Hulp voor iedereen op Texel die het nodig heeft 

Stichting Kerken en Minima Texel    Staat van lasten en baten over 2016