Raad van Kerken
De Raad van Kerken op Texel heeft als doelstelling om zich in te zetten voor oecumenisch leven en werken op Texel
Slider

Activiteiten in 2020

Ivm Corona worden er helaas weinig activiteiten ontplooid. In een drietal kerken zijn op 20 oktober wel de vredesdiensten gehouden.

Het dagelijks bestuur

Voorzitter: Mw. A. Van Putten-Braakhekke

Secretaris: Mw. E. Drijver-Tuinema

Penningmeester: Mw. M.S.Veltkamp-Kalf

Contact