Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit afgevaardigden van Caritas c.q. de diaconieŽn van alle deelnemende kerken. Momenteel zijn dat namens:

R.K. Parochie Texel

Dhr. P. Zijm voorzitter

Dhr. J.G. Beers

Protestantse Gemeente Waal/Koog/den Hoorn

Dhr. P.J. Breman, secretaris

Protestantse Gemeente Den Burg

Mevr. M. Veltkamp-Kalf

Mevr. A. Geus

Protestantse Waddengemeente Texel

Mevr A.H. van Harten

Mevr. M. Duinker, penningmeester

De Doopsgezinde gemeente Texel

Dhr. Fr. Visman

Het secretariaat is gevestigd op:

Schilderend 91a,

1791 BC† Den Burg.
Tel: 0222-312 983

Kerken en minima

Helpt iedereen op Texel

die het nodig heeft.

Je hoeft niet bij een kerk aangesloten te zijn

Hulp voor iedereen op Texel die het nodig heeft†

Het bestuur vergaderd ongeveer 4 maal per jaar, waarin de lopende zaken worden besproken. Aan diverse personen is hulp geboden in de vorm van leningen en giften.
Daarnaast zijn er met kerstmis cadeaubonnen geschonken aan diverse personen.