Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Op Texel zijn vele verschillende  kerkelijke gemeenten. Vele openen hun deuren in de zomermaanden om u een kijkje te gunnen en een kiekje te maken. Enthousiaste vrijwilligers vertellen over de geschiedenis van de kerken. Ook kunt u even rust vinden in de kerk. U bent van harte welkom!

Tekstvak: In de Burghtkerk is  vanaf Pasen t/m 31 dec. elke zondag dienst om 9.30 uur.  De toren van de kerk kan beklommen worden o.a. op maandagmorgen van  10.00-12.30 uur.  De muziekliefhebbers dienen te weten, dat geregeld het orgel wordt bespeeld en er zijn regelmatig concerten. 
Tekstvak: De Doopsgezinde vermaning aan de Kogerstraat in Den Burg is de enige Doopsgezinde kerk op Texel die nog in gebruik is.

De grootste RK kerk op Texel is de Johannes de Doper kerk. De kerk is overdag altijd open voor een moment van rust of gebed of om een kaarsje op te steken

Tekstvak: Eben Haëzer aan de Julianastraat in Den Burg is het kerkgebouw van de Baptistengemeente Texel

"De Poort" is de voormalig Gereformeerde kerk in Den Burg. Op de hoek van de Elemert en de Keesomlaan.

Ze behoort nu bij de Protestantse Kerk Den Burg.

Protestanste kerk “De Burght” Den Burg

Eben Haëzer, Baptistengemeente Texel

RK Johanneskerk, Den Burg

Doopsgezinde Vermaning, Den Burg

Protetanstse kerk “De Poort”, Den Burg

Kerken In Den Burg

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

De Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van Den Helder belegt in de zomervakantie kerkdiensten op Texel, in de periode van zondag 3 juli tot en met zondag 28 augustus.

Voor de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Doopsgezinde Vermaning,
te Den Burg