Algemene gegevens

Bestuur

Activiteiten 2019

Activiteiten 2018

Activiteiten 2017

Tekstvak: #

Heilig Vuur

Archief

Raad van Kerken op Texel

De Raad van Kerken op Texel heeft als doelstelling om zich in te zetten voor oecumenisch leven en werken op Texel. Dit gebeurt door het organiseren van oecumenische diensten, gebedsbijeenkomsten, themabijeenkomsten en contactavonden.

Tevens organiseert de Raad van Kerken op Texel om de vier jaar een kunstmanifestatie waarbij Texelse kunstenaars in de kerkgebouwen van de aangesloten gemeenten exposeren.

 

Aan de Raad van Kerken op Texel nemen de volgende kerkgenootschappen op Texel deel:

Doopsgezinde gemeente Texel

Protestantse gemeente Den Burg

Protestantse gemeente Waal Koog Den Hoorn

Protestantse Waddengemeente Texel

Rooms Katholieke parochie Texel

 

Activiteiten van de Raad van Kerken op Texel worden aangekondigd via het Texels Kerkblad, via de plaatselijke kranten en via de webpagina Texelagenda.

Raad van Kerken op Texel