Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

DE Schuilhut, Parnassiastraat 2 De Koog

Het Schuilhut-werk

 

Het gebouw ‘De Schuilhut’, Parnassiastraat 2, achter de PKN-kerk in De Koog, is het centrale punt van het recreatiewerk. Dit gaat uit van drie Texelse kerken die de Raad van het Zomerwerk hebben gevormd (m.n. de P.K.N. kerken, Rooms Katholieke kerk en Doopsgezinde gemeente). Een gedeelte van de activiteiten vindt plaats in samenwerking met de Duitse kerken.

‘De Schuilhut’ kan worden omschreven als een ontmoetingsplaats, een rustpunt te midden van de zomerse drukte, waar mensen terecht kunnen voor een praatje en een kopje koffie. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens een vast programma. In grote lijnen ziet dit er als volgt uit:

Kerkdiensten

Om 10.00 uur is er een Interkerkelijke Zomerdienst (van 7 juli t/m 25 augustus) m.m.v. muziek- en/of zang(groepen) in de PKN of de voormalige R.K. kerk in De Koog. (zie kerkkastje en media.)

Tijdens de Interkerkelijke Zomerdienst in de PKN kerk is er om 10.00 uur crčche en kinderkerk. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

Om 11.30 uur is er een duitstalige dienst (Evangelische Kirche), die ook met koffiedrinken wordt besloten (zie data Texelse Courant/Vakantiekrant).

Bibliotheek

In juli en augustus. Deze is open tijdens activiteiten en indien aanwezig.

Taizé-avonden

In samenwerking met het Bisdom Essen en de EKD organiseren we een aantal keren in het seizoen een Taizé-avond in de PKN kerk in De Koog. (Zie Vakantiekrant en aankondigingen)

Contactadres Schuilhut-werk: J. Zegers, Vloedlijn 20, 1791HJ Den Burg. Tel. 0222-313355

De Schuilhut

Parnassiastraat 2,

De Koog

achter de PKN kerk in De Koog.