Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Op Texel zijn vele verschillende  kerkelijke gemeenten. Vele openen hun deuren in de zomermaanden om u een kijkje te gunnen en een kiekje te maken. Enthousiaste vrijwilligers vertellen over de geschiedenis van de kerken. Ook kunt u even rust vinden in de kerk. U bent van harte welkom!

Tekstvak: De Sint Martinus kerk in Oosterend is overdag altijd open voor een moment van rust of gebed of om een kaarsje op te steken.

De “Maartenskerk” te Oosterend is de oudste kerk op Texel.  Ze is open ter bezichtiging op dinsdag- , woensdag- , donderdag– en vrijdagmiddag van eind april t/m  eind oktober van 13.30 tot 16.00 uur.

Sint Martinus kerk

Maartenskerk

Kerken in Oosterend

Tekstvak: De Gereformeerde Gemeente houdt haar diensten in eigen kerkgebouw aan de Schoolstraat 29.

De Gereformeerde Gemeente