Algemene gegevens

Bestuur

Activiteiten 2019

Activiteiten 2018

Activiteiten 2017

Heilig Vuur

Tekstvak:

Archief

     Bestuur

 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Mw. A. Van Putten

Secretaris: Mw. E. Drijver

Penningmeester: Dhr. J. Wessels

 

Contact met de Raad van Kerken op Texel: via het mailadres raadvankerkentexel@hotmail.nl

Raad van Kerken op Texel