Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Waddenkerk

Protestantse Waddengemeente Texel

De Eierlandse polder kwam in 1835 droog. Vier jaar later werd met de bouw van de Hervormde kerk begonnen. De ingebruikneming was op 6 juni 1841.

Het vermelden waard, is de eikenhouten kansel uit de eerste helft van de 17e eeuw, afkomstig uit een Engelse kerk in Den Haag.
Het orgel is gerestaureerd.

 

Predikant:

Zie Oosterend.

 

Kerkdiensten: Zondag om 11.00 uur.

 

Zomeravondzangdiensten: In Juli / augustus (data: zie kerk en media) is er iedere zondag om 19.30 uur, een zanguur met korte dagsluiting.

 

Koster: Dhr. S. Dijkshoorn, Hoofdweg 99, 1795

JC, De Cocksdorp, tel. 0222-311208.

 

Kerkgebouw: “Waddenkerk”, Kikkertstraat 85.

 

Contactpersoon: dhr. B.W. van Reenen, Postweg 159, 1795 JM De Cocksdorp, tel. 0222-311706.

 

Bezichtiging:  Openingstijden zie kerk en media. Ook wordt op de website www.kerkpleintexel.nl waddenkerk-tab ‘actueel’ aangegeven welke dagen de kerk voor bezoekers is opengesteld.

 

Scriba: zie Oosterend

 

E-mail: waddengemeentetexel@gmail.com,

 

Website: Protestantse Waddengemeente Texel  (actueel)

Of via www.kerkpleintexel.nl/

De Waddenkerk

Aan de Kikkerstraatt

In het avondlicht

Kikkertsraat, De Cocksdorp