind

De opbrengst van het zomerwerk in de Burghtkerk, op woensdagen van 17 juli t/m 21 augustus van 10-16 uur,  is bestemd voor een project van de Wilde Ganzen. Dit jaar is het een project in Kenia. In de dorpen Uyombo en Maweni moeten de bewoners dagelijks 15 km lopen naar de meest nabije waterput die nog werkt. De Nederlandse stichting Pamoja Kenia gaat in de dorpen nieuwe waterputten slaan en sanitaire voorzieningen maken bij de twee scholen. De bewoners moeten een hele kleine bijdrage leveren voor het water om onderhoud van de putten te kunnen blijven betalen. In de twee dorpen wonen samen ongeveer 1500 mensen. Het totale project kost € 28.800,00. Wij hopen daar deze zomer een bijdrage aan te kunnen geven. U kunt helpen door gezellig bij ons in de kerk te komen koffie drinken, en / of door koffie, thee, taart, koek, suiker ed. te schenken.

© foto’s: Wilde Ganzen

 

Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring (03-2019)
Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit wél welkom zijn in de kerk en dat – dankzij Gods genade – hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van “als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen”.
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en –voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat ‘verlangens gedood kunnen worden’.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

 

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672