Raad van Kerken op Texel

De Raad van Kerken op Texel heeft als doelstelling om zich in te zetten voor oecumenisch leven en werken op Texel. Dit gebeurt door het organiseren van oecumenische diensten, gebedsbijeenkomsten, themabijeenkomsten en contactavonden.

Tevens organiseert de Raad van Kerken op Texel om de vier jaar een kunstmanifestatie waarbij Texelse kunstenaars in de kerkgebouwen van de aangesloten gemeenten exposeren. Activiteiten van de Raad van Kerken op Texel worden aangekondigd via het Texels Kerkblad, via de plaatselijke kranten en via de webpagina Texelagenda.

Deelnemende kerkgenootschappen op Texel

  • Doopsgezinde gemeente Texel
  • Protestantse gemeente Den Burg
  • Protestantse gemeente Waal – Koog – Den Hoorn
  • Protestantse Waddengemeente Texel
  • Rooms Katholieke parochie Texel

Het dagelijks bestuur

Voorzitter: Mw. Ank Van Putten-Braakhekke

Secretaris: Mw. Iris Stekelenburg-van Halem

Penningmeester: Mw. Bea Aalders

Contact