Zomerkerk Texel

De kerken van Texel heten u van harte welkom op ons eiland en wensen u een fijne vakantie toe. Wij nodigen u graag uit tot het bijwonen van onze kerkdiensten. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen.

Zo proberen wij gezamenlijk op onze manier ons toe te leggen op gastvrijheid.

We hopen dat u zich op ons eiland en in onze kerken een beetje ”thuis” zult voelen.

logo Zomerkerk 7x4

Postadres

Dhr. D.van Sijp
Vloedlijn 17
1791HJ Den Burg

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL53RABO 0139 2153 44 t.n.v. de penningmeester van de Zomerkerk.

Contact