Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Maartenskerk

Protestantse Waddengemeente Texel

De “Maartenskerk” te Oosterend is de oudste kerk op Texel. Deze stamt uit het begin van de 11e eeuw.

 

Omstreeks 1700 heeft een zeer ingrijpende verbouwing

plaatsgevonden. Tot de bijzonderheden van deze kerk behoren o.a een houten schot met familietekens en een sarcofaag. In 2002 hervonden de in 1851 uit elkaar gegane hervormden en gereformeerden elkaar.

 

Kerkdiensten: 9.30 uur.

 

Kerkgebouw: “Maartenskerk”, Kerkstraat 2.

 

Kerkelijk centrum: “De Parel”,Oesterstraat 11.

Beheer: M. Krotje, tel. 0222 318930.

 

Kerkbezichtiging: Op dinsdag- , woensdag- , donderdag - en vrijdagmiddag van 29 april t/m 30 oktober van 13.30 tot 16.00 uur.

Groepen zijn buiten deze tijden welkom voor bezichtiging.

Contactpersoon: Mw. J. Brouwer-Medema, tel. 0222-318946.

 

Predikant: Ds. C. de Jong, Oesterstraat 11,1794 AR

Oosterend, tel. 06-15345790, e-mail: dskeesdejong@gmail.nl

 

Scriba:  M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930, markro@hetnet.nl

 

Koster: dhr. C. Mechielsen, Koetebuurt 10, 1794

BP Oosterend, tel. 0222-318613.

 

E-mail: waddengemeentetexel@gmail.com,

 

Website: Protestantse Waddengemeente Texel

Of via www.kerkpleintexel.nl/

Maartenskerk

Kerkstraat, Oosterend