Raad van kerken

De Raad van Kerken op Texel heeft als doelstelling om zich in te zetten voor oecumenisch leven en werken op Texel. Dit gebeurt door het organiseren van oecumenische diensten, gebedsbijeenkomsten, themabijeenkomsten en contactavonden.

 

Meer informatie