Zomerkerk
Texel een eiland om op Adem te komen
Slider

Zomeravondconcerten

In de maand september zijn er mogelijk weer Zomeravondconcerten, maar alleen als alles meezit.

Helaas geeft de persconferentie van 13 augustus aan dat de 1,5 meter nog gehandhaafd blijft. De commissie heeft daarom besloten alles voor 2021 te annuleren. Mogelijk komen er in 2022 meer mogelijkheden om de concerten dan wel doorgang te laten vinden.

Concerten

Postadres

Dhr. J. Zegers
Vloedlijn 20
1791HJ Den Burg

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL18INGB 0003 5697 81 t.n.v. de penningmeester van de Raad voor het Zomerwerk.

Contact