Algemene gegevens

Bestuur

Activiteiten 2018

Activiteiten 2017

Activiteiten 2016

Heilig Vuur

Archief

 Activiteiten in 2016

 

Jaarverslag 2016 Raad van Kerken op Texel

Terugkijkend op het jaar 2016 noteren we de volgende hoogtepunten: 

De Dienst voor de Eenheid op 17 januari met het thema ‘Het woord is aan jou’ bestond uit mooie diensten in  de volgende kerkgebouwen: DG Den Burg, RK Oosterend en PKN Den Hoorn.

De voorgangers waren Ds. Hans Marseille, Ds. Wikke Huizing en mevr. Anita Captein.  De collecte voor B.A.B. (Bouwen aan Bangladesh) bedroeg € 613,46.

 

De thema avond die Dhr. Berghuis zou geven op 11 februari is afgelast wegens minimale opgaven.

Dhr. Co Boon heeft op woensdag 20 april in de Parel een thema avond gegeven over: opgaan, blinken en verzinken, geschiedenis van de Christendemocratie in Nederland.

Namens de RvK is er meegefietst  met de Rabo fiets sponsortocht op 11 juni, en we ontvingen het vastgestelde bedrag van € 200,-

 

De Werkgroep Kerk en Israël heeft samen met de RvK onder leiding van
Ds. Wikke Huizing studieavonden gehouden op 7, 14 en 21 september over het Bijbelboek Hooglied.

Ds. Van Arkel heeft op zondagmiddag 18 september op uitnodiging van de RvK ook over dit Bijbelboek gesproken.

Maarten ’t Hart maakt sinds september namens de Doopsgezinde Gemeente deel uit van het bestuur van de RvK.

 

De Vredesdiensten op 18 september met het thema ‘Vrede Verbindt’ waren goede diensten.

De voorgangers mevr. Anita Captein, Ds. Hans Marseille en Drs. Co Boon spraken in de PKN De Cocksdorp, PKN De Koog en RK Den Burg.

De collecte was voor Tear en behaalde het mooie bedrag € 879,62.

 

We hopen ook in 2017 namens en samen met alle aangesloten kerken door te werken aan oecumene op Texel.

 

Met hartelijke groet, Raad van Kerken op Texel.

 

 

Activiteiten in 2016:

 

De Vredesweek is een jaarlijkse themaweek vol bezinning en actie in het kader van vrede. In 2016 is het motto opnieuw ‘Vrede verbindt’. De Vredesweek is van 17 tot en met 25 september.

Motto Vredesweek 2016: Vrede Verbindt

 

De inzet voor vrede overbrugt verschillen en verbindt mensen. De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen, van burger tot activist en van politicus tot artiest. Vrede komt niet vanzelf, daar moeten we allemaal iets voor doen.

In het kader van deze Vredesweek worden op Texel Vredesdiensten georganiseerd door de Raad van Kerken op Texel op zondag 18 september.
De diensten zijn op de volgende locaties:

 

PKN de Waddenkerk te de Cocksdorp. Voorganger: mw. A. Captein, medewerking wordt verleend door het RK mannenkoor

PKN kerk te de Koog. Voorganger: Ds. H. Marseille, medewerking wordt verleend door het koor Joy!

RK Johannes de Doperkerk te Den Burg. Voorganger: Drs. H. Boon, medewerking wordt verleend door het Texels Christelijk Mannenkoor

U wordt van harte uitgenodigd om één van de diensten bij te wonen.
Aanvang van alle diensten is
10.00 uur en na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken.

 

“Opgaan, blinken en verzinken”, is dat nu het doen en laten van ons als christen-democraten?

De Raad van Kerken op Texel nodigt u van harte uit om tijdens een thema-avond over dit onderwerp na te denken en mee te praten.

 

Week van gebed om de eenheid 2016
Van zondag 17 januari tot en met zondag 24 januari wordt de Week van gebed om de eenheid gehouden. De Raad van Kerken op Texel organiseert op de eerste zondag van deze periode een oecumenische dienst, welke gehouden wordt in drie kerkgebouwen.

Raad van Kerken op Texel