Kerken en Minima
Hulp voor iedereen op Texel die het nodig heeft
Slider

Staat van baten en lasten over 2020

Image

Informatie

Flip Breman
Schilderend 91a
1791 BC Den Burg
Tel: 0222 312 983

Bankrekening:
NL27RABO 0362 5993 43

RSIN: 8072.41.040
KvK nr: 37080286

Contact