Zomerkerk
Texel een eiland om op Adem te komen
Slider

Raad voor het Zomerwerk

De kerken van texel heten u van harte welkom op ons eiland en wensen u een fijne vakantie toe. Wij nodigen u graag uit tot het bijwonen van onze kerkdiensten. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen.

Zo proberen wij gezamenlijk op onze manier ons toe te leggen op gastvrijheid.

We hopen dat u zich op ons eiland en in onze kerken een beetje ”thuis” zult voelen.

Deze folder is een uitgave van de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken.

Zomerdiensten 2021

Kerkdiensten 2021 in De Koog:

Gebruikelijk was dat er Interkerkelijke zomerdiensten zijn van de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken van begin juli tot en eind augustus. Echter: deze zomer is er vanwege de coronamaatregelen geen enkele kerkdienst in het relatief kleine kerkgebouw van De Koog. Van 1 juli t/m 1 september zijn er op zondag protestantse kerkdiensten in Den Hoorn om 9.30 uur en in De Waal om 11.00 uur.

Aber…  Für dich Spezial auf Deutsch:

Sind da 2 Gottesdienst in Deutsche Sprache auf Sontag den 18 und Sonntag den 25 Juli 2021 um 18.30 Uhr in der Kirche Fon de Waal mit ein Pastor Evangelische Kirche Deutschland.
Der Kirche ist Zentral gelegen und da ist ein Möglichkeit parken Fahrrad und Auto.
Covid-gesichert.
Für Hintergrund und extra Informationen können Sie am besten Herr Koos Zegers fragen: 0222-313355.
Zomerkerk Texel, Ria van der Slikke

 

Postadres

Dhr. J. Zegers
Vloedlijn 20
1791HJ Den Burg

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL18INGB 0003 5697 81 t.n.v. de penningmeester van de Raad voor het Zomerwerk.

Contact