Hulp voor iedereen op Texel die het nodig heeft 

Stichting Kerken en Minima Texel    Staat van baten en lasten over 2018