Algemene gegevens

Bestuur

Activiteiten 2019

Activiteiten 2018

Activiteiten 2017

Tekstvak:

Heilig Vuur

Archief

 Activiteiten in 2017

Tekstvak: 					Kerststallententoonstelling

					In de R.K. kerk Den Burg


Van maandag 11 december tot en met zaterdag 16 december organiseert de Raad van kerken een kerststallententoonstelling. Openingstijden: Iedere dag van 14.00 tot 16.30 uur. Vrijdagavond ook van 19.30 tot 21.00 uur.

Proef de sfeer, samen met alle andere bezoekers! Kom kijken in de sfeervolle R.K. kerk aan de Molenstraat te Den Burg!

Heeft u ook een bijzondere kerststal? Of een fijne collectie? Doe mee! Laat ook uw kerststal(len) zien tijdens deze tentoonstelling! De tentoonstelling wordt zaterdag 9 december tussen 14.00 en 16.00 uur opgebouwd.

Wees ook een sfeermaker, samen met de andere deelnemers!

Opgave:
Raadvankerkentexel@hotmail.nl of uw RvK afgevaardigde.


Eerder dit jaar georganiseerde projecten:
Vredeszondag 17 september 2017

			  Thema van de Vredesweek:
				de kracht van verbeelding. 
			  In een tijd van groeiende verdeeldheid, doen we een beroep	
			  op de kracht van de verbeelding. 
			  Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. 			  Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga 				  je anders kijken en denken. 
			 Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, 				 nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.

Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan.

De oecumenische diensten worden gehouden op 17 september in de volgende kerken: 
- PKN De Burght, Den Burg. Voorganger is Ds. H. Marseille m.m.v. het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. 
- R.K. Francisca Romana kerk, De Cocksdorp. Voorganger is Mw. Bossenbroek met muzikale medewerking van Karin Haasdijk en Nelleke Schreur. 
- PKN Maartenskerk, Oosterend. Voorganger is Mw. Captein met muzikale medewerking van Jaap en Ria van der Slikke. 
Aanvang van alle diensten is 10.00 uur. Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd voor Wilde Ganzen. Na de diensten is er gelegenheid om bij een kopje koffie na te praten. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

5 april: Kerkentocht in Oosterend

De Raad van Kerken op Texel organiseert 5 april 2017 een kerkentocht in Oosterend. In het dorp Oosterend vindt men de grootste kerkdichtheid op Texel. Dit gegeven leent zich uitstekend voor een kerkentocht lands alle vijf kerken, onderling op loopafstand.

Om 13.30 verzamelen we ons bij de “Maartenskerk”, Kerkstraat 2. Het vervolg van het programma is: 14.00 uur de voormalige Doopsgezinde Vermaning, 14.30 uur de voormalige Gereformeerde kerk “De Peperhof”, 15.00 uur De R.K. kerk “Sint Martinus”, 15.30 uur de Gereformeerde Gemeente kerk, 16.00 uur afsluiting met koffie, thee of sap in kerkelijk centrum “de Parel”. 

Heeft u altijd al even “binnen” willen kijken bij diverse kerkgenootschappen? Dan is dit uw kans! In ieder gebouw vertellen vrijwilligers iets over het kerkgebouw en de gemeente die er aan verbonden is. Reserveren is niet nodig. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen!

De R. va.K. organiseert op 22 januari de Week van Gebed voor de Eenheid in:

PKN De Poort Den Burg, Mevr. A Captein, m.m.v.  Karen Haasdijk piano   
DG Oosterend,         Ds. Wikke Huizing, m.m.v. De Maartenscantorij 

Deze diensten beginnen om 10.00 uur en er zal een muzikale invulling zijn. Het thema van deze diensten is ‘Jouw hand, mijn glimlach’.

Raad van Kerken op Texel