Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Contact/post-adres: A.M.Guiljam, Schoolstraat 11, 1794 AS Oosterend, tel. 0222-318581.

 

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL18INGB 0003 5697 81 t.n.v. de penningmeester van de Raad voor het Zomerwerk.

 

Omslagfoto:

Welkom Bij het zoMerwerk

Van de Texelse Kerken seizoen 2018

DE KERKEN VAN TEXEL

heten u van harte welkom op ons eiland en wensen u een fijne vakantie toe. Wij nodigen u graag uit tot het bijwonen van onze kerkdiensten. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen.

 

Zo proberen wij gezamenlijk op onze manier ons toe te leggen op gastvrijheid.

 

We hopen dat u zich op ons eiland en in onze kerken een beetje ”thuis” zult voelen.

 

Deze folder is een uitgave van de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken.