Raad van Kerken op Texel

Algemene gegevens

Bestuur

Activiteiten 2018

Heilig Vuur

Archief

Tekstvak:  
Tekstvak:                      
Tekstvak:

Activiteiten 2017

Activiteiten 2016

Tekstvak:

 Activiteiten in 2018

            Vredeszondag 2018: thema “Generaties voor vrede!”

 

De vredesweek van 2018 wordt gehouden van zaterdag 15 tot en met zondag 23 september. Zondag 16 september staat op Texel tijdens een oecumenische viering op drie locaties het thema “Generaties voor vrede!” centraal. De diensten worden georganiseerd door de Raad van Kerken op Texel.

 

Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Oudere generaties kunnen hun verhalen delen met jongere generaties, en jongere generaties kunnen leren van deze verhalen. Samen kunnen alle generaties zich blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Doet u ook mee?

 

De Locaties van de diensten zijn de RK kerk in Den Burg, de PKN kerk in De Waal en de PKN kerk in De Cocksdorp. Voorgangers zijn Ds. Hans Marseille, Ds. Cees de Jong en Mw. Anita Captein. Muzikale medewerking wordt verleend door onder andere het Texels Mannenkoor en Jaap en Ria van der Slikke.

 

Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden voor de stichting Elviras Children Home Nepal. Deze stichting biedt op een kleinschalige manier broodnodige zorg en toekomst aan kinderen in Katmandu, Nepal. Na de dienst is er gelegenheid om met koffie of thee na te praten. U bent van harte welkom. Alle diensten beginnen om 10.00 uur.

 

 

Week van het gebed 2018

 

De Week van Gebed voor de eenheid der Christenen is van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2018.

 http://www.raadvankerken.nl/cache/28137.jpg

Het materiaal komt dit jaar uit het Caribisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15:1-21 waarin wordt gesproken over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht (vers 6a). De projectgroep Week van gebed kwam tot het thema: 'Recht door zee', verwijzend naar de uittocht van de Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid.

 

De Raad van Kerken op Texel organiseert op 21 januari de Gebedszondag voor de eenheid van de kerken waarin dit thema centraal staat. Om 10.00 uur starten er oecumenische diensten in de Doopsgezinde kerk te Den Burg, de R.K. kerk in Oosterend en de PKN kerk in Den Hoorn. Voorgangers zijn Aalmoezenier Kamp, Da. Huizing en Ds. Marseille. Er is in alle diensten muzikale medewerking van diverse muziekgroepen. Er wordt een collecte gehouden voor een project van TEAR: “Schoon water dichtbij huis”. Via de Church of Uganda, een partner van TEAR, worden er nieuwe drinkwatervoorzieningen aangelegd in de regio Kigezi in Oeganda. Aan dit waterproject verlenen wij graag middels de collecte onze medewerking, en we bevelen het van harte bij u aan. Meer informatie over de projecten van TEAR is te vinden op de website tear.nl.

 

Iedereen is van harte welkom om één van de diensten mee te maken.