Zomerkerk aktiviteiten

In de maanden juli en augustus organiseren de Texelse kerken veel aktiviteiten zoals b.v. meedoen met een avondwandeling, bijwonen van een concert, torenbeklimmen, het luisteren naar verhalen en nog veel meer.
Op dit moment zijn we alweer druk bezig met de programmering van aktiviteiten in 2024.

 

akitiviteiten:

Programma  Zomerkerk juli en augustus 2024:

Daar wordt nog aan gewerkt!!  In juni 2024 volgt er meer nieuws.

 

Postadres

Dhr. D.van Sijp
Vloedlijn 17
1791HJ Den Burg

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL53RABO 0139 2153 44 t.n.v. de penningmeester van de Zomerkerk.

Contact