Activiteiten in 2017

5 april: Kerkentocht in Oosterend

 

De Raad van Kerken op Texel organiseert 5 april 2017 een kerkentocht in Oosterend. In het dorp Oosterend vindt men de grootste kerkdichtheid op Texel. Dit gegeven leent zich uitstekend voor een kerkentocht lands alle vijf kerken, onderling op loopafstand.

 

Om 13.30 verzamelen we ons bij de “Maartenskerk”,  Kerkstraat 2. Het vervolg van het programma is: 14.00 uur de voormalige Doopsgezinde Vermaning, 14.30 uur de voormalige Gereformeerde kerk “De Peperhof”, 15.00 uur De R.K. kerk “Sint Martinus”, 15.30 uur de Gereformeerde Gemeente kerk, 16.00 uur afsluiting met koffie, thee of sap in kerkelijk centrum “de Parel”.

 

Heeft u altijd al even “binnen” willen kijken bij diverse kerkgenootschappen? Dan is dit uw kans! In ieder gebouw vertellen vrijwilligers iets over het kerkgebouw en de gemeente die er aan verbonden is. Reserveren is niet nodig. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen!

 

 

De Raad van Kerken organiseert op 22 januari de Week van Gebed voor de Eenheid in:

 

PKN De Poort Den Burg,   Mevr. A Captein, m.m.v.  Karen Haasdijk piano     

DG Oosterend,                   Ds. Wikke Huizing, m.m.v. De Maartenscantorij

 

Helaas gaat de dienst in Oudeschild niet door!

 

Deze diensten beginnen om 10.00 uur en er zal een muzikale invulling zijn.

Het thema van deze diensten is ‘Jouw hand, mijn glimlach’.

 

De collecte zal zijn voor een project van de Wilde Ganzen en is bestemd voor een voetbrug versteviging over de Shasshe rivier in Zimbabwe.

Het Driafontein centrum biedt gezondheidszorg en onderwijs aan zo’n 3500 bewoners uit 14 dorpen. Bewoners van dorpen in een gedeelte van dit gebied moeten via een loopbrug over de Shasserivier het medische dorp bereiken.

Deze loopbrug wordt door extreme regenval steeds verwoest.

Dat de loopbrug kapot is, kan met name voor zieken en zwangere vrouwen, die dringend hulp nodig hebben, ernstige gevolgen hebben.

Daarom wil men een nieuwe verstevigde voetbrug bouwen over de Shasserivier zodat gezondheidszorg en onderwijs goed en snel bereikbaar zijn.

Belangrijk bij de bouw van de nieuwe brug is dat deze ook goed onderhouden wordt.

Het Driafontein centrum zal in samenwerking met de lokale gemeenschap zorg dragen voor het onderhoud van de voetbrug en de bewoners trainen in het onderhouden hiervan.

 

Na de diensten is er gelegenheid voor koffie of theedrinken.

U wordt van harte uitgenodigd om één van de diensten bij te wonen.

Raad van Kerken op Texel