Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Rooms Katholieke Kerk Den Burg

Rooms Katholieke kerk

De Johannes De Doper kerk dateert uit 1863. Na 1945 zijn in het transept twee glas-in-loodramen geplaatst. Op het ene raam ziet men een uit Oudeschild vertrekkend schip. Dit werd geplaatst uit dankbaarheid voor de terugkeer van de in de oorlog weggevoerde mannen.

Het andere raamstelt het leven van Johannes de Doper voor: de Patroon van het eiland en van de kerk

 

Pastor: I.Garcia Ferman, p/a Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg, E-mail: secretariaat@rk-parochietexel.nl  tel. 06-1712 9642

 

Eucharistieviering: Zondag 11.00 uur. Incidenteel zijn er ook woord en communievieringen onder leiding van parochianen. Die beginnen om 10.00 uur. Wijzigingen en extra diensten zie parochieblad ‘De Vuurtoren’,  www.rkparochietexel.nl  en de diverse media.

 

Kerkgebouw:
Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg, tel. 0222-322161.

Contactadres: (Parochiecoördinator) pastorie,

Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg, tel. 0222-322161

(di - wo - en do. ochtend van 9.00-12.00 uur.).

 

E-mail: secretariaat@rk-parochietexel.nl 

 

Website: www.rkparochietexel.nl

 

Koster: W. van der Gracht, Tjakkerstraat 12, 1791 XL Den Burg, tel. 0222-314538.

 

De Johannes De Doper kerk

Molenstraat 34

Molenstraat 34, Den Burg