Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

DE Schuilhut

Het Schuilhut-werk

 

Het gebouw ”De Schuilhut”, Parnassiastraat 2, achter de PKN kerk in De Koog, is het centrale punt van het recreatiewerk. Dit gaat uit van vier Texelse kerken die de Raad voor het Zomerwerk hebben gevormd (m.n. P.K.N., Rooms Katholieke en Doopsgezinde kerken). Een gedeelte van de activiteiten vindt plaats in samenwerking met de Duitse kerken.

”De Schuilhut” kan worden omschreven als een ontmoetingsplaats, eventueel een rustpunt te midden van de zomerse drukte, waar mensen terecht kunnen voor praatje en een kopje koffie. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens een vast programma.
Zie de Activiteiten.

De Schuilhutaktiviteiten worden in het seizoen geleid door Bram en Maartje Guiljam. Voor pastoraat en ander vragen zijn zij bereikbaar tijdens de activiteiten in De Schuilhut. 
Bram en Maartje Guiljam: 0222-318581.

 

Het postadres is:

Raad van het Zomerwerk

Bram en Maartje Guiljam

Schoolstraat 11

1794 AS Oosterend Texel

Telefoon: 0222 318 581

De Schuilhut

Parnassiastraat 2,

De Koog

achter de PKN kerk in De Koog.