Raad van Kerken
De Raad van Kerken op Texel heeft als doelstelling om zich in te zetten voor oecumenisch leven en werken op Texel
header-minimaal.jpg

Activiteiten in 2024

Zondag 15 september 2024 Vredeszondag in diverse kerken op Texel. Nadere informatie volgt.

Bestuursleden

Ank van Putten-Braakhekke, voorzitter
Iris Stekelenburg, secretaris
Bea Aalders, penningmeester
Meta Blommers, lid vanuit Protestantse Gemeente Den Burg
Henk van den Top, lid vanuit Protestantse Gemeente Waal/Koog/Den Hoorn
Gerard Veeger, lid vanuit de Rooms-Katholieke Parochie Texel
ds. Geertje de Vries, lid vanuit de Protestantse Waddengemeente Texel

 

Contact