Activiteiten in 2017

Tekstvak: Vredeszondag 17 september 2017

					Thema van de Vredesweek:
					  de kracht van verbeelding. 
					In een tijd van groeiende ver-							deeldheid, doen we een beroep							op de kracht van de verbeelding. 
					Ga deze Vredesweek op zoek naar 						jouw verbeeldingskracht. 							Door een beroep te doen op je 							verbeeldingskracht ga je anders							kijken en denken. 
					Je maakt je los van bestaande 							beelden en overtuigingen, nieuwe 						beelden en ideeën krijgen de ruimte.

Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan.

De oecumenische diensten worden gehouden op 17 september in de volgende kerken: 
- PKN De Burght, Den Burg. Voorganger is Ds. H. Marseille m.m.v. het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. 
- R.K. Francisca Romana kerk, De Cocksdorp. Voorganger is Mw. Bossenbroek met muzikale medewerking van Karin Haasdijk en Nelleke Schreur. 
- PKN Maartenskerk, Oosterend. Voorganger is Mw. Captein met muzikale medewerking van Jaap en Ria van der Slikke. 
Aanvang van alle diensten is 10.00 uur. Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd voor Wilde Ganzen. Na de diensten is er gelegenheid om bij een kopje koffie na te praten. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

Eerder dit jaar georganiseerde projecten:

5 april: Kerkentocht in Oosterend

De Raad van Kerken op Texel organiseert 5 april 2017 een kerkentocht in Oosterend. In het dorp Oosterend vindt men de grootste kerkdichtheid op Texel. Dit gegeven leent zich uitstekend voor een kerkentocht lands alle vijf kerken, onderling op loopafstand.

Om 13.30 verzamelen we ons bij de “Maartenskerk”, Kerkstraat 2. Het vervolg van het programma is: 14.00 uur de voormalige Doopsgezinde Vermaning, 14.30 uur de voormalige Gereformeerde kerk “De Peperhof”, 15.00 uur De R.K. kerk “Sint Martinus”, 15.30 uur de Gereformeerde Gemeente kerk, 16.00 uur afsluiting met koffie, thee of sap in kerkelijk centrum “de Parel”. 

Heeft u altijd al even “binnen” willen kijken bij diverse kerkgenootschappen? Dan is dit uw kans! In ieder gebouw vertellen vrijwilligers iets over het kerkgebouw en de gemeente die er aan verbonden is. Reserveren is niet nodig. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen!


De Raad van Kerken organiseert op 22 januari de Week van Gebed voor de Eenheid in:

PKN De Poort Den Burg, Mevr. A Captein, m.m.v.  Karen Haasdijk piano   
DG Oosterend,         Ds. Wikke Huizing, m.m.v. De Maartenscantorij 

Deze diensten beginnen om 10.00 uur en er zal een muzikale invulling zijn. Het thema van deze diensten is ‘Jouw hand, mijn glimlach’. 

De collecte zal zijn voor een project van de Wilde Ganzen en is bestemd voor een voetbrug versteviging over de Shasshe rivier in Zimbabwe.
Het Driafontein centrum biedt gezondheidszorg en onderwijs aan zo’n 3500 bewoners uit 14 dorpen. Bewoners van dorpen in een gedeelte van dit gebied moeten via een loopbrug over de Shasserivier het medische dorp bereiken. 
Deze loopbrug wordt door extreme regenval steeds verwoest. 
Dat de loopbrug kapot is, kan met name voor zieken en zwangere vrouwen, die dringend hulp nodig hebben, ernstige gevolgen hebben. 
Daarom wil men een nieuwe verstevigde voetbrug bouwen over de Shasserivier zodat gezondheidszorg en onderwijs goed en snel bereikbaar zijn. 
Belangrijk bij de bouw van de nieuwe brug is dat deze ook goed onderhouden wordt.

Raad van Kerken op Texel