Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

RK Kerk de koog

Rooms Katholieke kerk:

In het voormalige kerkgebouw aan de Nikadel (nu Dorpshuis). Deze voormalige kerk is niet meer in gebruik door de RK parochie Texel. Het Duitse toeristenpastoraat gebruikt deze voormalige  kerk nog wel voor haar diensten en ook worden hier zomers interkerkelijke diensten gehouden. Het Duits toeristenpastoraat van het Bisdom Essen verzorgt ook een viering in de RK kerk in De Cocksdorp.

 

 

Kerkdiensten: Heilige Missen: 5 juli tot en met 2 september.

Zie Texelse Courant/Vakantiekrant en mededelingenbord. Verdere mededelingen achterzijde ‘Handreiking van de kerken op Texel 2018’.

 

Contactadres: Mw. H. Maas, Strijbosstraat 5,

1796 BK De Koog, tel. 0222-317257.

RK kerk De Koog

Nikadel, de Koog