Zomerkerk Texel

De kerken van Texel heten u van harte welkom op ons eiland en wensen u een fijne vakantie toe. Wij nodigen u graag uit tot het bijwonen van onze kerkdiensten. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen.

Zo proberen wij gezamenlijk op onze manier ons toe te leggen op gastvrijheid.

We hopen dat u zich op ons eiland en in onze kerken een beetje ”thuis” zult voelen.

logo Zomerkerk 7x4

 

 

 

Postadres

Dhr. J. Zegers
Vloedlijn 20
1791HJ Den Burg

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL18INGB 0003 5697 81 t.n.v. de penningmeester van de Raad voor het Zomerwerk.

Contact