Zomerkerk aktiviteiten

In de maanden juli en augustus hebben er in 2022 in (en vanuit) diverse kerken veel aktiviteiten plaats gevonden zoals b.v. meedoen met een avondwandeling, bijwonen van een concert, torenbeklimmen, het luisteren naar verhalen en nog veel meer.

De organisatie van de Zomerkerk is al weer bezig met het programma voor 2023. We houden u op de hoogte!

 

akitiviteiten:

In de zomermaanden van 2022 zijn op veel dagen aktiviteiten in de kerken geweest zoals: 

een uur met muziek, stilte, verhaal of gedicht  Hoornderkerk, Den Hoorn
Maartenskerk en Kelderverkoop in de Parel, Oosterend geopend van 13.30 -16.00 uur
Burghtkerk, Den Burg open van 10.00 -16.00 uur, tentoonstelling, toren beklimmen
diverse concerten enz.

Voor 2023 worden nieuwe aktiviteiten voorbereid.

========================================================================

Postadres

Dhr. D.van Sijp
Vloedlijn 17
1791HJ Den Burg

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL53RABO 0139 2153 44 t.n.v. de penningmeester van de Zomerkerk.

Contact