Voedselbank Texel

Voedselbank Texel is een initiatief van "Stichting Broodnodig op Texel", en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is sinds 1 januari 2010 als zodanig bij de belastingdienst geregistreerd.

 Onze visie

- In Nederland leeft meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens
- Voedselbank Texel helpt mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten
- Om onze deelnemers van eten te voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren
- Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast

Zo maken wij samen ons eiland nog een stukje mooier.