Algemene informatie

Het aantal verzoeken aan onze stichting groeit elk jaar.
Dit komt mede doordat er een grotere bekendheid begint te komen en buren, kennissen of familieleden de mensen in nood op onze stichting wijzen. De zwakkere economie, hogere ziektekostenverzekeringen, hogere energiekosten enzovoorts dragen er aan bij dat er steeds vaker een beroep op onze stichting wordt gedaan. Omdat men niet gemakkelijk om hulp vraagt, wacht men vaak tot uitzetting en energie afsluiting dreigt. Gelukkig is de samenwerking met de gemeentelijke afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ loket), maatschappelijk werk Texels Welzijn en bewindvoering Texel zeer goed. Regelmatig worden de mensen naar onze stichting doorverwezen in het geval de andere instanties hun de hulp, die soms hard nodig is, niet kunnen geven.

Wat we kunnen doen

De verzoeken lopen zeer uiteen. De ene keer is er alleen een eenmalige gift nodig maar vaak betalen we schulden van de desbetreffende persoon in één keer af en wordt dit geld door die persoon in maandelijkse bedragen weer aan ons afgelost. Doordat er geen rente hoeft te worden betaald en de aflossingsplicht wordt aangepast aan de financiële rek die er bij de mensen in zit (de aflossingen zijn mogelijk vanaf € 10 per maand) zijn de meesten in staat het geleende geld, op termijn, terug te betalen.
Soms is er helemaal geen rek en schenken wij ze het geld. Als we vrezen dat een gezin niet in staat is om z’n financiële leven goed op poten te zetten, lenen of geven we het geld op voorwaarde dat ze contact opnemen met bewindvoering Texel, die hen dan helpt met budgetteren om zo te trachten te voorkomen dat ze opnieuw in de problemen raken of het traject van de schuldsanering in te gaan.

Op deze manier proberen we zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het geld dat we ontvangen.

Het is ook mogelijk om een weekje vakantie te vieren in een caravan, hiervoor gratis ter beschikking gesteld, op camping “De Krim”. Hiervan wordt ongeveer 18 weken gebruik gemaakt.

Alle Texelaars met een bijstandsuitkering worden hierover door de betreffende medewerkers van de gemeente in het voorjaar op de hoogte gesteld. De animo is groot en de weken van de zomervakantie zijn meestal binnen een week volgeboekt. Deze weken hebben gezinnen met schoolgaande kinderen uiteraard voorrang.

De activiteiten van de stichting Kerken en Minima 2020.

Ondanks de corona zijn we zo gewoon, daar waar mogelijk, doorgegaan met onze werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we de mensen die daar om vroegen hebben geholpen met het verstrekken van rentevrije leningen aan hun. Daar fysiek vergaderen niet mogelijk was hebben veel telefonisch geregeld met de bestuursleden. Hoofdzakelijk met de voorzitter secretaris en penningmeester. Ook de gesprekken met sociaal team van de gemeente zijn doorgegaan via zoom en ook telefonisch. Zo ook de aanvragen die lopen via Texels welzijn en schuldhulpverleners bleven doorgaan. Al met al vielen de aanvragen in deze voor veel mensen moeilijke tijd ons mee. We hadden er meer verwacht. We zijn blij dat we toch in deze tijd gewoon ons werk hebben kunnen doen en de mensen die echt hulp nodig hadden op Texel hebben kunnen helpen. Ook de bezetting van onze caravan die we beschikbaar stellen was in 2020 goed bezet. Dat maakte 2020 toch een goed jaar voor eenieder die ons nodig had.    De voorzitter,  Piet Zijm

Informatie

Flip Breman
Schilderend 91a
1791 BC Den Burg
Tel: 0222 312 983

Bankrekening:
NL27RABO 0362 5993 43

RSIN: 8072.41.040
KvK nr: 37080286

Contact