Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Francisca Romana Kerk

Rooms Katholieke kerk

Op 7 augustus 1877 werd de huidige kerk in gebruik genomen. Voor die tijd werd er gekerkt in het huis met de luifel, Kikkertstraat 57-77. In de kerk bevindt zich een oude communiebank en het gerestaureerde monumentale orgel uit 1761 gebouwd door Pieter van Assendelft en diens zoon Johannes. De patroonheilige van de kerk is de H. Fransisca Romana.

 

Eucharistievieringen: 1e Zondag van de maand om 9.30 uur.

Incidenteel zijn  er ook woord en communievieringen onder leiding van parochianen. Deze beginnen om 10.00 uur.

 

Wijzigingen en extra diensten zie parochieblad ‘De Vuurtoren’, de website www.rkparochietexel.nl en de diverse media.

 

Ook worden er tijdens de zomermaanden (juli-augustus) Duits gesproken vieringen verzorgt door het Duitse toeristenpastoraat van het Bisdom Essen.
Deze vieringen zijn op zaterdagavond om 19.30 uur.

 

Pastor: Pastor: I.Garcia Ferman, p/a Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg, E-mail: secretariaat@rk-parochietexel.nl 
tel. 06-1712 9642

 

Kosteres: mevr. M. Stolk-van Sambeek, Molenlaan 4,

1795 AN De Cocksdorp, tel. 0222-316443.

 

Contactadres: (Parochiecoördinator): pastorie,

Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg, tel. 0222-322161

(di-wo-en do. ochtend van 9.00-12.00 uur.).

 

E-mail: secretariaat@rk-parochietexel.nl

 

Website: www.rkparochietexel.nl

 

Donderdagavond tijdens de feestmarkt wordt vrijblijvend

gemusiceerd in de RK-kerk.

 

Francisca Romana Kerk

Molenlaan 2, De Cocksdorp