Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

“De BUrght”

"De Burght" kerk is de voormalige Hervormde kerk  Den Burg. En behoort nu tot de Protestantse Kerk Den Burg.

 

Op 8 mei 2011 zijn, de sinds december 2008, Federatieve Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk van Den Burg gefuseerd. Op deze manier is er één Protestantse Gemeente Den Burg gevormd. De gemeente heeft twee kerkgebouwen in gebruik namelijk ‘De Burght’ (tel. 0222-365933) aan de Binnenburg (vlak bij de markt) en ‘De Poort’ (tel. 0222-365932), hoek Elemert/Keesomlaan.

 

Iets over de geschiedenis van beide gebouwen:

In Den Burg heeft aanvankelijk een Romaans tufstenen kerkje gestaan. De huidige kerk kwam in 1452 gereed. Het is een laat-gothische driebeukige kerk met ingebouwde toren. Tijdens de Russenopstand werd de kerk zwaar beschadigd. Direct na de oorlog werd met de restauratie begonnen. Deze werd na zes jaar voltooid. In 1998 en 2002 is het schip gerestaureerd en in 2017 is de toren opnieuw gevoegd.

“De Poort” (voormalige Gereformeerde Kerk) is op 21 februari 1952 in gebruik genomen.

 

Kerkdiensten:
Iedere zondag is er om 9.30 uur de kerkdienst in ‘De Burght’ aan de Binnenburg of ‘De Poort’, hoek Elemert/Keesomlaan.
In principe kerken we van januari tot Pasen in ‘De Poort’ maar voor actuele informatie staat dit ook vermeld op het bord bij de kerk en de informatie in de plaatselijke kranten (op vrijdag) en voor actuele mededelingen omtrent de voorganger in de kerkdiensten. In beide gebouwen is een ringleiding aanwezig.

 

Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst. Voor de schriftlezingen gaan de kinderen naar de kindernevendienst in ‘De Schakel’, verenigingsgebouw bij De Burcht of in het verenigingsgebouw
‘De Poort’ als we daar kerkdienst hebben. De kinderen komen voor de zegen terug in de kerk. De kinderoppas is in dezelfde verenigingsgebouwen.
Na afloop van iedere dienst is er koffiedrinken.

 

Ringleiding
In ‘de Burghtkerk’ is ringleiding aanwezig.

 

De toren van de kerk kan beklommen worden op maandagmorgen van 10.00-12.30 uur en op woensdag van 10.00-17.00 uur. In de zomermaanden is de kerk vaker open. Zie publicaties.

 

Predikant:
da. W. Huizing, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850,  wikke.huizing@outlook.com.

 

Contactadressen: Voorzitter van de kerkenraad: Dhr. J.Vonk, Vloedlijn 14, 1791HN den Burg, tel. 315417.

 

Beheerster van “de Schakel”: mw. M. Huizinga, tel. 0222-314222/06-16935862.

 

Actuele informatie over de plaats van de kerkdiensten staat op het bord bij de ingang van het kerkgebouw, in de Texelse courant van vrijdag en Texel dit weekend. 

 

Website: www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg

Burghtkerk Den Burg

Binnenburg 2, Den Burg (vlak bij de markt)