Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Contact/post-adres: Dhr. J. Zegers, Vloedlijn 20, 1791HJ  Den Burg.  Tel. 0222-313355

 

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL18INGB 0003 5697 81 t.n.v. de penningmeester van de Raad voor het Zomerwerk.

Welkom Bij het zoMerwerk

Van de Texelse Kerken seizoen 2019

 

DE KERKEN VAN TEXEL

heten u van harte welkom op ons eiland en wensen u een fijne vakantie toe. Wij nodigen u graag uit tot het bijwonen van onze kerkdiensten. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen.

 

Zo proberen wij gezamenlijk op onze manier ons toe te leggen op gastvrijheid.

 

We hopen dat u zich op ons eiland en in onze kerken een beetje ”thuis” zult voelen.

 

Deze folder is een uitgave van de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken.