Activiteiten in 2019

Oecumenische diensten in het kader van de week van gebed voor de eenheid 2019

20 tot en met 27 januari is de week van Gebed voor de eenheid. Op Texel organiseert de Raad van Kerken op zondag 27 januari een tweetal oecumenische diensten die beiden om 10.00 uur starten. In de R.K. Francisca Romanakerk te De Cocksdorp gaat drs. H.J. Boon in de dienst voor, en in de Doopsgezinde Vermaning te Den Burg gaat aalmoezenier G. Martens voor. Muzikale medewerking aan de diensten wordt verleend door het Texels dubbelkwartet in Den Burg en door Karen Haasdijk en Marlies Uithoven in De Cocksdorp.

Thema van de diensten is: “Recht voor ogen, zoek het recht en niets dan het recht”. De centrale Bijbeltekst voor dit thema komt uit het Bijbelboek Deuteronomium, waarin voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan recht. Dit thema is voor deze gebedsweek voorbereid door christenen uit Indonesië.

Indonesië is recent in het nieuws gekomen vanwege een catastrofale natuurramp. Het is dus zeer passend om de collecte van deze diensten te besteden aan een kleinschalig hulpproject van Wilde Ganzen in dit land. Op West - Java, dichtbij de vulkaan Krakatau maar ver genoeg verwijderd van de kust om niet verzwolgen te worden door de tsunami, renoveert Wilde Ganzen een middelbare school in een zeer arm gebied. De inzameling voor dit doel wordt juist nu van harte aanbevolen.

Na de diensten is er gelegenheid om na te praten met koffie of thee. Iedereen is van harte welkom om een dienst bij te wonen.

Het dagelijks bestuur

Voorzitter: Mw. A. Van Putten-Braakhekke

Secretaris: Mw. E. Drijver-Tuinema

Penningmeester: Mw. B.Aalders

Contact