Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit afgevaardigden van Caritas c.q. de diaconieën van alle deelnemende kerken. Momenteel zijn dat namens:

Het bestuur

R.K. Parochie Texel
Dhr. P. Zijm voorzitter
Dhr. J.G. Beers

Doopsgezinde gemeente
Mr. F.R.Visman

Protestantse Gemeente Waal/Koog/Den Hoorn
Dhr. P.J. Breman, secretaris

Protestantse Waddengemeente Texel
Mevr. M. Duinker, penningmeester

Protestantse Gemeente Den Burg
Mevr. B.Aalders
Mevr. A. van Harten

Informatie

Flip Breman
Schilderend 91a
1791 BC Den Burg
Tel: 0222 312 983

Bankrekening:
NL27RABO 0362 5993 43

RSIN: 8072.41.040
KvK nr: 37080286

Contact