Algemene gegevens

Bestuur

Activiteiten 2018

Activiteiten 2017

Activiteiten 2016

Heilig Vuur

Tekstvak:

Archief

     Bestuur

 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Mw. A. Van Putten

Secretaris: Mw.  J. Brouwer

Penningmeester: Dhr. J. Wessels

 

Contact met de Raad van Kerken op Texel: via het mailadres raadvankerkentexel@hotmail.nl

Raad van Kerken op Texel