Zomerkerk
Texel een eiland om op Adem te komen
Slider

Het Schuilhut-werk

Vanuit de Schuilhut worden dit jaar geen aktiviteiten ontplooid.

Kerkdiensten

De organisatie van de Zomerkerk van de Texelse kerken kunnen vanwege de corona maatregelen dit jaar helaas GEEN bijzondere kerkdiensten organiseren.

Postadres

Dhr. J. Zegers
Vloedlijn 20
1791HJ Den Burg

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL18INGB 0003 5697 81 t.n.v. de penningmeester van de Raad voor het Zomerwerk.

Contact