Slider

Kerkdiensten en Corona virus

In verband met de aangescherpte coronaregels, zijn er belangrijke wijzigingen voor het kerkbezoek voor de komende weken.

Lees verder voor de info van de PKN kerken.......   Voor de overige kerken verwijzen we u naar de eigen websites of de plaatselijke kranten. 

 

Voor wat de PKN kerk op Texel betreft zijn alle diensten online, met minimale bezetting aan medewerkers. Voorganger, ouderling- en diaken van dienst, organist, muzikanten/zangers, koster en natuurlijk essentieel bediening beeld en geluid.
Gemeenteleden kunnen zich dus niet aanmelden voor deze diensten.
U kunt ze volgen via www.Kerkdienstgemist.nl en dan een keuze maken tussen de kerken in Oosterend, Den Hoorn en Den Burg.

Vanaf zondag 4 april worden in de drie PKN kerken weer 'eigen' diensten gehouden. De afgelopen maanden vonden de diensten afwisselend in de drie PKN-gemeenten plaats met maximaal 12 mensen, zodat iedere gemeente vertegenwoordigd was.

Aan alle PKN kerkenraden in Noord-Holland 

Op woensdag 13 januari heeft het moderamen van de generale synode een advies overgenomen dat eerder die dag was gegeven door de Werkgroep Zingen in de Kerk. Dat advies behelst vanaf heden in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown op 9 februari in het geheel af te zien van zingen in de kerk. Ook het zingen met kleine groepjes tot 5 personen, zoals eerder nog veilig werd geacht, wordt nu met klem ontraden. Het breed moderamen sluit zich bij dit advies aan en adviseert alle gemeenten in het geheel niet meer te zingen in de kerk.

Wij beseffen dat velen dit zullen ervaren als nog weer een stap terug. Nadat eerder al samenzang onmogelijk was geworden, kan er nu helemaal niet meer worden gezongen. Toch sluiten wij ons bij de gegeven adviezen aan, veiligheid gaat op dit moment voor alles. In twee gemeenten is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vastgesteld dat ook het zingen met groepjes tot 5 mensen kan leiden tot besmetting, en erger. 
Namens het breed moderamen wens ik u allen ook in deze tijd Gods zagen toe.
Ds Peter Verhoeff, classispredikant Noord-Holland