Zomerkerk
Texel een eiland om op Adem te komen
Slider

Raad voor het Zomerwerk

De kerken van texel heten u van harte welkom op ons eiland en wensen u een fijne vakantie toe. Wij nodigen u graag uit tot het bijwonen van onze kerkdiensten. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen.

Zo proberen wij gezamenlijk op onze manier ons toe te leggen op gastvrijheid.

We hopen dat u zich op ons eiland en in onze kerken een beetje ”thuis” zult voelen.

Deze folder is een uitgave van de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken.

Zomerdiensten 2020

Kerkdiensten in De Koog:

Gebruikelijk was dat er Interkerkelijke zomerdiensten zijn van de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken: van 7 juli tot en met 25 augustus om 10.00 uur (zie Schuilhutwerk-kerk­diensten). Kinderkerk- en oppas:
van 7 juli t/m 26 augustus tijdens de morgendienst in ‘De Schuilhut’.

Maar…

Echter: deze zomer, de zomer van 2020, is er vanwege de coronamaatregelen geen enkele kerkdienst in het relatief kleine kerkgebouw van De Koog. Van 1 juli t/m 1 september zijn er op zondag protestantse kerkdiensten in Den Hoorn om 9.30 uur en in De Waal om 11.00 uur.

Postadres

Dhr. J. Zegers
Vloedlijn 20
1791HJ Den Burg

Voor wie het recreatiewerk van de Texelse kerken wil steunen:
het banknummer is NL18INGB 0003 5697 81 t.n.v. de penningmeester van de Raad voor het Zomerwerk.

Contact