Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

De Poort

"De Poort" is de voormalig Gereformeerde kerk in Den Burg. Ze behoort nu bij de Protestantse Kerk Den Burg in wording

 

Op 8 mei 2011 zijn de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk van Den Burg gefuseerd. Op deze manier is er één Protestantse Gemeente Den Burg gevormd.

De gemeente heeft twee kerkgebouwen in gebruik namelijk ”De Burght” (0222-365933) aan de Binnenburg (vlak bij de markt) en “De Poort” (0222- 365932), hoek Elemert/Keesomlaan.

 

De Gereformeerde kerk in Den Burg is op 21 februari

1952 in gebruik genomen.

 

Kerkdiensten:
Iedere zondag is er om 9.30 uur de kerkdienst in ‘De Burght’ aan de Binnenburg of ‘De Poort’, hoek Elemert/Keesomlaan.
In principe kerken we van januari tot Pasen in ‘De Poort’ maar voor actuele informatie staat dit ook vermeld op het bord bij de kerk en de informatie in de plaatselijke kranten (op vrijdag) en voor actuele mededelingen omtrent de voorganger in de kerkdiensten.

 

Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst. Voor de schriftlezingen gaan de kinderen naar de kindernevendienst in ‘De Schakel’, verenigingsgebouw bij De Burcht of in het verenigingsgebouw ‘De Poort’ als we daar kerkdienst hebben. De kinderen komen voor de zegen terug in de kerk. De kinderoppas is in dezelfde verenigingsgebouwen. Na afloop van iedere dienst is er koffiedrinken.

 

Predikant:

da. W. Huizing, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850,  wikke.huizing@outlook.com.

 

Contactadressen: Voorzitter van de kerkenraad: Dhr. J.Vonk, Vloedlijn 14, 1791HN den Burg, tel. 315417.

 

Contactadres voor “De Poort”: Mw. A. van Putten,

Vaargeul 26, 1791HB Den Burg, tel. 0222-313990.

 

Actuele informatie over de plaats van de kerkdiensten staat op het bord bij de ingang van beide kerkgebouwen, in de Texelse courant van vrijdag  en Texel dit weekend.

 

Website: www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg

De Poort, Den Burg

Elemert, Den Burg