Den Burg (De Poort) PKN

Elemert 1, Den Burg

"De Poort" is de voormalig Gereformeerde kerk in Den Burg. Het kerkgebouw is begin oktober 2020 verkocht.

Uiteraard heeft het een aantal jaren geduurd voordat besluit tot verkoop door de kerkenraad is genomen, horende de gemeente.

De Protestantse gemeente te Den Burg is een relatief kleine gemeente en het aanhouden van twee kerkgebouwen was een te grote last.