Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit afgevaardigden van Caritas c.q. de diaconieën van alle deelnemende kerken. Momenteel zijn dat namens:

Het bestuur

R.K. Parochie Texel
Dhr. P. Zijm voorzitter
Dhr. J.G. Beers

Doopsgezinde gemeente
Mr. F.R.Visman

Protestantse Gemeente Waal/Koog/Den Hoorn
secretaris, momenteel vacant
Tijdelijk aanspreekpunt: Dhr. P. Zijm, tel. 06 1090 5474

Protestantse Waddengemeente Texel
Mevr. M. Duinker, penningmeester

Protestantse Gemeente Den Burg
Mevr. B.Aalders
Mevr. A. van Harten

Informatie

Tijdelijk aanspreekpunt: Dhr. P. Zijm, tel. 06 1090 5474

Bankrekening:
NL27RABO 0362 5993 43

RSIN: 8072.41.040
KvK nr: 37080286

Contact