Texel een eiland om op Adem te komen

Raad voor het Zomerwerk

EBen Haëzer

De Baptistengemeente komt samen sinds 1977. Ze nam in 1985 het uit 1910 daterende gebouw ”Eben Haëzer” in gebruik.
De gothische voorgevel past fraai in de omgeving van het oude Den Burg.

 

Predikant:
Ds. D.C. Lodder, Kerkesteeg 1, 1792 BD Oudeschild, tel. 06-81987882, DavidLodder@baptistengemeentetexel.nl

 

Oudste-voorzitter:
B. Dennenberg, tel. 0222-318299, dennenberg@texel.com.

 

 

Bijeenkomsten:
Zondag 10.00 uur Zondagsschool en crèche aanwezig. In de zomervakantie van regio Noord zijn er gezinsdiensten. Er is dan iets extra’s voor de kinderen. Jong en oud zijn iedere dienst hartelijk welkom! In de zomermaanden worden er ook vaak gezinsdiensten gehouden!

Na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.

 

Kerkgebouw: Eben Haézer, Julianastraat 11, Den

Burg, tel. 0222-312192.

 

Website: www.baptistengemeentetexel.nl

De Eben Haëzer

Julianastraat 11, Den Burg