Hulp voor iedereen op Texel die het nodig heeft 

Stichting Kerken en Minima Texel    Jaarrekening  2014