Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

Doopsgezinde Vermaning

Doopsgezinde Gemeente

 

Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden op Texel. Aanvankelijk kwamen zij beurtelings bij elkaar thuis bijeen. Eerst begin 17e eeuw werd het de doopsgezinden toegestaan hun ”vermaningen” te

bouwen. Van de vijf kerken is er nog één in gebruik: de kerk te Den Burg. Opvallend is het torentje met de klok. Meestal zijn de doperse bedehuizen niet voorzien van een klokkentoren.

 

Predikant: ds. J.A. Marseille , Kogerstraat 17a, 1791 EN

Den Burg, tel. 0222-365850.

 

Koster: mw. M. Plaatsman, Kogerstraat 20, 1791 ES

Den Burg, tel. 0222 318360.

 

Kerkdienst: Elke zondag 10.00 uur in Den Burg.

Koffiedrinken na afloop.

 

Kerkgebouw: Kogerstraat 18. tel. 0222-320727.

 

Website: www.dgtexel.doopsgezind.nl

 

Doopsgezind Vermaning

Kogerstraat 18, Den Burg